BNP – zdroj informací o funkci srdce a o kardiovaskulárním riziku nemocného


Autoři: F. Kölbel
Působiště autorů: Interní klinika 2. lékařské fakulty UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2005; 51(6): 640-641
Kategorie: Editorialy

Editorial: Bejšovec J et al. Natriuretický peptid typu B (BNP) – použitelnost v diferenciální diagnostice dušnosti. Vnitř Lék 2005; 51(6): 658–663.

B typ natriuretického peptidu je u zdravého člověka produkován především kardiomyocyty srdečních komor, u nemocných se srdeční insuficiencí se jeho sekrece rozšiřuje do všech částí srdce. Hlavním podnětem jeho zvýšené sekrece je vzestup plnících tlaků [1]. V naší literatuře prokázali již v roce 2003 Stejskal et al, že zvýšené hladiny BNP, resp. NT pro-BNP jsou velmi dobrou pomůckou v diferenciální diagnostice příčin dušnosti, protože pomáhají rychle identifikovat nemocné, u nichž je dušnost projevem dysfunkce srdce a srdeční insuficience [2]. Podobnou informaci přináší i sdělení Bejšovce a Jokla v tomto čísle Vnitřního lékařství. Výhodou stanovení BNP jsou jeho rychlost, snadné provedení, a tím i dobrá dostupnost po dobu celých 24 hodin, a příznivá cena. Z těchto důvodů je studiu významu stanovení hladin BNP v posledních letech věnována široká pozornost.

Při sériovém vyšetřování hladin BNP u zdravých osob se ukazuje, že hladina BNP (a poněkud méně i NT-BNP) velmi výrazně kolísá [3]. Jako významné lze tedy hodnotit pouze výrazné rozdíly hladin obou indikátorů. Významně zvýšené hodnoty BNP v plazmě se objevují u nemocných s dušností kardiálního původu, jak ukazují m.j. práce Stejskala i práce Bejšovce, a sdružují se se systolickou dysfunkcí levé komory, ale provázejí i dysfunkci diastolickou [1]. Velmi zajímavá studie de Grooteho [4] prokazuje, že u nemocných s manifestní srdeční insuficiencí je výše hladin BNP spolu s hodnotami maximální spotřeby kyslíku a velikostí levé síně důležitým znakem hodnotícím prognózu nemocných: čím je hladina vyšší nad medián 109 pg/ml, tím vyšší je riziko kardiální smrti anebo potřeby transplantace srdce.

Vedle vyšetřování hladin BNP u symptomatických osob byla věnována pozornost i nálezu zvýšených hodnot u asymptomatických jedinců. V prospektivní studii, jež sledovala po dobu 5,2 roků 3 346 osob beze známek srdeční insuficience z potomstva původní Framinghamské studie, prokázal Wang [5], že zvýšení hladiny BNP o 1 SD proti průměru bylo významným prediktorem především zvýšeného rizika úmrtí, vzniku manifestní srdeční insuficience, fibrilace síní, cévní mozkové příhody i přechodné mozkové ischemie.

Zvýšení plazmatických hodnot BNP lze pozorovat i u řady nemocných s různými formami ischemické choroby srdeční. Již ve svém předešlém sdělení na toto téma [6] jsem citoval práci Jernberga, který prokázal, že vzestup hladiny BNP sleduje u nemocných s akutní koronární příhodou vzestup hladiny troponinu, je spolu s ním signálem špatné prognózy nemocného [7]. Na jedné podskupině nemocných s nestabilní anginou a/nebo non-ST infarktem myokardu, kteří byli vyšetřováni ve studii TACTICS-TIMI-18, bylo prokázáno kvantitativní koronarografií, že osoby s vyššími hodnotami BNP a celkově horší prognózou měly těsnější stenózu „infarktové“ tepny obecně, častěji to byla stenóza sestupné větve levé věnčité tepny, a měly horší hodnoty koronárního průtoku po ošetření (TIMI flow) [8].

Již z tohoto stručného výčtu prací z poslední doby je zřejmé, kolik závažných skutečností bylo zjištěno o BNP a o výpovědní hodnotě jeho normální, anebo zvýšené hladiny v plazmě. Víme, že poskytuje cenné informace o funkci srdce i o prognóze nemocných. Jako téměř vždy v medicíně, ani zde však nelze říci, že známe vše. I když víme, že u nemocných se srdeční insuficiencí je zvýšená hladina BNP, není zcela jasné, zda lze sledování poklesu jeho hladiny v plazmě použít ke sledování účinků léčby. Některá pozorování prokázala u osob s manifestní srdeční insuficiencí, že pokles tlaku v zaklíněné větvi plicnice je sledován poklesem hladiny BNP, ale jsou to pozorování na malých souborech jedinců, jež budou vyžadovat další ověřování. Hovoří však ve prospěch názoru Bejšovce a Jokla, aby bylo možno u nemocných se srdeční insuficiencí vyšetřovat hladinu BNP opakovaně v průběhu léčby. Rovněž bude nutné zjistit, jaké jsou případné změny plazmatických hladin BNP u osob ohrožených ve zvýšené míře srdeční insuficiencí, jako jsou obézní a diabetici, byť z hlediska srdeční insuficience asymptomatičtí. Ze všech těchto důvodů je dobré, že se i naše pracoviště této problematice věnují, nejen ve velkých zdravotnických zařízeních, ale i v menších nemocnicích, které jsou ovšem pro úroveň péče o nemocné zásadně důležité.

prof. MUDr. František Kölbel, DrSc.

www.fnmotol.cz

e-mail: frantisek.koelbel@lfmotol.cuni.cz

Doručeno do redakce: 29. 9. 2004


Zdroje

1. Rodeheffer RJ. Measuring Plasma B-Type Natriuretic Peptide in Heart Failure. J Am Coll Cardiol 2004; 44: 740–749.

2. Stejskal D et al. Vlastní zkušenosti s využitím stanovení NT-proBNP v klinické praxi. Vnitř Lék 2003; 49(2): 121–126.

3. Wu AHB et al. Biological variation for N-terminal pro-A and B-type natriuretic peptides and implications for therapeutic monitoring of patients with congestive heart failure. Am J Cardiol 2003; 92, 628–631

4. De Goote P et al. B-Type Natriuretic Peptide and Peak Oxygen Consumption Provide Independent Information for Risk Stratification in Patients With Stable Congestive Heart Failure. J Am Coll Cardiol 2004; 43: 1584–1589.

5. Wang TJ et al. Plasma Natriuretic Peptide Levels and the Risk of Cardiovascular Events and Death. N Engl J Med 2004; 350: 655–663.

6. Kölbel F. B-typ natriuretického peptidu v diferenciální diagnostice dušnosti: užitečná pomůcka nebo nevýznamná ozdoba? Vnitř Lék 2003; 49(2): 94–96.

7. Jernberg T et al. N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide on Admission for Early Risk Stratification of Patients with Chest Pain and Non ST-Segment Elevation. J Am Coll Cardiol 2002; 40: 437–445.

8. Sadanandan S et al. Association of Elevated B-Type Natriuretic Peptide Levels With Angiographic Findings Among Patients With Unstable Angina and Non-ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. J Am Coll Cardiol 2004; 44: 564–568.

9. Bejšovec J et al. Natriuretický peptid typu B (BNP) – použitelnost v diferenciální diagnostice dušnosti. Vnitř Lék 2005; 51(6): 658–663.

Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 6

2005 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se