16. pracovní dny v transfuzním lékařství a 11. národní aferetický den


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,27, 2021, No. 2, p. 186.
Kategorie: Zprávy z konferencí

Prim. MUDr. Petra Šlechtová, MBA, při zahájení konference.
Obr. 1. Prim. MUDr. Petra Šlechtová, MBA, při zahájení konference.

Ve dnech 23.–24. května 2021 se v hotelu Vienna House Easy v Plzni uskutečnila několikrát odložená konference 16. pracovní dny v transfuzním lékařství 11. národní aferetický den, celostátní transfuziologické shromáždění, které se koná jednou za 3 roky. Původní termín 11.–12. října 2020 byl z důvodu protiepidemických opatření dvakrát změněn. I tento poslední termín byl do poslední chvíle nejistý a byly zvažovány různé varianty, včetně úplného zrušení konference.

Díky postupnému uvolňování protiepidemických restrikcí a aktivnímu přístupu organizátorů konference, vědeckého výboru a konstruktivnímu postoji výboru Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP se konference nakonec uskutečnila v unikátní „hybridní“ formě. Tj. významná část přednášejících a menší část přihlášených účastníků konference se zúčastnily v místě konání konference, ostatní byli připojeni u svých domácích nebo pracovních počítačů.

Zájem ve finále předčil očekávání – celkově se konference zúčastnilo 250 účastníků, z toho 60 na místě. V aplikaci konferenci v neděli 24. května sledovalo 168 účastníků, v pondělí 25. května 264 účastníků. Konference se mohla uskutečnit také díky tomu, že se od ní neodvrátily ani sponzorující firmy, kterým tímto patří velký dík. Celkem konferenci podpořilo 17 sponzorů, z toho 10 bylo se svými stánky na místě.

Program konference byl zachován v původní formě, byl pouze „zhuštěný“ do dvou dnů. Řada přednášejících se mj. musela vyrovnat se skutečností, že původně zaslaná půl roku stará abstrakta již nebyla aktuální, a musela své sdělení upravit, což se týkalo zejména „covidové“ sekce. Program 16. pracovních dnů byl rozdělen do pěti tematických bloků: 1. Dárcovská politika, legislativa, organizace; 2. Výroba transfuzních přípravků; 3. Klinická transfuziologie a hemovigilance; 4. COVID-19, rekonvalescentní plazma a 5. Imunohematologie. 11. národní aferetický den proběhl v pondělním dopoledni se zaměřením na obecnou tematiku „Dárcovské a terapeutické aferézy, sperace kmenových buněk a buněčná terapie“. Celkem za oba přednáškové dny zaznělo 38 ústních sdělení, bylo prezentováno 14 posterů a proběhla také 2 krátká firemní sympozia.

Největšímu zájmu a rozsáhlé diskuzi se těšil zejména půldenní blok s tematikou onemocnění COVID-19 a výroba a použití rekonvalescentní plazmy, ve kterém na úvod zazněla sdělení takových odborníků, jako jsou prof. Holub, přednosta Kliniky infekčních nemocí 1. LF a ÚVN Praha (Dia­gnostika a terapie COVIDu-19), a doc. Balík, vedoucí intenzivní péče KARIM 1. LF a VFN v Praze (Specifika těžkých forem COVID-19), a dále pak několik sdělení o léčbě onemocnění COVID-19 rekonvalescentní plazmou.

Poměrně bohatá diskuze byla též v bloku klinické transfuziologie, zejména po sděleních autorů z FN Hradec Králové a ÚVN Praha o výrobě a použití plné krve pro léčbu polytraumatizovaných pacientů s masivním krvácení v přednemocniční péči a na urgentním příjmu.

Odborné zpestření konference zajistil MU Dr. Martin Šebek se svými zkušenosti z humanitárních misí organizace Lékaři bez hranic, o které se podělil ve sdělení „Specifika krevních převodů v extrémních podmínkách války, živelné katastrofy a lokálních zvyků“.

Na závěr patří speciální dík primářce MU Dr. Petře Šlechtové, MBA, prezidentce konference a předsedkyni organizačního výboru, a pořádající agentuře Booster Event s.r.o., za skvělé zvládnutí konference v neobvyklé formě a v neobvyklé době.

plk. gšt. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.

předseda Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 2

2021 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se