Prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. – laudace k životnímu jubileu


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,27, 2021, No. 2, p. 192.
Kategorie: Osobní zprávy

Profesorka MU Dr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., nastoupila po promoci na LF UP na dětskou kliniku UP a FN v Olomouci, kde se záhy soustředila na problematiku dětské hematologie. V roce 2017 byla jmenována přednostkou dětské kliniky a vystřídala v této roli prof. Mihála, rovněž dětského hematologa. Prof. Pospíšilová je nejen mezinárodně známou dětskou hematoložkou, ale má široké znalosti celé pediatrie, přednáší a zkouší pediatrii v rámci magisterské výuky dětského lékařství na LF UP, zkouší atestace, slouží noční služby na klinice vč. jednotky intenzivní péče.

Prof. Dagmar Pospíšilová patří mezi výrazné osobnosti české pediatrie a hematologie, je jednou z čelných představitelek tradiční a vynikající olomoucké hematologické školy a mezinárodně známou a respektovanou odbornicí v problematice neonkologických krevních onemocnění. Je zkušeným klinikem s velkou znalostí teorie a diferenciální dia­gnózy v pediatrii, přemýšlejícím o nevyřešených nemocech svých pacientů a stimulujícím své laboratorní výzkumné spolupracovníky k zavádění nových dia­gnostických a výzkumných metod a postupů. Popsala s nimi u své pacientky s vrozenou mikrocytární anémií mutaci genu pro divalent metal transporter (DMT1) jako první případ tohoto onemocnění na světě. Její publikace přispěly významně k poznání etiopatogeneze Diamond-Blackfanovy anémie (DBA) a esenciální trombocytémie u dětí. Koncem devadesátých let založila registr pacientů s DBA v ČR. Jednalo se o jeden z prvních registrů tohoto onemocnění ve světě. V současnosti je spoluřešitelkou mezinárodního evropského grantu s tématem ontogeneze DBA.

Jako hlavní řešitelka získala 6 grantů IGA a AZV (DBA, ITP, MPS, hepcidin), z nichž jeden získal Cenu ministra zdravotnictví ČR a jako spoluřešitelka se podílela na celé řadě dalších výzkumných projektů. Její publikační činnost se zhodnotila ve výši H indexu 20 s 1 426 citacemi dle Web of Science. Je skvělým řečníkem vždy s dokonale připravenou obrazovou dokumentací na domácích i zahraničních hematologických konferencích a pediatrických sjezdech, každoročně se aktivně účastní sjezdu Americké hematologické společnosti. Zastupuje ČR ve výboru evropského konsorcia pro výzkum a léčbu vzácných anémií ENERCA, je místopředsedkyní Pracovní skupiny pro dětskou hematologii České hematologické a České pediatrické společnosti ČLS JEP. Výbor České hematologické společnosti ocenil její přínos české hematologii udělením čestného členství ve společnosti.  Prof. Pospíšilová je nejen vynikající lékařka a vědkyně, ale rovněž společenský a přátelský člověk a vzor pro spolupracovníky nejen na jejím pracovišti.


prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 2

2021 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se