XII. výroční kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně Praha 23. - 25. 10. 2005


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2005; 51(12): 1416
Kategorie: Zprávy z odborných akcí

Ve dnech 23. - 25. října 2005 se uskutečnil XII. výroční kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně v Praze. Prezidentem Kongresu byl předseda České internistické společnosti prof. MUDr. Karel Horký, DrSc., FACP (Hon.). Kongres navázal na „přelomový“ XII. sjezd internistů, který proběhl v roce 2004 v Brně a dokázal, že změny, které se uskutečnily po přesunutí Kongresu ze Zlína, byly pro dobro věci. Prostory Kongresového centra Praha byly vhodné pro uskutečnění této velké akce, bylo zde dostatek prostoru nejen v přednáškových sálech, ale i prostoru pro vystavovatele a pro neformální setkání účastníků Kongresu. Pražský výroční kongres ČIS znovu dokázal, že se osvědčila „brněnská“ koncepce struktury programu, na které se opět podílelo 19 odborných společností včetně Slovenské internistické společnosti. Na programu dále participovala jedna odborná sekce ČIS (chemoterapeutická) a jedna pracovní skupina České kardiologické společnosti (arytmologická). Tento způsob sestavování kongresového programu opět jednoznačně podtrhl integrační a generalizační úlohu vnitřního lékařství, což je velmi důležité v současném údobí desintegračních tendencí uvnitř interny jako oboru a interních oddělení nebo klinik jako jejího institucionálního vyjádření.

Pražský kongres přinesl také novinky, které se budou jistě i do budoucna rozvíjet. Především se Kongres konal ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů. Toto Sdružení mělo zajištěno jeden odborný blok a podařilo se tak na Kongres internistů přilákat i celou řadu praktických lékařů. To je pozitivní dopad, protože víme, že praktičtí lékaři navštívili i další odborná jednání nejrůznějších odborných společností.

Další novinkou Kongresu bylo zajištění sesterské sekce, ve které se převážně v přednáškových blocích (celkem 4) představily sestry z četných pražských, ale i mimopražských pracovišť. I tato část byla poměrně hojně navštívena a lze si jen přát, aby se i do budoucna v této tradici pokračovalo.

Kongresu se zúčastnilo 1 500 osob a odborný program probíhal paralelně ve 4 sálech (odborných blocích) včetně bloku Sesterské sekce. I takto bohatě koncipovaný program Kongresu zůstal přehledný, i když pro účastníky byl po stránce návštěvnosti dosti náročný. Na druhé straně se však účastníci mohli v relativně krátké době na jediném místě dozvědět aktuální informace ze všech hlavních oblastní vnitřního lékařství. Do programu byly také (jako loni v Brně) zařazeny i bloky přihlášených ústních sdělení výsledkových a po dva dny probíhala diskuze v posterové sekci, kde bylo po celou dobu Kongresu vyvěšeno na 50 posterů. Prakticky všechny souhrny jak pozvaných přednášejících, tak i výsledkových sdělení a posterů byly uveřejněny v 10. čísle časopisu Vnitřní lékařství, které bylo na Kongresu k dispozici v kongresových materiálech.

Není možno ani zapomenout na satelitní firemní sympozia, kterým byly vyhrazeny dva celé půldny a proběhlo jich celkem 18. Kongresu se zúčastnilo celkem 11 sponzorů, dalších 7 vystavovatelů a celkový počet výstavních stánků ve dvou patrech Kongresového centra Praha byl téměř 50.

Společenský program se opíral o tradiční uvítací welcome drink, varhaní koncert v katedrále sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a pak závěrečné společenské setkání účastníků Kongresu v prostorách Karolina.

Je třeba velmi srdečně blahopřát členům organizačního a programového výboru Kongresu: doc. MUDr. Richardu Češkovi, CSc., prim. MUDr. Luboši Kotíkovi, CSc. a v neposlední míře prof. MUDr. Jiřímu Widimskému, jr., DrSc. Vlastní organizaci Kongresu sjezdu úspěšně zvládla firma Galén-Symposion, s.r.o., Praha.

A příští rok? V pořadí již XIII. Sjezd internistů, Sjezd České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně se uskuteční podle rozhodnutí výboru České internistické společnosti opět v Brně, a to ve dnech 1. - 4. 11. 2006, opět v prostorách brněnského výstaviště, v pavilonu E. Jste srdečně zváni!

doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

www.fnusa.cz

e-mail: miroslav.soucek@fnusa.cz

Prim. MUDr. Petr Svačina

www.fnusa.cz

e-mail: petr.svacina@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 30. 11. 2005


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 12

2005 Číslo 12
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí
nový kurz
Autoři:

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se