Diagnostic and risk criteria for HSCT-associated thrombotic microangiopathy: a study in children and young adults


Autoři: Prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,20, 2014, No. 3, p. 89.
Kategorie: Výběr z tisku a zprávy o knihách

Sonata Jodele, Stella M. Davies, Adam Lane, et al.

Division of Bone Marrow Transplantation and Immune Deficiency, Division of Biostatistics and Epidemiology, Division of Nephrology and Hypertension, and Division of Critical Care Medicine, Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, Cincinnati, OH; and Division of Nephrology, The Children’s Hospital of Philadelphia, Philadelphia, PA

Blood 24 July 2014; 124 (4) DOI: dx.doi.org/10.1182/blood-2014-03-564997

Trombotická mikroangiopatie (TMA) spojená s transplantací hematopoetických kmenových buněk (HSCT) je těžká komplikace HSCT. Může postihnout 20 % až 30 % příjemců. Jde o multifaktoriální onemocnění, kdy generalizovaná endotelová dysfunkce může progredovat k multiorgánové poruše (mikroangiopatická hemolytická anémie, intravaskulární aktivace destiček, tvorba destičkami bohatých trombů uvnitř cévního řečiště a těžká porucha ledvin). Klinicky může probíhat od mírné formy až k fulminantnímu onemocnění vedoucímu k úmrtí. Mechanismy způsobující endotelovou poruchu jsou pouze v začátečních studiích. Autoři této práce referovali v recentních publikacích, že aktivace komplementového systému se může podíle v patogenezi TMA. Popsali potenciální terapeutický efekt terminální komplementové blokády.(Citace: Sonata Jodele et al.: Eculizumab Therapy in Children with Severe HSCT-Associated Thrombotic Microangiopathy; Biology and Marrow Transplantation; Vol. 20, No. 4, 518-525; April 2014.) Závažným úkolem zůstává identifikovat pacienty s vysokým rizikem těžkého onemocnění, kteří by mohli mít prospěch z okamžitých klinických intervencí. Proto provedli prospektivní studii u 100 pacientů, dětí a dospívajících, příjemců HSCT od září 2010 do prosince 2011. Celkově splňovalo 39 pacientů ze 100 (39 %) kritéria pro diagnózu TMA. U žádného z 10 příjemců autologní transplantace nebyla TMA diagnostikována. Analýza se proto zúžila na 90 příjemců alogenní HSCT. Práce uvádí podrobné demografické a terapeutické charakteristiky všech 90 příjemců alogenních transplantací. Zevrubně popisuje laboratorní monitoring, včetně stanovení sérové koncentrace sC5b-9 („soluble membrane attack complex“), dále klinický monitoring, identifikaci rizikových faktorů pro TMA a časové průběhy klinických a laboratorních markerů v relaci k datu diagnózy TMA, rizikové faktory pro úmrtí u osob diagnostikovaných s TMA. Význam a závěry práce: Toto je první prospektivní studie vyšetřující rizikové faktory pro TMA. Poskytuje rizikovou stratifikaci a algoritmus pro vyhodnocení TMA po HSCT U pacientů s proteinurií a průkazem aktivace komplementu (elevace sC5b-9) měly by být zváženy okamžité intervence. V diskusi jsou uvedeny i limitace popsané analýzy.

Prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.


Štítky
Hematologie Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 3

2014 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se