Zesnula MUDr. Klára Bílá, která zasvětila celý svůj profesní život transfuznímu lékařství a transfuzní stanici v Brně


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,27, 2021, No. 2, p. 194.
Kategorie: Osobní zprávy


MUDr. Klára Bílá, rozená Antlová, se narodila v Brně 6. června 1926. Po promoci na LF MU v Brně nastoupila v roce 1950 na Krajské transfuzní oddělení v Ostravě. V roce 1953 atestovala a stala se zástupkyní tehdejší primářky, MUDr. Heleny Novotné. Po odchodu primářky Novotné na mateřskou dovolenou byla pověřena vedením oddělení. V roce 1955 na vlastní žádost odešla z Ostravy do Brna a nastoupila na transfuzní stanici, která byla jedním z pracovišť FN u svaté Anny v Pekařské ulici. S ohledem na vážnou nemoc tehdejší primářky MU Dr. Ludmily Bílkové byla vedením transfuzní stanice pověřena MUDr. Alena Kubíková. Po předčasném úmrtí primářky Bílkové v roce 1956 doktorka Bílá spolu s doktorkou Kubíkovou zajišťovaly v tandemu provoz transfuzní stanice, včetně dozoru nad stavbou nově budovaného areálu v Tomešově ulici, a to až do listopadu 1957, kdy se funkce primáře ujal MU Dr. Zdeněk Malaska. V květnu 1958 byla transfuzní stanice do nového areálu v Tomešově ulici přestěhována a zároveň přejmenována na Krajskou transfuzní stanici. Po nástupu primáře MU Dr. Jana Vacla v lednu 1961 zastávala MUDr. Klára Bílá funkci zástupce primáře a byla pověřena vedením oddělení konzervace krve. Roli zástupce vykonávala paní doktorka svědomitě i při působení několika dalších primářů na transfuzní stanici, a to až do roku 1999. Významným počinem její profesní dráhy bylo zavedení sériové výroby kryoproteinu, čímž významně přispěla k ambulantní léčbě hemofiliků, jejímž průkopníkem byl na Moravě MUDr. Svatopluk Valníček, pozdější primář Oddělení dětské hematologie v Brně. Doktorka Bílá působila jako soudní znalkyně v oboru imunohematologie při posuzování paternitních sporů; byla velmi precizní a pracovitá. Přestože neměla vlastní děti, intenzivně se několik desetiletí podílela na výchově zdravotních laborantů, zdravotních sester a mediků, a to v mnoha vzdělávacích institucích. Její mimopracovní životní vášní bylo cestování. Všechny cesty, více či méně exotické, absolvovala po důkladné teoretické přípravě a svoje putování vždy téměř profesionálně zdokumentovala fotograficky i filmem. MUDr. Klára Bílá svoji pracovní pozici opustila k datu 31. 12. 2001, kdy ve věku 75 let odešla do starobního důchodu; na brněnské transfuzní stanici pracovala déle než 45 let! MUDr. Klára Bílá zesnula 4. května 2021 ve věku nedožitých 95 let. RIP!

V Brně, 31. května 2021

MUDr. Eva Tesařová

primářka Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno 1998–2015


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 2

2021 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se