Chronická lymfatická leukemie: mutační statustěžkého řetězce imunoglobulinového genuje významné prognostické kritérium


Chronic lymphocytic leukemia: mutationalstatus of the immunoglobulin heavy chain gene is a significant prognostic marker

B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) is the most frequent adult type of leukemia in theWesterncountries. It is characterized by the therapeutically uncontrolled accumulation of functionally incompetentlymphocytes in bone marrow, blood and lymph nodes. The development of the disease isheterogenous with distinctive clinical features and individual evaluation of aggresivity is highlyrecommended for optimal treatment. For this purpose FISH method of identification of genomicaberrations could be used. At present, the new prognostic criterion is accepted – determination of themutational status of variable region VH of the immunoglobulin heavy chain. This aspect, comparingtumor B-cell nucleotide sequence homology with a germline, separates CLL into two different subsetswith markedly different prognoses. A group with an unmutated VH genes with sequence homology >98% displays progressive disease in contrast to the second group with mutated VH genes and homology< 98%, which represents slowly progressive disease. In the last few years PCR method has beendeveloped for detection of malignant clonal specific expansion and for VDJ rearrangement. Usingspecific primers it is possible to amplify, sequence and detect the mutations in VH region. Therelationship of the VH mutation status to the genomic aberrations and differential influence of thesefactors on the pathogenesis and progression of B-CLL are the subject of intensive research. Correlationof mutation status with telomere length and cytosine methylation level has been also observed.

Key words:
chronic lymphocytic leukemia, immunoglobulin heavy chain gene, VDJ subgene rearrangement,VH mutational status, prognostic criterium of the aggresivity CLL


Autoři: V. Kuhrová;  H. Francová;  D. Klimešová;  J. Mayer
Působiště autorů: Centrum molekulární biologie a genové terapie, Interní hematoonkologická klinika, Fakultní nemocnice, Brno
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2004, No. 4, p. 143-148.
Kategorie: Články

Souhrn

B-buněčná chronická lymfatická leukemie (B-CLL) je nejčastější leukemií dospělého věku v západnícivilizaci.Vyznačuje se terapeuticky nezvladatelným hromaděním klonu nefunkčních lymfocytů v kostnídřeni, v krevním oběhu a lymfatických uzlinách. Průběh nemoci je heterogenní a volba optimálníterapie vyžaduje individuální posouzení agresivity onemocnění. K tomuto účelu slouží cytogenetická(FISH) detekce genomových aberací. Aktuálně je akceptované a dostatečně potvrzené významné prognostickékritérium plynoucí ze stanovení mutačního statutu variabilního segmentu (VH) genu kódujícíhotěžký řetězec imunoglobulinu. Tento aspekt po srovnání nukleotidové sekvenční homologieleukemického klonu se zárodečnou linií rozděluje CLL do dvou skupin. Skupina, která je definovanápřítomností nemutovaných VH segmentů s homologii > 98 %, znamená nepříznivou prognózu a agresivnějšínemoc. Druhou skupinu tvoří případy s mutovanými VH segmenty s homologií < 98 % a s pomalejšíprogresí manifestace genové alterace. V posledních letech byla pro detekci a následnou kvantifikacimutací vzniklých v procesu VDJ přestavby těžkých řetězců imunoglobulinů zavedená metoda polymerázovéřetězové reakce. Použití genově specifických oligonukleotidů umožňuje amplifikaci, sekvenacia detekci mutací v DNA. V současné době je vztah mezi mutačním statutem a genomovými aberacemispolu s vlivem těchto fenoménů na patogenezi i progresi B-CLL předmětem intenzivního studia.Pozorována byla i korelace mezi mutačním statutem VH, délkou telomer a hladinou metylací cytosinuv lidském genomu.

Klíčová slova:
chronická lymfatická leukemie, těžký řetězec imunoglobulinového genu, přestavba VDJsegmentů, mutační status variabilního segmentu, prognostické kritérium agresivity CLL

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes


2004 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se