Pankreatoduodenektomie pro karcinom pankreatu u seniorů – zkušenosti jednoho centra


Autoři: A. Nikov;  P. Záruba;  F. Bělina;  M. Ryska
Působiště autorů: Surgery department, 2nd Faculty of medicine Charles University and Central Military Hospital, Prague
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2018, roč. 97, č. 1, s. 34-38.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Úvod:
Na téma vlivu věku na mortalitu a morbiditu pankreatoduodenektomie jsou v literatuře rozporuplné názory. Problémem je nedostatečná metodologická kvalita většiny provedených studií. Otázku vlivu věku na dlouhodobé přežívání po pankreatoduodenektomii pro karcinom pankreatu řeší méně prací, zato ale se shodným výsledkem – vyšší věk neznamená kratší přežívání po pankreatoduodenektomii. Cílem této práce je srovnat krátkodobé a dlouhodobé výsledky pankreatoduodenektomie pro karcinom pankreatu v jednotlivých věkových skupinách.

Metoda:
Retrospektivní srovnávací analýza dat ze zdravotní dokumentace pacientů po pankreatoduodenektomii pro duktální adenokarcinom hlavy pankreatu v období 01/2011−12/2015. Testování zjištěných rozdílů morbidity, závažných komplikací (Clavien-Dindo ≥III), frekvence pooperační pankreatické píštěle a pravděpodobnosti absolvování kompletní adjuvantní chemoterapie mezi pacienty věkových kategorií <65 let, 65−75 let a ≥75 let pomocí Chí-kvadrát a Fisher´s exact testu. Srovnání dlouhodobého přežívání v jednotlivých věkových kategoriích konstrukcí Kaplan-Meierových křivek a long-rank testem. Hladina statistické významnosti byla zvolena α = 0,05.

Výsledky:
30denní mortalita byla v kategoriích <65 let, 65−75 let a ≥75 let: 2,22 %, 2,78 % a 7,69 % (p=0,60). 90denní mortalita byla 6,66 %, 5,56 % a 7,69 % (p=0,94). Komplikace stupně III a více podle Clavien-Dindo klasifikace se vyskytly v jednotlivých věkových kategoriích v 33,3 %, 27,8 % a 23,1 % (p=0,73). Odhadovaný medián přežití byl 19,2; 21,1 a 11,8 měsíce (p=0,26). Úplnou adjuvantní chemoterapii dostalo 84,4 %; 55,6 % a 15,4 % pacientů – v závislosti na věkové kategorii (p<0,001).

Závěr:
V selektované populaci pacientů nad 75 let věku s resekabilním karcinomem pankreatu lze dosáhnout krátkodobých i dlouhodobých výsledků pankreatoduodenektomie, které nejsou statisticky významně odlišné od výsledků u mladších pacientů. Věk per se proto nemá představovat kontraindikaci pacienta s resekabilním karcinomem pankreatu k pankreatoduodenektomii, ale ani k adjuvantní chemoterapii.

Klíčová slova:
pankreatoduodenektomie − karcinom pankreatu − vyšší věk


Zdroje

1. Paiella S, De Pastena M, Pollini T, et al. Pancreaticoduodenectomy in patients >/= 75 years of age: Are there any differences with other age ranges in oncological and surgical outcomes? Results from a tertiary referral center. World J Gastroenterol 2017;23:3077−83.

2. Liang DH, Shirkey BA, Rosenberg WR, et al. Clinical outcomes of pancreaticoduodenectomy in octogenarians: a surgeon experience from 2007 to 2015. J Gastrointest Oncol 2016;7:540−6.

3. Turrini O, Paye F, Bachellier P, et al. Pancreatectomy for adenocarcinoma in elderly patients: postoperative outcomes and long term results: a study of the French Surgical Association. Eur J Surg Oncol 2013;39:171−8.

4. Shiozawa S, Usui T, Kuhara K, et al. Eligibility criteria specific to pancreaticoduodenectomy for octogenarians: Single-center opinion. Anticancer Res 2017;37:2037−43.

5. Oliverius M, Kala Z, Varga M, et al. Radical surgery for pancreatic malignancy in the elderly. Pancreatology 2010;10:499−502.

6. Makary MA, Winter JM, Cameron JL, et al. Pancreaticoduodenectomy in the very elderly. J Gastrointest Surg 2006;10:347−56.

7. Kim SY, Weinberg L, Christophi C, et al. The outcomes of the pancreaticoduodenectomy in patients aged 80 or older. A systematic review and meta-analysis. HPB (Oxford) 2017;19: 475−82.

8. Sukharamwala P, Thoens J, Szuchmacher M, et al. Advanced age is a risk factor for post-operative complications and mortality after a pancreaticoduodenectomy: a meta-analysis and systematic review. HPB (Oxford) 2012;14:649−57.

9. Sperti C, Moletta L, Pozza G. Pancreatic resection in very elderly patients: A critical analysis of existing evidence. World J Gastrointest Oncol 2017;9:30−6.

10. Casadei R, Ricci C, Lazzarini E, et al. Pancreatic resection in patients 80 years or older: a meta-analysis and systematic review. Pancreas 2014;43:1208−18.

11. Dindo D, Demartines N, Clavien PA. Classification of surgical complications: a new proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. Ann Surg 2004;240:205−13.

12. Bassi C, Dervenis C, Butturini G, et al. Postoperative pancreatic fistula: an international study group (ISGPF) definition. Surgery 2005;138:8−13.

13. Marmor S, Burke EE, Virnig BA, et al. A comparative analysis of survival outcomes between pancreatectomy and chemotherapy for elderly patients with adenocarcinoma of the pancreas. Cancer 2016;122:3378−85.

14. Ryska M, Dusek L, Pohnan R, et al. Quality of life is an important factor in the indication in patients with advanced pancreatic carcinoma--a prospective multicentric study. Rozhl Chir 2012;91:199−208.

15. Crippa S, Dominguez I, Rodriguez JR, et al. Quality of life in pancreatic cancer: analysis by stage and treatment. J Gastrointest Surg 2008;12:783−93; discussion 93−4.

16. Kleespies A, Albertsmeier M, Obeidat F, et al. The challenge of pancreatic anastomosis. Langenbecks Arch Surg 2008;393:459−71.

17. Bourgouin S, Ewald J, Mancini J, et al. Predictors of survival in ampullary, bile duct and duodenal cancers following pancreaticoduodenectomy: a 10-year multicentre analysis. J Gastrointest Surg 2015;19:1247−55.

18. Bergquist JR, Shubert CR, Ubl DS, et al. Risk by indication for pancreaticoduodenectomy in patients 80 years and older: a study from the American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program. Hpb 2016;18:900−7.

19. Melis M, Marcon F, Masi A, et al. The safety of a pancreaticoduodenectomy in patients older than 80 years: risk vs. benefits. HPB (Oxford) 2012;14:583−8.

20. Renz BW, Khalil PN, Mikhailov M, et al. Pancreaticoduodenectomy for adenocarcinoma of the pancreatic head is justified in elderly patients: A retrospective cohort study. Int J Surg 2016;28:118−25.

21. Christensen K, Doblhammer G, Rau R, et al. Ageing populations: the challenges ahead. Lancet 2009;374:1196−208.

22. Dušek L, Kubásek M, Koptíková J et al. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice. Masarykova univerzita 2005. Available from: http://www.svod.cz (Verze 7.0 [2007], ISSN 1802 – 8861.)

23. Huisman MG, Audisio RA, Ugolini G, et al. Screening for predictors of adverse outcome in onco-geriatric surgical patients: A multicenter prospective cohort study. Eur J Surg Oncol 2015;41:844−51.

24. Hayashi K, Yokoyama Y, Nakajima H, et al. Preoperative 6-minute walk distance accurately predicts postoperative complications after operations for hepato-pancreato-biliary cancer. Surgery 2017;161:525−32.

25. Amini N, Spolverato G, Gupta R, et al. Impact total psoas volume on short- and long-term outcomes in patients undergoing curative resection for pancreatic adenocarcinoma: a new tool to assess sarcopenia. J Gastrointest Surg 2015;19:1593−602.

26. Dale W, Hemmerich J, Kamm A, et al. Geriatric assessment improves prediction of surgical outcomes in older adults undergoing pancreaticoduodenectomy: a prospective cohort study. Ann Surg 2014;259:960−5.

27. Oettle H, Neuhaus P, Hochhaus A, et al. Adjuvant chemotherapy with gemcitabine and long-term outcomes among patients with resected pancreatic cancer: the CONKO-001 randomized trial. JAMA 2013;310:1473−81.

28. Neoptolemos JP, Stocken DD, Friess H, et al. A randomized trial of chemoradiotherapy and chemotherapy after resection of pancreatic cancer. N Engl J Med 2004;350:1200−10.

29. Neoptolemos JP, Stocken DD, Bassi C, et al. Adjuvant chemotherapy with fluorouracil plus folinic acid vs gemcitabine following pancreatic cancer resection: a randomized controlled trial. JAMA 2010;304:1073−81.

30. Nagrial AM, Chang DK, Nguyen NQ, et al. Adjuvant chemotherapy in elderly patients with pancreatic cancer. Br J Cancer 2014;110:313−9.

Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 1

2018 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×