Úloha anagrelidu v léčbě esenciální trombocytemie


Anagrelide in the treatment of essential thrombocythemia

Essential thrombocythemia is a heterogenous disease from the group of Ph negativemyeloproliferativedisorders. Patients with essential thrombocythemia are at risk for vascular complications (thrombosisand bleeding) and this risk depends on clinical presentation of the disease. Heterogenous is alsoresponse of this disorder to the therapy. Most of the symptomatic or otherwise high-risk patients inCzech republic are currently treated with hydroxyurea or alpha-interferon, but the probability ofresponse to the particular agent and frequency and severity of adverse events are not possible to predictat advance. Anagrelide is a drug selectively lowering the number of platelets in patients with myeloproliferativedisorders, without significant effect on other haematopoietic cell lines. This drug isvaluable not only for treatment of patients with ET resistant to other agents but because its favourableprofile of adverse effects and absence of leukemogenicity it is increasingly being used as a drug of firstchoice in patients with essential thrombocythemia. In the following review,we compare the mechanismof action and effectivity of anagrelide with those of hydroxyurea and interferon. Furthermore, wepresent our own experience with anagrelide in the treatment of patients with essential thrombocythemia.

Key words:
essential thrombocythemia, treatment, hydroxyurea, alpha-interferon, anagrelide.


Autoři: R. Pytlík 1;  E. Cmunt 1;  Z. Kleibl 2;  T. Kozák 3
Působiště autorů: 1. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha, 2Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, Praha, 3Oddělení klinické hematologie, FN Královské Vinohrady, Praha 1
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2004, No. 4, p. 154-160.
Kategorie: Články

Souhrn

Esenciální trombocytemie je heterogenní onemocnění řazené do skupiny Ph negativních myeloproliferací.Pacienti s esenciální trombocytemií jsou ohroženi především rizikem vaskulárních komplikací(trombóz a krvácení), přičemž toto riziko je závislé na úvodní prezentaci a dalším vývoji onemocnění.Heterogenita onemocnění se projevuje i v odpovědi na terapii. Většina symptomatických nebo jinakrizikových pacientů v České republice je v současné době léčena hydroxyureou či alfa-interferonem,přičemž pravděpodobnost léčebné odpovědi ani frekvenci nežádoucích účinků u těchto léků nenímožno odhadnout předem. Anagrelid je lék selektivně snižující počet trombocytů u pacientů s myeloproliferativnímichorobami, bez ovlivnění jiných hemopoetických linií. Jedná se o přípravek, cennýnejen pro léčbu pacientů rezistentních na jiná agens, ale vzhledem k nízké incidenci nežádoucíchúčinků a absenci leukemogenicity je čím dál častěji vnímán i jako lék volby pro primární terapiipacientů s ET. V prezentovaném přehledu jednak srovnáváme mechanismus působení a účinek anagrelidus hydroxyureou a alfa-interferonem, jednak uvádíme naše vlastní zkušenosti s léčbou esenciálnítrombocytemie anagrelidem.

Klíčová slova:
esenciální trombocytemie, terapie, hydroxyurea, alfa-interferon, anagrelid

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes


2004 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se