Primář MUDr. Petr Svačina jubilující


Autoři: K. Horký
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2005; 51(5): 593-594
Kategorie: Oznámení schůzí

Neúprosný chronos odpočítává nám všem časomíru života. Nechce se věřit, že 30. května 2005 odměří plných šedesát let i MUDr. Petru Svačinovi, šéfredaktorovi tohoto časopisu. Kalendářní věk však zdaleka nedeterminuje jeho současnou vitalitu, pracovní a odborné nasazení, či společenské zaujetí. Podle těchto aktivit bychom museli Petrovi ubrat na věku alespoň jednu až dvě dekády. Teprve když přehlédneme množství práce, které pro pacienty, společnost a medicínu odvedl, poznáme, že jde o odborně i lidsky vyzrálého člověka a lékaře, který již nějaký čas mezi námi pobývá.

Petr Svačina se narodil těsně po skončení 2. světové války v Novém Městě na Moravě. V letech 1964–1969 studoval a absolvoval s vyznamenáním Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Brnu, až na krátké intermezzo v primářské funkci v Hodoníně v roce 1994, zůstal věrný.

Svá učednická a tovaryšská léta (1971–1980) strávil na II. interní klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny pod vedením prof. MUDr. Františka Hendricha, CSc. Zde také úspěšně složil atestaci z vnitřního lékařství I. (1973) a II. stupně (1976). Jako dostatečně vyzrálý klinik odešel v roce 1980 do nemocnice MÚNZ na Kolišti, kde střídavě ve funkci primáře a zástupce přednosty interního oddělení pracoval dalších 13 roků. Podařilo se mu zde vytvořit komplexní interní oddělení s ordinariátem kardiologickým, nefrologickým, diabetologickým, hematologickým a gastroenterologickým – tedy ideální předobraz moderního komplexního oddělení se zajištěním všech služeb na vysoké odborné úrovni. Vedle odborného vedení oddělení zvládl MUDr. Svačina i funkce městského odborníka pro vnitřní lékařství, předsedu komise pro účelnou farmakoterapii i členství v poradním sboru krajského internisty pod vedením profesora Klabusaye.

Těsné sousedství s pracovnou tehdejšího vedoucího redaktora Vnitřního lékařství doc. MUDr. Dušana Mrkose v nemocnici Koliště předurčila i osudový vztah Petra Svačiny k tomuto časopisu. Bylo proto zcela přirozené a zákonité, že po dlouhých létech redakční spolupráce mu doc. Mrkos v roce 1999 štafetový kolík šéfredaktora časopisu Vnitřní lékařství předal.

V roce 1994 byl MUDr. Petr Svačina jmenován ředitelem Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně. Bravurně zvládl přechod na novou řídící funkci. Měl k tomu předpoklady i dostatek zkušeností, protože od roku 1971 externě spolupracoval s IDVZP, zvláště s katedrou zdravotních sester. V roce 1975 vedl v rámci IDVZP první kurs v tehdejší ČSR pro doškolování dialyzačních a transplantačních sester. Vedle toho pracoval jako externí asistent na II. interní katedře pro výuku mediků. Na IDVZP se věnoval postgraduálnímu vzdělávání nejen sester, ale i lékařů. Připravoval intenzivní spolupráci s vysokými školami na postgraduálním vzdělávání lékařů a nelékařských profesí v rámci nových podmínek po vstupu do EU. Pod jeho vedením byl Institut rekonstruován, byla zaváděna nová počítačová technika a vybudována moderní přístavba s přednáškovou halou o kapacitě 200 posluchačů.

Po celou dobu svého lékařského povolání se věnoval plně vnitřnímu lékařství a jeho specializovaným oborům (nefrologie, hemodialýza). Proto při reorganizaci IDVZP přešel od 1. ledna 2003 na II. interní kliniku Fakultní nemocnice u sv. Anny jako primář. V této funkci zde působí dosud.

Vedle domácích získal již během studia i zkušenosti zahraniční při stážích v cizině (Itálie, Belgie). V rámci zdravotnické neodkladné pomoci byl v roce 1987 nasazen v Nikaragui. Ve funkci ředitele IDVPZ se aktivně podílel na jeho zahraničních aktivitách, hlavně ve spolupráci s Holandskem. Byl členem širšího vedení projektu PHARE pro přestavbu primární péče v České republice.

Záslužná je i organizátorská činnost primáře Svačiny ve Spolku lékařů českých v Brně, kde mnoho let vykonával funkci vědeckého sekretáře, později místopředsedy Spolku. V rámci těchto funkcí organizoval četné odborné internistické akce, sjezdy Spolku českých lékařů, byl ve spolupráci s prof. Klabusayem u zrodu dnešních Vanýskových dnů. V roce 1984 byl za tuto činnost jmenován čestným členem České lékařské společnosti J. E. Purkyně. V posledních dvou funkčních údobích je členem výboru České internistické společnosti ČLS JEP a podílel se významně na organizaci XI. kongresu vnitřního lékařství v roce 2004 v Brně. Díky jeho invenci a neúnavné píli se mu podařilo dosáhnout zlepšení vzhledu i zkvalitnění obsahu Vnitřního lékařství, které je nyní mnohem pružněji tištěno a distribuováno v nakladatelství Medica Publishing and Consulting v Brně.

Vedle medicíny má i další „lásky“, jako chalupu na Vysočině, kde po vyčerpávající práci „dobíjí baterky“. Má rád dynamické sporty, aktivně pěstuje jízdu na běžkách a miluje dlouhé cykloturistické výlety, především v oblasti České Kanady. Ke zklidnění pak přispívá jeho zájem o filatelii.

Vážený jubilante, milý Petře, dovol mi, abych Ti při tak významném životním jubileu poděkoval jménem svým, jménem výboru ČIS a celé internistické obce za vše, čím jsi přispěl k zachování a rozvoji vnitřního lékařství. Chtěli bychom Ti popřát pevné zdraví, neutuchající elán a bohaté invence při Tvé záslužné práci pro kliniku, redakci Vnitřního lékařství, výbor ČIS a celou internistickou obec. Vedle naší kolegiální podpory najdeš pro svou práci jistě dostatek pochopení, podpory a porozumění u své milované choti Hanky.

Ad multos annos!

prof. MUDr. Karel Horký, DrSc., FACP (Hon.)

jménem celé České internistické společnosti ČLS JEP

Doručeno do redakce: 17. 4. 2005


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 5

2005 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se