Metody detekce solubilních HLA molekul v séru


Method for Detection of Soluble HLAMolecules in Serum

The authors introduced methods for the quantitative assessment of soluble HLA molecules (ELISA) andtheir weight variants (Western blot) in serum with the aim to follow up the dynamics of sHLA levelsafter bone marrow transplantations in particular in conjunction with posttransplantation complications (graft rejection, GVHD, infections). So far 25 pairs of donors – recipients of bone marrow wereexamined. The levels of soluble HLA molecules class I (sHLA-I) in patients were higher than in theirHLA-corresponding potential bone marrow donors as well as in relation to the control group of donors.When the posttransplantation course was not complicated the sHLA levels followed the leucocyte curve.After normalization of the haemogram the concentration of different variants of sHLA-I did not differquantitatively from health subjects. The correlation of the dynamics of sHLA and its variants with theincidence of GVHD and infectious complications is presented in case-reports. The clinical study is stillunderway.

Key words:
soluble HLA, bone marrow transplantation, GVHD


Autoři: E. Matějková ;  J. Suttnar ;  A. Vítek ;  J. E. Dyr
Působiště autorů: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2001, No. 3, p. 104-107.
Kategorie: Články

Souhrn

Zavedli jsme metody ke kvantitativnímu stanovení solubilních HLA molekul (ELISA) a jejich hmotnostních variant (Western blot) v séru, s cílem sledovat dynamiku hladin sHLA po transplantacích kostnídřeně, zejména v souvislosti s potransplantačními komplikacemi (rejekce štěpu, GVHD, infekce). Vyšetřeno bylo dosud 25 párů dárce – příjemce kostní dřeně. Hladiny rozpustných molekul HLA I. třídy(sHLA-I) byly u nemocných vyšší jak ve srovnání s jejich HLA shodnými potencionálními dárci kostnídřeně, tak vzhledem ke kontrolní skupině dárců krve. Při nekomplikovaném potransplantačnímprůběhu sledovaly hladiny sHLA-I leukocytovou křivku. Po normalizaci krevního obrazu se koncen-trace jednotlivých variant sHLA-I kvantitativně nelišily od zdravých osob. Korelaci dynamiky sHLA-Ia jejich variant s výskytem GVHD a infekčních komplikací uvádíme formou kazuistik. Klinická studiepokračuje.

Klíčová slova:
solubilní HLA, transplantace kostní dřeně, GVHD

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie Interní lékařství Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se