Přehled konzervativní léčby myelodysplastickéhosyndromu v průběhu dvaceti let a nové lékypro zítřek


Overview of conservative treatment of myelodysplastic syndrom overthe twenty years and new drugs for the future

Successful treatment of myelodysplastic syndrom has already been revealing over the last 20 years.Thepurpose of this paper is to show summary of conservative treatment of MDS indicated so far. Thetreatment of cytopenic patients is different in contrast to treatment of leukemic ones. Drugs used forthe treatment of cytopenic patients could delay early apoptosis and enable sufficient cell maturation.Ineffective are vitamins, corticosteroids, anabolic steroids, amifostine from antioxidants, interferons,antiapoptotic mixtures. Cytokines (namely erythropoietin, also used in combinations) and drugsoperating by various mechanisms one of which suppress tumor necrosis factor (cyclosporin A, ATG,infliximab, thalidomide and Revlimid - analogue of thalidomide) belong to the accepted therapeuticapproaches. Iron chelation is sufficient as well. Effective treatment usually do not exceed 30%.Leukemicpatients suffering from MDS younger than 60 years are treated in the same way as AML patients usingaggressive chemotherapy. This type of treatment, together with transplantation, is already not countedto conservative treatment of MDS. Treatment of elderly patients is recommended to be a combinationof less aggressive or only low doses of cytostatics. A big prospect for cancer patients, including MDSpatients, present inhibitors of molecules regulating cell growth and death. Inhibitors of methyltransferase(azacytidine and deoxyazacytidine) have already entered Phase III trial and the others areadministrated as monotherapy or combined with other cytostatic drugs in Phase II trial in treatmentof MDS.

Key words:
myelodysplastic syndrom, cytopenic patients, leukemic patients, therapy


Autoři: R. Neuwirtová
Působiště autorů: I. interní klinika, VFN, 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2004, No. 4, p. 161-168.
Kategorie: Články

Souhrn

V terapii myelodysplastických syndromů (MDS) už 20 let hledáme úspěšnou terapii. Článek uvádípřehled dosud indikovaných konzervativních způsobů léčby MDS. Terapie se liší u cytopenických typůMDS od terapie leukemických forem. U cytopenických typů hledáme takové léky, které by oddálilypředčasnou apoptózu a umožnily řádnou maturaci buněk. Neúčinné jsou vitaminy, kortikoidy, anabolika,z antioxidantů amifostin, interferony, antiapoptotické směsi. Mezi akceptované terapeuticképostupy patří cytokiny (především erytropoetin vesměs v kombinaci s jinými léky), dále léky, působícírůzným mechanismem, jehož součástí je i suprese tumor necrosis faktoru (cyklosporin A, ATG, infliximab,thalidomid a analog thalidomidu Revlimid). Své místo mají chelatory železa. Úspěšnost léčbyvesměs nepřesahuje 30 %. Leukemické typy MDS u mladých nemocných do 60 let léčíme agresivníchemoterapií jako AML, což už spolu s transplantací nezahrnujeme mezi konzervativní léčbu MDS.U starších pacientů je doporučována řada méně agresivních kombinací cytostatik nebo jen nízké dávky(tzv. low dose) cytostatik. Naději pro onkologické nemocné obecně včetně nemocných s MDS skýtajíinhibitory molekul angažovaných v regulaci růstu a zániku buněk. Z nich už procházejí III. fází zkoušeníléků inhibitory metyltransferázy (azacytidin a deoxyazacytidin), ostatní inhibitory podávanésamostatně nebo v kombinacích včetně cytostatik jsou zatím ve II. fázi zkoušení u MDS.

Klíčová slova:
myelodysplastický syndrom, cytopenické typy MDS, leukemické typy MDS, terapie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes


2004 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se