Immunodeficiency scoring index to predict poor outcomes in hematopoietic cell transplant recipients with RSV infections


Autoři: Prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,20, 2014, No. 3, p. 91.
Kategorie: Výběr z tisku a zprávy o knihách

Dimpy P. Shah, Shashank S. Ghantoji, Ella J. Ariza-Heredia, et al.

Department of Infectious Diseases, Infection Control, and Employee Health, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX; Department of Neurology, Baylor College of Medicine, Houston, TX; Division of Biostatistics, The University of Texas School of Public Health, Houston, TX; et al.

Blood May 22, 2014 123 (21); DOI: dx.doi.org/10.1182/blood-2013-12-541359

Práce vychází z klinických zkušeností, že infekce způsobené respiračním syncytiálním virem (RSV) jsou obvyklé během chladných období zvláště u pacientů, kteří dostali alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk. Tyto infekce mají široké spektrum průběhů od omezené infekce horních cest dýchacích až k těžké infekci dolní části respiračního traktu s úmrtím. Mnohé studie identifikovaly potenciální rizikové faktory pro tyto těžké průběhy nebo s nimi spojenou mortalitu. Kvantifikovatelná měřítka pro sílu a kombinace těchto faktorů při imunodeficienci ve vztahu k predikci nebyla zatím stanovena. Proto autoři vytvořili skórovací index imunodeficience pro RSV infekci (ISI-RSV). Zahrnuje klinické a laboratorní indikátory, které mohou predikovat riziko progrese do dolních částí bronchiálního traktu a/nebo úmrtí u příjemců alotransplantace při RSV infekcích. Data byla získána z rozsáhlé retrospektivní jednoústavní studie pracovišť University v Texasu v době od ledna 1996 do května 2009. Pro vytvoření skórovacího indexu ISI-RSV byl použit soubor pacientů s laboratorně potvrzenou RSV infekcí horních cest dýchacích u 237 pacientů, medián věku 47 roků (rozmezí 3–68). Progrese infekce do dolní oblasti respiračního traktu byla pozorována u 37 pacientů (16 %). Práce podává definice, popis vytvořeného indexu IRI-RSV, způsoby použité antivirové terapie a výsledky statistického zpracování. Autoři podrobně vyhodnocují studii jako první, která vyvinula skórovaní index se specifickým záměrem k frekvenci a predikci RSV infekcí ve studované populaci. Stratifikovali pacienty do 3 podskupin: s nízkým, středním a vysokým rizikem. V diskusi se zabývají též problémy spojenými s léčbou ribavirinem. Na vlastním pracovišti vytvořili algoritmus a vnitřní směrnice pro rychlé otestování a léčbu pacientů s příznaky infekce horních cest dýchacích. Index ISI-RSV může sloužit jako pomůcka pro přesnější predikci progrese RSV infekce a s ní spojenou mortalitu u příjemců transplantací. Dobře navržené studie ve více ústavech by mohly přispět ke stanovení validity tohoto indexu.

Prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.


Štítky
Hematologie Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 3

2014 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se