Rozhledy v chirurgii na prahu 98. ročníku – tři novinky


Autoři: M. Ryska
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2018, roč. 97, č. 1, s. 46.
Kategorie: Zprávy

V roce 2018 začínáme již 98. ročník Rozhledů v chirurgii. První číslo našeho časopisu s názvem „Rozhledy v chirurgii a gynekologii“ bylo vydáno při příležitosti 1. sjezdu nově založené Československé společnosti chirurgicko-gynekologické.  Konal se v Praze ve dnech 2. až 4. dubna 1921. Od roku 1936, po vzniku samostatné Československé gynekologicko- porodnické společnosti, došlo k oddělení odborné problematiky a chirurgové publikovali své práce nadále v časopise s názvem  Rozhledy v chirurgii. Vydávání časopisu pokračovalo bez přerušení v průběhu okupace a 2. světové války i v dobách turbulentních změn politických režimů, nepřerušila ho ani nedávná insolvence.    

Nové webové stránky a redakční systém

Na základě rozhodnutí redakční rady z roku 2016 byly letos připraveny nové samostatné webové stránky časopisu https://perspinsurg.com/rvchv v české a anglické verzi. 

V souladu s požadavky kladenými na odborné časopisy, které se ucházejí o citování v renomovaných zahraničních databázích, jsme připravili také nový redakční systém, který je k dispozici na výše zmíněných webových stránkách.  Věříme, že autoři i recenzenti si na nový management přípravy Rozhledů v chirurgii rychle zvyknou a pak jim přinese usnadnění jejich práce.

Redakční plán 2018 až 2019

I v letošním roce budeme pokračovat v přípravě monotematicky zaměřených čísel Rozhledů v chirurgii. Zkušenosti z předchozích dvou let ukázaly, že dlouhodobý redakční plán je sice náročnější na přípravu jednotlivých čísel, ale na druhé straně umožňuje pečlivější přípravu tam, kde editoři věnují článkům náležitou pozornost. Přitom tento model není na úkor kvality časopisu, o čemž svědčí mimo jiné i to, že každý pátý článek nebyl recenzenty doporučen k publikování, nebo byl vrácen k velkému přepracování. 

Na rok 2018 jsou již připravena nebo se dokončují monotematická čísla pod editorstvím prof. J. Bartoníčka, prof. J. Hocha, prof. Č. Neorala a prof. M. Dudy, dále doc. D. Netuky, prof. J. Šnajdaufa a prof. V. Třešky.

Na druhou polovinu roku 2018 a první pololetí roku 2019 je plánováno vydání monotematických čísel s touto tematikou:

metabolická chirurgie

editor: prof. M. Kasalický, kontakt: mojmir.kasalicky@uvn.cz

cévní chirurgie

editoři doc. P. Šebesta a doc. J. Froněk, kontakt: pavel.sebesta@cty.cz

chirurgická léčba kolorektálního karcinomu

editor: prof. Z. Kala, kontakt: zkala@fnbrno.cz 

infekce v chirurgii

editor: doc. F. Vyhnánek, kontakt: vyhnanek@fnkv.cz

HIPEC

editor: doc. J. Šimša, kontakt: jaromir.simsa@ftn.cz

chirurgie pankreatu

editor: prof. Z. Krška, kontakt: Zdenek.Krska@vfn.cz

traumatologie

editor: doc. I. Čižmář, kontakt: i.cizmar@seznam.cz

spondylochirurgie

editoři: doc. D. Netuka, prof. J. Bartoníček, kontakt: david.netuka@uvn.cz

Editoři monotematických čísel zpravidla se značným předstihem oslovují autory z různých pracovišť, aby přispěli souhrnným sdělením, původní prací nebo kazuistikou. V případě, že by chtěl kdokoli z chirurgů přispět do některého monotematického čísla, nemusí čekat až bude editorem osloven a může se na něj sám obrátit a svůj příspěvek nabídnout.

Je třeba upozornit, že každé číslo našeho časopisu musí mít předepsanou strukturu: ideálně 2 souhrnná sdělení, 3 původní práce a 2 až 3 kazuistiky, tedy minimálně 7 článků. Pokud by se k některému tématu sešlo více článků, které úspěšně projdou recenzním řízením, budou určitě publikovány v některém z dalších čísel Rozhledů v chirurgii.

Finanční ocenění nejlepších článků ročníku 2017

Vyrovnaná ekonomika časopisu umožnila navrhnout redakční radě ocenit 3 nejlepší původní práce a 3 nejlepší kazuistická sdělení publikovaná v roce 2017. V prvním případě to bude částkou 10.000,- Kč, v druhém případě částkou 5.000,- Kč za článek.

Všichni členové redakční rady navrhnou v měsíci lednu nejlepší články vhodné k ocenění. Návrhy musejí být odeslány do 31. 1. 2018 na adresu radka.schrotterova@uvn.cz. V únoru seznámíme čtenáře s nejlepšími články a první autoři dostanou finanční odměnu.

Za redakční radu si dovoluji všem čtenářům i autorům Rozhledů v chirurgii popřát do nového roku 2018 pevné zdraví, spokojenost a mnoho úspěchů v odborné práci.

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

vedoucí editor Rozhledů v chirurgii

e-mail: chief.editor@perspinsurg.com


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 1

2018 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se