Možnosti kryokonzervace erytrocytů - použití a postup zajištění u potřeby autologních odběrů a dovezených přípravků


Autoři: M. Bohoněk
Působiště autorů: Ústřední vojenská nemocnice Praha
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,13, 2007, No. 3, p. 171-172.
Kategorie: Dopisy redakci

V souvislosti s provozem strategické krevní banky kryokonzervovaných erytrocytů v Ústřední vojenské nemocnici Praha, předkládáme praktickou informaci o možnostech, které dostupnost kryokonzervace erytrocytů v ČR t.č. poskytuje pro klinickou potřebu pacientů zejména s imunohematologickými problémy. Pro plánovanou substituční léčbu je možné použít a připravit erytrocyty autologní nebo homologní.

Indikace pro kryokonzervaci autologních erytrocytů

U pacientů s předpokládanou potřebou transfuzní léčby, pokud transfuzní léčbě předchází léčebné postupy nebo jiné, zdravotní stav ovlivňující okolnosti, které neumožňují obvyklý odběr a zpracování krve pro autotransfuzi a to

 • u nemocných s výskytem aloprotilátek proti erytrocytům, jejichž specifita znemožňuje použití běžného transfuzního přípravku
 • u nemocných, jejichž erytrocyty nenesou antigeny s vysokou frekvencí výskytu a u nichž je zvýšené riziko tvorby aloprotilátek proti erytrocytům, jejichž specifita by znemožnila následné použití běžného transfuzního přípravku

Indikace pro použití kryokonzervovaných homologních erytrocytů

Shodné jako u autotransfuzí, ale „imunohematologický status“ pacienta nebyl předem znám nebo odběr na autotransfuzi nebylo/není možné provést

Doporučený současný postup při zajištění a provedení autotransfuze ke kryokonzervaci:

 • vyšetření a doporučení z NRL pro imunohematologii
 • telefonicky (e-mailem) dohodnout termín odběru na OHBKT ÚVN Praha:

MUDr. Jaroslava Urbanová, tel. 973 203 207,

MUDr. Ivo Turek, tel. 973 203 769,

recepce transfuzního úseku: tel. 973 203 217,

(výjimečně odběr na „domácím“ pracovišti a neprodlená doprava odebraných erytrocytů do ÚVN)

 • průvodní dokumentace:
 • žádanka o provedení a odběr na kryokonzervaci = stručná lékařská zpráva s razítkem a kódy (IČZ, odbornost…), předpokládaný termín podání
 • zpráva (doporučení) z NRL pro imunohematologii
 • před podáním, min. 2 dny předem (pracovní dny!!!) telefonicky a následně e-mailem / faxem požádat o rozmražení a rekonstituci
 • dopravu rekonstituovaných erytrocytů si zajišťuje odběratel („na sebe“)

Doporučený současný postup při zajištění kryokonzervovaných erytrocytů ze zahraničí

 • vyšetření a doporučení z NRL pro imunohematologii
 • ve spolupráci s NRL pro imunohematologii zajištění (potřebného) počtu zmražených erytrocytů v zahraničí, předjednání dopravy
 • předání všech potřebných informací s žádostí o zajištění importu erytrocytů do ČR na OHBKT ÚVN Praha (telefonicky + písemně)
 • ÚVN zajistí proclení a převzetí erytrocytů a
 • erytrocyty v nízkém glycerolu, zmražené a skladované v N2 převezme v rozmraženém stavu, s celkovou dobou exspirace 24 hod. po rozmražení – nutná okamžitá doprava a podání
 • erytrocyty ve vysokém glycerolu, převezme ve zmraženém stavu, uskladní a následně rozmrazí a expeduje dle dohody

Náklady / fakturace:

 • náklady spojené s podáním a dopravou kryokonzervovaných erytrocytů nese zařízení, které má pacienta v péči – vyúčtuje je zdravotní pojišťovně jako mimořádnou péči podle § 16 Zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. po schválení revizním lékařem.

AUTOTRANSFUZE

po vydání budou fakturovány žádajícímu zařízení dle aktuálního ceníku ÚVN, variantou je i úhrada pacientem jako samoplátcem v případě, že se nejedná o aktuální potřebu výroby a následného použití erytrocytů v souvislosti s akutně očekávaným výkonem nebo např. těhotenstvím.

HOMOLOGNÍ ERYTROCYTY ze ZAHRANIČÍ

žádajícímu zařízení budou přefakturovány:

 • náklady na dopravu
 • cena přípravku – dle fakturace zahraničního dodavatele
 • náklady spojené s převzetím a proclením přípravků
 • při vydání náklady na rozmrazení a rekonstituci dle ceníku ÚVN

CAVE: u erytrocytů dodaných ze zahraničí ve zmrazeném stavu (ve vysokém glycerolu) je po rozmrazení a rekonstituci exspirace 2 týdny, erytrocyty zmrazené v nízkém glycerolu se dováží již rozmražené s exspirací 24 hod!!!

Ceník OHBKT ÚVN:

Erytrocyty kryokonzervované deleukotizované 9841,- Kč

Erytrocyty kryokonzervované deleukotizované pro autotransfuzi 9484,- Kč

Rozmrazení a deglycerolizace 4365,- Kč

plk. MUDr. Miloš Bohoněk

Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfuze

U vojenské nemocnice 1200

ÚVN

160 00 Praha 6 – Střešovice


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 3

2007 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se