Možnosti kryokonzervace erytrocytů - použití a postup zajištění u potřeby autologních odběrů a dovezených přípravků


Autoři: M. Bohoněk
Působiště autorů: Ústřední vojenská nemocnice Praha
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,13, 2007, No. 3, p. 171-172.
Kategorie: Dopisy redakci

V souvislosti s provozem strategické krevní banky kryokonzervovaných erytrocytů v Ústřední vojenské nemocnici Praha, předkládáme praktickou informaci o možnostech, které dostupnost kryokonzervace erytrocytů v ČR t.č. poskytuje pro klinickou potřebu pacientů zejména s imunohematologickými problémy. Pro plánovanou substituční léčbu je možné použít a připravit erytrocyty autologní nebo homologní.

Indikace pro kryokonzervaci autologních erytrocytů

U pacientů s předpokládanou potřebou transfuzní léčby, pokud transfuzní léčbě předchází léčebné postupy nebo jiné, zdravotní stav ovlivňující okolnosti, které neumožňují obvyklý odběr a zpracování krve pro autotransfuzi a to

 • u nemocných s výskytem aloprotilátek proti erytrocytům, jejichž specifita znemožňuje použití běžného transfuzního přípravku
 • u nemocných, jejichž erytrocyty nenesou antigeny s vysokou frekvencí výskytu a u nichž je zvýšené riziko tvorby aloprotilátek proti erytrocytům, jejichž specifita by znemožnila následné použití běžného transfuzního přípravku

Indikace pro použití kryokonzervovaných homologních erytrocytů

Shodné jako u autotransfuzí, ale „imunohematologický status“ pacienta nebyl předem znám nebo odběr na autotransfuzi nebylo/není možné provést

Doporučený současný postup při zajištění a provedení autotransfuze ke kryokonzervaci:

 • vyšetření a doporučení z NRL pro imunohematologii
 • telefonicky (e-mailem) dohodnout termín odběru na OHBKT ÚVN Praha:

MUDr. Jaroslava Urbanová, tel. 973 203 207,

MUDr. Ivo Turek, tel. 973 203 769,

recepce transfuzního úseku: tel. 973 203 217,

(výjimečně odběr na „domácím“ pracovišti a neprodlená doprava odebraných erytrocytů do ÚVN)

 • průvodní dokumentace:
 • žádanka o provedení a odběr na kryokonzervaci = stručná lékařská zpráva s razítkem a kódy (IČZ, odbornost…), předpokládaný termín podání
 • zpráva (doporučení) z NRL pro imunohematologii
 • před podáním, min. 2 dny předem (pracovní dny!!!) telefonicky a následně e-mailem / faxem požádat o rozmražení a rekonstituci
 • dopravu rekonstituovaných erytrocytů si zajišťuje odběratel („na sebe“)

Doporučený současný postup při zajištění kryokonzervovaných erytrocytů ze zahraničí

 • vyšetření a doporučení z NRL pro imunohematologii
 • ve spolupráci s NRL pro imunohematologii zajištění (potřebného) počtu zmražených erytrocytů v zahraničí, předjednání dopravy
 • předání všech potřebných informací s žádostí o zajištění importu erytrocytů do ČR na OHBKT ÚVN Praha (telefonicky + písemně)
 • ÚVN zajistí proclení a převzetí erytrocytů a
 • erytrocyty v nízkém glycerolu, zmražené a skladované v N2 převezme v rozmraženém stavu, s celkovou dobou exspirace 24 hod. po rozmražení – nutná okamžitá doprava a podání
 • erytrocyty ve vysokém glycerolu, převezme ve zmraženém stavu, uskladní a následně rozmrazí a expeduje dle dohody

Náklady / fakturace:

 • náklady spojené s podáním a dopravou kryokonzervovaných erytrocytů nese zařízení, které má pacienta v péči – vyúčtuje je zdravotní pojišťovně jako mimořádnou péči podle § 16 Zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. po schválení revizním lékařem.

AUTOTRANSFUZE

po vydání budou fakturovány žádajícímu zařízení dle aktuálního ceníku ÚVN, variantou je i úhrada pacientem jako samoplátcem v případě, že se nejedná o aktuální potřebu výroby a následného použití erytrocytů v souvislosti s akutně očekávaným výkonem nebo např. těhotenstvím.

HOMOLOGNÍ ERYTROCYTY ze ZAHRANIČÍ

žádajícímu zařízení budou přefakturovány:

 • náklady na dopravu
 • cena přípravku – dle fakturace zahraničního dodavatele
 • náklady spojené s převzetím a proclením přípravků
 • při vydání náklady na rozmrazení a rekonstituci dle ceníku ÚVN

CAVE: u erytrocytů dodaných ze zahraničí ve zmrazeném stavu (ve vysokém glycerolu) je po rozmrazení a rekonstituci exspirace 2 týdny, erytrocyty zmrazené v nízkém glycerolu se dováží již rozmražené s exspirací 24 hod!!!

Ceník OHBKT ÚVN:

Erytrocyty kryokonzervované deleukotizované 9841,- Kč

Erytrocyty kryokonzervované deleukotizované pro autotransfuzi 9484,- Kč

Rozmrazení a deglycerolizace 4365,- Kč

plk. MUDr. Miloš Bohoněk

Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfuze

U vojenské nemocnice 1200

ÚVN

160 00 Praha 6 – Střešovice


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 3

2007 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více