Vyšetření fetomaternálního krvácení metodousloupcové aglutinace


Examination ofFoetomaternal Haemorrhage by the Method of Gel Agglutination

For prevention of Rh(D) haemolytic disease of the foetus or neonate administration of a sufficientamount of specific anti-Rh(D) immunoglobulin is necessary. To this end the amount of foetal erythrocytes in the maternal circulation must be assessed. For this several methods are used. In the presentstudy the authors tested blood samples of Rh(D) negative women after delivery of a Rh(D) positivefoetus, women during the third trimester of gestation, after amniocentesis and after abortion. Theauthors used the gel agglutination technique, some of the samples were moreover examined also by theKleihauer and Betke test. 51 samples from a total 443 were positive in the agglutination test. 3 samplesfrom a total of 72 were positive in the Kleihaueretke test. Only in one instance positivity wasconfirmed in both tests. Ten times significant foetomaternal haemorrhage was confirmed ( ł 0.4 % foetalerythrocytes). The test of gel agglutination is simple and not time consuming, suitable for routinescreening. However, its basic disadvantage is, that when the recommended procedures are respected,it does not make quantification of significant haemorrhage possible and thus of the correct dose ofanti-D immunoglobulin for prevention of alloimmunization of the patients.

Key words:
foetomaternal haemorrhage, prevention of Rh(D) immunization, gel agglutination techni-que, Kleihauer-Betke test


Autoři: J. Masopust;  Z. Lasota;  P. Biedermann;  D. Dušková;  A. Rosenauerová
Působiště autorů: Transfuzní oddělení MN, Ústí nad Labem Hematologické a transfuzní oddělení nemocnice, Karviná Transfuzní oddělení nemocnice, České Budějovice Transfuzní oddělení VFN, Praha Oddělení klinické hematologie MN, Ústí nad Labem
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2001, No. 3, p. 99-103.
Kategorie: Články

Souhrn

Pro prevenci Rh(D) hemolytického onemocnění plodu či novorozence je nutná aplikace dostatečnéhomnožství specifického anti-D imunoglobulinu. K tomu je zapotřebí určit množství fetálních erytrocytův cirkulaci matky, k čemuž se používá několik metod. V této studii autoři testovali krevní vzorky Rh(D)negativních žen po porodu Rh(D) pozitivního plodu, těhotných ve třetím trimestru, po amniocentézea po abortu. Použili test sloupcové aglutinace v gelu, část vzorků vyšetřili navíc i testem podle Kleihauera a Betkeho. 51 vzorků z celkových 443 bylo pozitivních v testu sloupcové aglutinace, 2 vzorkyz celkových 72 vzorků byly pozitivní v testu podle Kleihauera a Betkeho. Pouze jedenkrát byla potvr-zena pozitivita v obou testech. Desetkrát bylo prokázáno signifikantní fetomaternální krvácení (ł 0,4 %fetálních erytrocytů). Test gelové aglutinace je jednoduchý a časově nenáročný, vhodný pro rutinníscreening. Jeho základní nevýhodou však je, že při dodržení doporučených postupů neumožňujekvantifikaci signifikantního krvácení a tím určení správné dávky anti-D imunoglobulinu pro prevencialoimunizace v těchto případech.

Klíčová slova:
fetomaternální krvácení, prevence Rh(D) imunizace, sloupcová aglutinace v gelu, testpodle Kleihauera a Betkeho

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes


2001 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se