Autotransfuze v České republice v roce 2013


Autoři: J. Masopust
Působiště autorů: Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,20, 2014, No. 2, p. 94-96.
Kategorie: Zprávy odborných společností

Dotazníkem „Autotransfuze“ bylo obesláno 71 zdravotnických zařízení (ZZ), odpověď zaslalo 70 ZZ. Statistika zahrnuje více jak 99 % předoperačních autologních odběrů provedených v ČR. Procento pokrytí výkonů akutní normovolemické hemodiluce a perioperačního sběru krve nelze přesně stanovit.

Výsledky jsou uvedeny v tabulkách a grafech.

Diskuse a závěr. Z autologních odběrů v ČR převládá předoperační autologní odběr (PAO), počet PAO ve srovnání s rokem 2012 poklesl o 20,4 %. Autologní aferézy neprovádělo v roce 2013 žádné pracoviště. Počet akutních normovolemických hemodilucí (ANH) a perioperačních sběrů krve (PSK) oproti roku 2012 poklesl, čísla je však nutné hodnotit s opatrností vzhledem k nejistotě získání validních informací z jednotlivých ZZ. Nejvíce PAO v přepočtu na počet obyvatel se provádí v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Využitelnost autologních transfuzních přípravků je zhruba o 4 % (erytrocyty) respektive 6 % (plazma) nižší než v roce 2012. Autotransfuze nadále zůstávají nedílnou součástí hemoterapie v ČR.

Poděkování: Děkuji všem kolegyním a kolegům za spolupráci.

Tab. 1. Autotransfuze v České republice v roce 2013 – odběry.
Autotransfuze v České republice v roce 2013 – odběry.
Vysvětlivky: PK = plná krev; ZZ = zdravotnické zařízení; ANH = akutní normovolemická hemodiluce; PSK = perioperační sběr krve; PAO = předoperační autologní odběr

Tab. 2. Autotransfuze v České republice v roce 2013 – transfuzní přípravky.
Autotransfuze v České republice v roce 2013 – transfuzní přípravky.
Vysvětlivky: TP = transfuzní přípravek; PK = plná krev; EBR = erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované; AEDK = autologní odběr: erytrocyty deleukotizované kryokonzervované; E = erytrocyty; PA = plazma z aferézy; TB = trombocyty z buffy-coatu; TA = trombocyty z aferézy; EA = erytrocyty z aferézy; spotřebováno = zahrnuje všechny autologní přípravky spotřebované v krevních bankách/zařízeních transfuzní služby, které se účastnily dotazníkové akce

Tab. 3. Záchyt pozitivit v povinných mikrobiologických testech u dárců krve a krevních složek v roce 2013.
Záchyt pozitivit v povinných mikrobiologických testech u dárců krve a krevních složek v roce 2013.
Vysvětlivky: záchyt pozitivit je uveden v promilích – vztaženo k počtu odběrů; HIV = protilátky a antigen HIV; HCV = protilátky (a event. antigen) HCV; TP = protilátky proti původci syfilis; + = pozitivita potvrzená konfirmačními testy (jedná se o počet pozitivně konfirmovaných dárců z celkového počtuvyšetřených vzorků);*nezahrnuti dárci z plazmaferetických odběrových středisek; opak. = opakovaní a pravidelní dárci

Podíl autologních odběrů plné krve na celkovém počtu odběrů plné krve v roce 2013.
Graf 1. Podíl autologních odběrů plné krve na celkovém počtu odběrů plné krve v roce 2013.

Předoperační autologní odběry v letech 2009 až 2013.
Graf 2. Předoperační autologní odběry v letech 2009 až 2013.
Vysvětlivky: odběry = počet provedených předoperačních odběrů autologní plné krve; PK = počet vyrobených autologních plných krví; ER = počet vyrobených autologních erytrocytových transfuzních přípravků; plazma = počet vyrobených jednotek autologní plazmy

Další druhy autotransfuzí v letech 2009 až 2013.
Graf 3. Další druhy autotransfuzí v letech 2009 až 2013.
Vysvětlivky: ANH = akutní normovolemická hemodiluce; PSK = perioperační sběr krve

Záchyt pozitivit v povinných mikrobiologických testech v roce 2013.
Graf 4. Záchyt pozitivit v povinných mikrobiologických testech v roce 2013.
Vysvětlivky: jedná se o pozitivity konfirmované v NRL; HCV = virus hepatitidy C; TP = protilátky proti původci syfilis; uvedeno v promilích

Počet provedených předoperačních autologních odběrů v jednotlivých krajích v roce 2013 (na 1000 obyvatel).
Graf 5. Počet provedených předoperačních autologních odběrů v jednotlivých krajích v roce 2013 (na 1000 obyvatel).
Vysvětlivky: PH = Praha; SČ = Středočeský kraj; ÚS = Ústecký kraj; LB = Liberecký kraj; KV = Karlovarský kraj; PL = Plzeňský kraj; JČ = Jihočeský kraj; PA = Pardubický kraj; KH = Královéhradecký kraj; VY = kraj Vysočina; JM = Jihomoravský kraj; ZL = Zlínský kraj; OL = Olomoucký kraj; MS = Moravskoslezský kraj


Štítky
Hematologie Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 2

2014 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Pacient na antikoagulační léčbě v akutní situaci
nový kurz
Autoři: MUDr. Jana Michalcová

Kopřivka a její terapie
Autoři: MUDr. Petra Brodská

Uroinfekce v primární péči
Autoři: MUDr. Marek Štefan

Roztroušená skleróza a plánování těhotenství
Autoři: MUDr. Radek Ampapa

Alergenová imunoterapie v léčbě inhalačních alergií
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se