Prognostické faktory u folikulárního lymfomu


Prognostic Factors in Follicular Lymphoma

Follicular lymphoma (FL) is a group of lymphomas with relatively long overall survival, however, interms of prognosis, the group is heterogenous. In certain patients, especially with advanced clinicalstage of the disease, there is increased risk of early relapse and short survival. Such patients mightbenefit from more aggressive type of treatment or from combination therapy involving monoclonalantibodies in first line. Prognostic factors as optimal surrogates for biological behaviour of the FL werestill not firmly established. In this article we present historical review of prognosti c factors in FL inrelation to overall survival and other variables. The other variables like failure free survival (FFS),time to treatment failure (TTF) should be also taken into account, as they reflect better the quality oflife. Subsequently, we have analysed two recent studies of the groups GELA/GELF and ILI (Grouped’Etude des Lymphomes de l’Adulte, Groupe d’Etudes des Lymphomes Folliculaires, IntergruppoItaliano Limfomi) and we have also reconsidered the International prognostic index (IPI). Based onthese analyses we tried to define three prognostic groups of patients with FL in clinical stage III or IV(Ann Arbor). Different management of FL in specific prognostic groups involving clinical studies mightbe considered.

Key words:
follicular lymphoma, prognostic factors, therapy


Autoři: T. Kozák ;  J. Mayer ;  R. Pytlík
Působiště autorů: Oddělení klinické hematologie, FNKV, Praha Interní hematoonkologická klinika, FN, Brno-Bohunice
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2001, No. 3, p. 80-87.
Kategorie: Články

Souhrn

Folikulární lymfom (FL) je souborem prognosticky heterogenních nádorů s relativně dlouhým celkovým přežitím. U části pacientů s FL, zejména v pokročilém klinickém stadiu, dochází k časnému relapsua celkové přežití je zkráceno. Takoví pacienti by mohli mít prospěch z agresivnějšího typu léčby neboze zařazení nových léčebných postupů, např. monoklonálních protilátek, již v první linii. Prognostickéukazatele, které by rizikové biologické chování lymfomu signalizovaly, nebyly zatím u FL pevněstanoveny. Předkládáme historický přehled nejdůležitějších prognostických faktorů u FL ve vztahuk celkovému přežití i k ostatním parametrům. Kromě celkového přežití je u FL vhodné brát v úvahudalší veličiny, jako je např. přežití bez selhání léčby (FFS: failure free survival), doba do selhání léčby(TTF: time to treatment failure), které lépe odrážejí kvalitu života. Analyzujeme dvě recentní studieskupin GELA/GELF a ILI (Groupe d’Etude des Lymphomes de l’Adulte, Groupe d’Etudes des Lymphomes Folliculaires, Intergruppo Italiano Limfomi) a význam mezinárodního prognostického indexu(IPI). Na jejich základě jsme se pokusili definovat 3 prognostické skupiny pacientů s FL klinickéhostadia III a IV (Ann Arbor), u nichž by mělo význam použít v rámci klinických studií rozdílné terapeutické modality.

Klíčová slova:
folikulární lymfom, prognostické faktory, terapie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie Interní lékařství Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se