Primář MUDr. Petr Svačina jubilující


Autoři: K. Horký
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2005; 51(5): 593-594
Kategorie: Oznámení schůzí

Neúprosný chronos odpočítává nám všem časomíru života. Nechce se věřit, že 30. května 2005 odměří plných šedesát let i MUDr. Petru Svačinovi, šéfredaktorovi tohoto časopisu. Kalendářní věk však zdaleka nedeterminuje jeho současnou vitalitu, pracovní a odborné nasazení, či společenské zaujetí. Podle těchto aktivit bychom museli Petrovi ubrat na věku alespoň jednu až dvě dekády. Teprve když přehlédneme množství práce, které pro pacienty, společnost a medicínu odvedl, poznáme, že jde o odborně i lidsky vyzrálého člověka a lékaře, který již nějaký čas mezi námi pobývá.


Petr Svačina se narodil těsně po skončení 2. světové války v Novém Městě na Moravě. V letech 1964–1969 studoval a absolvoval s vyznamenáním Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Brnu, až na krátké intermezzo v primářské funkci v Hodoníně v roce 1994, zůstal věrný.

Svá učednická a tovaryšská léta (1971–1980) strávil na II. interní klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny pod vedením prof. MUDr. Františka Hendricha, CSc. Zde také úspěšně složil atestaci z vnitřního lékařství I. (1973) a II. stupně (1976). Jako dostatečně vyzrálý klinik odešel v roce 1980 do nemocnice MÚNZ na Kolišti, kde střídavě ve funkci primáře a zástupce přednosty interního oddělení pracoval dalších 13 roků. Podařilo se mu zde vytvořit komplexní interní oddělení s ordinariátem kardiologickým, nefrologickým, diabetologickým, hematologickým a gastroenterologickým – tedy ideální předobraz moderního komplexního oddělení se zajištěním všech služeb na vysoké odborné úrovni. Vedle odborného vedení oddělení zvládl MUDr. Svačina i funkce městského odborníka pro vnitřní lékařství, předsedu komise pro účelnou farmakoterapii i členství v poradním sboru krajského internisty pod vedením profesora Klabusaye.

Těsné sousedství s pracovnou tehdejšího vedoucího redaktora Vnitřního lékařství doc. MUDr. Dušana Mrkose v nemocnici Koliště předurčila i osudový vztah Petra Svačiny k tomuto časopisu. Bylo proto zcela přirozené a zákonité, že po dlouhých létech redakční spolupráce mu doc. Mrkos v roce 1999 štafetový kolík šéfredaktora časopisu Vnitřní lékařství předal.

V roce 1994 byl MUDr. Petr Svačina jmenován ředitelem Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně. Bravurně zvládl přechod na novou řídící funkci. Měl k tomu předpoklady i dostatek zkušeností, protože od roku 1971 externě spolupracoval s IDVZP, zvláště s katedrou zdravotních sester. V roce 1975 vedl v rámci IDVZP první kurs v tehdejší ČSR pro doškolování dialyzačních a transplantačních sester. Vedle toho pracoval jako externí asistent na II. interní katedře pro výuku mediků. Na IDVZP se věnoval postgraduálnímu vzdělávání nejen sester, ale i lékařů. Připravoval intenzivní spolupráci s vysokými školami na postgraduálním vzdělávání lékařů a nelékařských profesí v rámci nových podmínek po vstupu do EU. Pod jeho vedením byl Institut rekonstruován, byla zaváděna nová počítačová technika a vybudována moderní přístavba s přednáškovou halou o kapacitě 200 posluchačů.

Po celou dobu svého lékařského povolání se věnoval plně vnitřnímu lékařství a jeho specializovaným oborům (nefrologie, hemodialýza). Proto při reorganizaci IDVZP přešel od 1. ledna 2003 na II. interní kliniku Fakultní nemocnice u sv. Anny jako primář. V této funkci zde působí dosud.

Vedle domácích získal již během studia i zkušenosti zahraniční při stážích v cizině (Itálie, Belgie). V rámci zdravotnické neodkladné pomoci byl v roce 1987 nasazen v Nikaragui. Ve funkci ředitele IDVPZ se aktivně podílel na jeho zahraničních aktivitách, hlavně ve spolupráci s Holandskem. Byl členem širšího vedení projektu PHARE pro přestavbu primární péče v České republice.

Záslužná je i organizátorská činnost primáře Svačiny ve Spolku lékařů českých v Brně, kde mnoho let vykonával funkci vědeckého sekretáře, později místopředsedy Spolku. V rámci těchto funkcí organizoval četné odborné internistické akce, sjezdy Spolku českých lékařů, byl ve spolupráci s prof. Klabusayem u zrodu dnešních Vanýskových dnů. V roce 1984 byl za tuto činnost jmenován čestným členem České lékařské společnosti J. E. Purkyně. V posledních dvou funkčních údobích je členem výboru České internistické společnosti ČLS JEP a podílel se významně na organizaci XI. kongresu vnitřního lékařství v roce 2004 v Brně. Díky jeho invenci a neúnavné píli se mu podařilo dosáhnout zlepšení vzhledu i zkvalitnění obsahu Vnitřního lékařství, které je nyní mnohem pružněji tištěno a distribuováno v nakladatelství Medica Publishing and Consulting v Brně.

Vedle medicíny má i další „lásky“, jako chalupu na Vysočině, kde po vyčerpávající práci „dobíjí baterky“. Má rád dynamické sporty, aktivně pěstuje jízdu na běžkách a miluje dlouhé cykloturistické výlety, především v oblasti České Kanady. Ke zklidnění pak přispívá jeho zájem o filatelii.

Vážený jubilante, milý Petře, dovol mi, abych Ti při tak významném životním jubileu poděkoval jménem svým, jménem výboru ČIS a celé internistické obce za vše, čím jsi přispěl k zachování a rozvoji vnitřního lékařství. Chtěli bychom Ti popřát pevné zdraví, neutuchající elán a bohaté invence při Tvé záslužné práci pro kliniku, redakci Vnitřního lékařství, výbor ČIS a celou internistickou obec. Vedle naší kolegiální podpory najdeš pro svou práci jistě dostatek pochopení, podpory a porozumění u své milované choti Hanky.

Ad multos annos!

prof. MUDr. Karel Horký, DrSc., FACP (Hon.)

jménem celé České internistické společnosti ČLS JEP

Doručeno do redakce: 17. 4. 2005


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 5

2005 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se