7. Zkratky použité v textu


Autoři: M. Oelke;  A. Bachmann;  A. Descazeaud;  M. Emberton;  S. Gravas;  M. C. Michel;  J. N’dow;  J. Nordling;  J. J. De La Rosette
Působiště autorů: European Association of Urology 2012
Vyšlo v časopise: Urol List 2012; 10(EAU Guidelines pro léčbu symptomů dolních močových cest u mužů): 48-49

Tento seznam zahrnuje pouze nejběžněji používané zkratky.

AVP   arginin vazopresin

BOO(I)   obstrukce výtoku z močového měchýře (index)

BPE   benigní zvětšení prostaty

BPH   benigní prostatická hyperplazie

BPO   benigní prostatická obstrukce

cGMP   cyklický guanosin-monofosfát

CombAT   kombinace avodart® a tamsulosin

DHT   dihydrotestosteron

EBM   medicína založená na důkazech

eNOS   endotelové syntázy NO

ER   s prodlouženým uvolňováním

GITS   gastrointestinální terapeutický systém

IFIS   intraoperační syndrom vlající duhovky

IPSS   mezinárodní skóre prosta­tických symptomů

IR   s okamžitým uvolňováním

LUTS   symptomy dolních cest močových

MR   s modifikovaným uvolňováním

MTOPS   medikamentózní léčba prostatických symptomů

NAION   nonarteriální přední ischemická neuropatie optického nervu

NO   oxid dusnatý

NOS   syntázy NO

nNOS   neuronální syntázy NO

OCAS   systém řízené perorální absorpce

PDE   fosfodiesteráza

PSA   prostatický specifický antigen

PVR   postmikční reziduum

Qmax   maximální rychlost průtoku moči během volné uroflowmetrie

QoL   kvalita života

RR   relativní riziko

SHBG   globulin vázající pohlavní hormony

SR   s postupným uvolňováním

tmax   doba do dosažení maxi­mální koncentrace v plazmě

t1/2   poločas rozpadu

TUIP   transuretrální incize prostaty

TUMT   transuretrální terapie pomocí mikrovln

TUNATM   transuretrální ablace pomocí jehly

TURP   transuretrální resekce prostaty

WW   pozorné vyčkávání

 

Střet zájmu

Všichni členové pracovní skupiny pro symptomy LUTS u mužů učinili prohlášení o dů­věr­nosti týkající se všech vztahů, které mají a které by mohly být vnímány jako potenciální zdroj střetu zájmu. Tyto informace jsou ulo­ženy v databázi centrálního úřadu Evropské urolo­gické asociace (EAU). Tato guidelines vznikla za finanční podpory Evropské urolo­gické aso­ciace. Nebyly použity žádné vnější zdroje financo­vání a podpory. EAU je nezis­ko­vou organizací a financování je omezeno na ad­mi­nistrativní pomoc a cestovní výlohy a náklady na zasedání. Nebyly vyplaceny žádné honoráře ani jiné náhrady.


Štítky
Dětská nefrologie Dětská urologie Chirurgie všeobecná Nefrologie Urologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×