Úvodní slovo k přednáškám ze 130. internistického dne „Revmatologie v klinické praxi“


Autoři: V. Ščudla
Působiště autorů: III. interní klinika Lékařské fakulty UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2006; 52(7-8): 664
Kategorie: Úvodníky

Vnitřní lékařství jako základní, nejrozsáhlejší, ale i nejsložitější medicínský obor se v rámci stále zrychlujícího se tempa hromadění nových poznatků zcela přirozeně rozčlenil do řady dílčích, dnes již do značné míry samostatných oborů zajišťujících vysoce specializovanou a specifickou diagnostickou a léčebnou péči. Je nepochybně velikou zásluhou vedení České internistické společnosti, že i v rámci nových, k dezintegraci vybízejících podmínek, se snaží o udržení integrity oboru a zachování účelných vazeb mezi dílčími, dnes již do značné míry svébytnými částmi. Vyjádřením této koncepce je i skutečnost, že v relativně krátkém období, tj. podruhé v průběhu 8 let se stala revmatologická problematika profilovou náplní celostátního internistického dne.

Revmatologie, nepochybně integrální součást vnitřního lékařství, je disciplínou mající svou tradici, odbornou společnost, vlastní odborná periodika, avšak i nadále úzké vazby s dílčími obory interní medicíny. Jde o disciplínu neobyčejně dynamickou, která zejména v posledních dvou desetiletích zaznamenala bouřlivý rozvoj, a to díky doslova explozivnímu nárůstu vědeckých poznatků a exponenciálnímu navýšení objemu prakticky využitelných informací podmíněných rozvojem molekulární biologie, poznáním účinků širokého spektra cytokinů a dalších tkáňových působků, porozumění biologie endotelové buňky, implementace poznatků molekulární genetiky, ale i neobyčejnému rozšíření možností moderních zobrazovacích metod. Ke zcela zásadním pilířům moderní revmatologie dnes patří rovněž zcela nové skupiny léčebných přípravků, jakou jsou nové generace nesteroidních antirevmatik, zejména ale nové imunoterapeutické postupy založené na blokádě klíčových zánětlivých cytokinů a další metody umožňující specifické terčové ovlivnění dílčích etap imunitní reakce. Neopomenutelným fenoménem, významně zvyšujícím úroveň klinické praxe, bylo zavedení „standardů“ diagnostiky a léčby nejčastějších revmatických chorob, respektujících principy „medicíny založené na důkazech“, které se staly každodenní oporou nejen revmatologů, ale i internistů a praktických lékařů. Není pochyb o tom, že současná revmatologie patří mezi ty medicínské obory, které jsou v čele medicínského pokroku a které se v rychlém tempu rozvíjejí v mnoha směrech a oblastech.

Bylo mi potěšením, že se v rámci přípravy odborného programu podařilo zajistit aktivní přednáškovou účast vskutku nejčelnějších odborníků oboru revmatologie z obou republik a sestavit program, který se ukázal nejen jako zajímavý a přínosný, ale který představil ve vysoké míře mnoho z toho nového a aktuálního ve formě přístupné nejen pro členy revmatologické obce, ale i pro všeobecně orientované lékaře. Nutno rovněž ocenit vstřícnost všech přednášejících k přijetí výzvy, aby své přednášky převtělili do postgraduálně orientovaných článků, jež by umožnily sestavení samostatného monotematického čísla časopisu Vnitřní lékařství.

Rád bych vyjádřil poděkování výboru České internistické společnosti za to, že poskytla oboru revmatologie tak významný prostor, představitelům vedení České revmatologické společnosti i Slovenské revmatologické společnosti za neobyčejně vstřícný a inspirativní vklad do programu konference a v neposlední řadě i všem členům organizačního týmu, kteří se na přípravě revmatologické konference aktivně podíleli. Rád bych popřál všem čtenářům, aby je obsah tohoto čísla plně uspokojil a aby se podílel nejen na prohloubení všeobecných znalostí, ale i jako užitečný zdroj recentních postgraduálních informací přispívající k dalšímu zlepšení odborné péče a kvality života nemocných postižených různými formami onemocnění muskuloskeletárního systému.

prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.

koordinátor 130. internistického dne

www.fnol.cz

e-mail: vlastimil.scudla@fnol.cz

Doručeno do redakce: 12. 6. 2006


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 7-8

2006 Číslo 7-8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×