XXIV. dny mladých internistů České republiky a Slovenska v Olomouci


Autoři: P. Horák
Působiště autorů: III. interní klinika LF UP a FN
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2005; 51(6): 755-756
Kategorie: Zprávy z odborných akcí

Ve dnech 26.–27. května 2005 se v Olomouci uskutečnily XXIV. dny mladých internistů České republiky a Slovenska. Střídavé konání této akce v Martině a v Olomouci se již stalo tradicí a opět se jí zúčastnila řada mladých lékařů z obou republik.

Dny mladých internistů byly konány pod patronací České internistické společnosti (ČIS), Slovenskej internistickej spoločnosti (SIS) a pod záštitou děkana LF UP Olomouc, ředitele FN Olomouc a Spolku lékařů v Olomouci. Kongres organizovala III. Interní klinika LF UP a FN Olomouc za pomoci Konferenčního centra UP Olomouc, garantem setkání byl přednosta kliniky prof. V. Ščudla, koordinátorem konference doc. P. Horák.

XXIV. dnů mladých internistů se aktivně účastnilo 70 mladých lékařů se 77 příspěvky s proporcionálním zastoupením účastníků z České republiky a Slovenska. Účast studentů lékařských fakult byla v tomto ročníku nízká. Skutečnost, že kromě fakultních nemocnic také okresní a regionální nemocnice obou států měly na konferenci své zastoupení, svědčí pro pozitivní trendy v oblasti klinického výzkumu. Abstrakta jednotlivých sdělení, která účastníci zaslali do uzávěrky programu, byla díky rozhodnutí redakční rady Vnitřního lékařství a zejména pochopení šéfredaktora prim. MUDr. P. Svačiny publikována v 5. čísle časopisu (Vnitř Lék 2005; 51: 595–632). Uvedené číslo Vnitřního lékařství obdrželi všichni účastníci při registraci.

Odborný program byl rozdělen do jednotlivých bloků dle tematiky příspěvků a probíhal v malých posluchárnách Teoretických ústavů LF UP formou dvou paralelních sekcí. Tradičně byla výrazně zastoupena kardiologická (15 příspěvků) a gastroenterologická problematika (16 příspěvků), samostatné sekce byly ale věnovány také endokrinologii, hematologii, nefrologii, metabolické a diabetologické problematice, revmatologii a „variím“.

Konference mladých internistů se zúčastnila řada významných osobností – předsedové České i Slovenské internistické společnosti profesoři K. Horký a J. Murín, spolupořadatelé letošní konference prof. M. Mokáň, doc. P. Galajda, prim. P. Makovický, MUDr. Prídavková z I. Internej kliniky JFN v Martine a další významní představitelé české interní medicíny, prof. P. Dítě, prof. J. Rybka, prim. P. Svačina a prim. A. Martínek. Aktivní účastníci setkání měli po oba dny velmi náročný odborný program, rozdělený vzhledem k počtu přihlášených jen krátkými přestávkami. Úroveň většiny příspěvků byla neobyčejně dobrá, všechny prezentace byly dokumentovány kvalitní dataprojekcí z Powerpointu. Ve všech sekcích panovala přátelská atmosféra a do věcné diskuze se zapojila řada mladých internistů. Do předsednictví jednotlivých sekcí se zapojila mimo hostí také řada odborníků z FN a LF UP Olomouc. Společenský večer proběhl v Centru Best s možností sportovního a společenského vyžití (sqaush, bowling, kulečník).

Na závěr pátečního programu čekalo hodnotící komisi obtížné rozhodování při výběru oceněných přednášek. Ceny předsedů České a Slovenské internistické společnosti představovaly delegaci na Letní školu mladých internistů EFIM v Alicante ve Španělsku. Touto cenou byly oceněny přednášky MUDr. R. Kroupy z Interní gastroenterologické kliniky FN Brno „Přínos jícnové pH–metrie a manometrie pro indikaci chirurgické léčby refluxní nemoci jícnu“ a MUDr. A. Terena z II. interní kliniky LF UK Bratislava „Séropozitivita proti Chlamydophila pneumoniae asociuje so zvýšenou karbonyláciou proteínov u pacientiek po kardiovaskulárnej príhode“. Cenou děkana LF UP Olomouc byla odměněna přednáška „TNF polymorfizmus u revmatoidní artritidy“ prezentovaná MUDr. P. Němcem z II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně. Cenu přednosty III. interní kliniky FN Olomouc získal student FN Olomouc MUC. T. Pika za přednášku „Hodnocení sérových hladin volných lehkých řetězců u mnohočetného myelomu a jejich vztahu k vybraným ukazatelům nemoci.“

Snahou po větší objektivitě hodnocení bylo vedeno rozhodnutí o udělení cen v rámci jednotlivých sekcí. Ocenění obdrželi MUDr. S. Beran („Možnosti endovaskulární léčby syndromu horní duté žíly maligní etiologie“, II. interní klinika angiologie a kardiologie VFN Praha), MUDr. M. Čaprnda („Abdominálna obezita a prítomnosť ďalších rizikových faktorov aterosklerózy v slovenskej populacii,“ II. interná klinika LF UK Bratislava), MUDr. E. Machytka („Léčba krvácení do horní části zažívacího traktu u pacientů po koronární angioplastice s implantací stentu užívajících clopidogrel – pilotní studie“, Interní klinika FNsP Ostrava-Poruba), MUDr. M. Demeter („Stromálne nádory žaludky – naše skúsenosti“, II. interní klinika JLF UK Martin), MUDr. K. Krejčí („Subklinické rejekční a toxické poškození transplantované ledviny, vliv na rozvoj chronické transplantační nefropatie“, III. interní klinika FN Olomouc), MUDr. D. Prídavková („Prevalencia diabetes mellitus na Slovensku“, I. Interní klinika, JLF UK Martin), MUDr. J. Polák („Endokrinní funkce tukové tkáně v etiopatogenezi inzulinové rezistence – vztah aerobního tréninku k plazmatické hladině a genové expresi adiponectinu a leptinu v podkožní tukové tkáni obézních žen“, Ústav tělovýchovného lékařství, III. LF UK Praha), MUDr. J. Minařík („Hodnocení proliferačního a apoptotického potenciálu umyelomových buněk a jejich vztah k aktivitě onemocnění“, III. interní klinika, FN Olomouc), MUDr. I. Linková („Volumetrické měření patologických ložisek v bílé hmotě mozku u nemocných s neuropsychiatrikým systémovým lupus erythematodes“, Revmatologický ústav Praha) a MUDr. J. Ferancová („Sekundární nekonvulzivní epileptické záchvaty – opomíjená možnost v diferenciální diagnostice kvalitativních poruch vědomí – delirií – u pacientů starších 65 let, vyšetření a terapie“, OLÚ neurologicko-geriatrický, Moravský Beroun).

Setkání bylo uzavřeno hodnocením konference oběma předsedy internistických společností prof. K. Horkým a prof. J. Murínem, kteří ocenili dvoudenní setkání po odborné i společenské stránce i jako příležitost neformálního setkávání lékařů a vyzvedli vysokou úroveň přednášek i jejich vesměs zdařilou prezentaci. Vyjádřili rovněž poděkování pořadatelům z III. interní kliniky za zdařilou organizaci XXIV. dnů mladých internistů a sponzorům setkání za finanční podporu. Na závěr pozval prof. M. Mokáň všechny mladé lékaře na jubilejní XXV. dny mladých internistů pořádaných I. Internou klinikou Jesseniovej LF UK v Martine v příštím roce.

doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.

III. interní klinika LF UP a FN

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

e-mail: pavel.horak@fnol.cz

Doručeno do redakce: 2. 6. 2005


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 6

2005 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se