Validation and refinement of the Disease Risk Index for allogeneic stem cell transplantation


Autoři: Prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,20, 2014, No. 3, p. 89-90.
Kategorie: Výběr z tisku a zprávy o knihách

Philippe Armand, Haesook T. Kim, Brent R. Logan, et al.

Department of Medical Oncology, Biostatistics and Computational Biology, Dana-Farber Cancer Institute, Boston MA; Center for International Blood and Marrow Transplant Research, Department of Medicine, Medical College of Wisconsin, Milwaukee WI; et al.

Blood 5June, 2014; 123 (23) ; dx.doi.org/10.1182/blood-2014-01-552984

 Mnoho faktorů ovlivňuje celkový výsledek alogenních transplantací hematopoetických kmenových buněk (HSCT). Nejsilnějšími determinanty jsou typ a stav choroby v době transplantace. Proto má zásadní význam stratifikace pacientů podle rizika choroby. Byl navržen index rizika choroby (Disease Risk Index; DRI) jako pomůcka rozčlenit pacienty do jedné ze 4 skupin dle celkového přežití (OS) na základě typu a stavu choroby v době transplantace. To bylo provedeno na souboru pacientů jednoho ústavu (Citace: Philippe Armand et al.: Blood July 26, 2012; 120 (4), pp.´905-913) a úspěšně použito v dalších studiích. Primárním cílem této nové studie bylo: (1) vyšetřit validitu DRI na multicentrickém souboru a (2) zdokonalit tento index na podkladě značně rozsáhlejšího shromáždění dat získaných z mezinárodního registru CIBMTR (Center for International Blood and Marrow Transplant Research). Větší citlivost indexu DRI měla přinést (1) index independentní na přípravném režimu, (2) kategorizaci Burkittova lymfou (BL), který nemohl být zařazen do originální studie, (3) umožnit jemnější kategorizaci některých onemocnění, např. myelodysplastických syndromů, ALL, (4) použít zvýšenou sílu statistické významnosti pro přesnější klasifikaci méně obvyklých typů chorob a stavu kombinací. Práce analyzuje soubor 13131 pacientů z registru CIBMTR, u kterých byla v letech 2008–2010 provedena alogenní HSCT v rámci široké heterogenní skupiny onemocnění. Uvedena je základní charakteristika pacientů, stav onemocnění, dárcovské typy, zdroje štěpů, celkové přežití a cytogenetická charakteristika u některých onemocnění. Podrobně jsou popsány metody statistické analýzy. Podstatou práce je validace původního DRI a přestavba v nový dokonalejší DRI. Pro tuto analýzu byl soubor rozdělen randomizací na tréninkovou podskupinu (tři čtvrtiny pacientů) a testovací soubor (zbývající jedna čtvrtina pacientů). Pro srovnání OS byl použit multivariační regresní model. Výsledky a perspektivní využití jsou autory podrobně rozvedeny s tím, že zlepšený DRI prokázal vyšší schopnost predikce než původní DRI nebo jiná existující schémata. Navrhují ho jako systém stratifikace rizika u heterogenních populací pacientů při HCT, založený na celkovém přežití. Index se uplatňuje bez ohledu na věk, přípravný režim, dárcovský typ a zdroj graftu. Má řadu výhod v rámci klinické prognostiky a zlepšení kvality retrospektivních a prospektivních studií.

Prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.


Štítky
Hematologie Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 3

2014 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se