Zomrel profesor Emil Matejiček


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2013, roč. 92, č. 6, s. 364.
Kategorie: Nekrolog

Vo veku 93 rokov nás 30. 3. 2013 navždy opustil prof. MUDr. Emil Matejiček, DrSc. Dr.h.c vynikajúci chirurg, vysokoškolský učiteľ, bývalý rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, exminister zdravotnictva a nestor slovenskej a československej chirurgie.


Emil Matejiček sa narodil  5. 1. 1920 v Púchove. Po absolvovaní základnej školy navštevoval Reálne gymnázium v Trenčíne. Medicínu študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe. Po jej skončení a promócii v r. 1946 začal pracovať na chirurgickom oddelení Štátnej nemocnice v Košiciach ako sekundárny lekár. Po otvorení Lekárskej fakulty v Košiciach a zriadení chirurgickej kliniky na čele s prednostom prof. Kňazovickým sa stal odborným asistentom. Zapojil sa do vedecko-výskumnej činnosti kliniky, významnou mierou sa zaslúžil o založenie oddelenia experimentálnej chirurgie a rozvinul experimentálnu činnosť na chirurgickej klinike v Košiciach zameranú na problémy kardiovaskulárnej chirurgie a transplantácie. Jeho práca v oblasti transplantácie orgánov a revaskulizácie myokardu bola v tom čase priekopnícka. Po obhajobe experimentálnej dizertačnej práce o revaskulizácii myokardu na pôde ČSAV v Prahe v roku 1960 ako prvý lekár na Slovensku dosiahol titul doktor lekárskych vied. V roku 1956 sa stal docentom v obore chirurgie a roku 1963 bol menovaný za profesora chirurgie. V roku 1967 pri príležitosti 400 výročia narodenia Jana Jessenia vytvoril tradíciu

 „ Dies Jesenii“ v Košiciach s celoštátnou a medzinárodnou účasťou.

Od roku 1960 pôsobil ako krajský odborník pre chirurgiu. V rokoch 1960–1961 bol prodekanom LF UPJŠ a v rokoch 1964–1969 zastával funkciu rektora UPJŠ a významnou mierou sa podieľal na jej personálom aj materiálom rozvoji, najmä čo sa týka priestorov pre výučbu, ale aj ubytovania študentov. V rokoch 1972–1986 bol ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky. Mal veľké zásluhy na budovaní a skvalitňovaní  nemocničnej, ambulantnej a kúpeľnej starostlivosti v jednotlivých regiónoch Slovenska. V pozícii ministra zdravotníctva sa zaslúžil o pokračovanie a dokončenie výstavby Fakultnej nemocnice s poliklinikou a budovy Lekárskej fakulty UPJŠ na Triede SNP 1 v Košiciach.

Funkciu prednostu chirurgickej kliniky zastával mimo uvoľnenia na výkon verejnej funkcie nepretržite od r. 1965 do roku 1990, kedy odišiel do dôchodku. Pri budovaní a rozvíjaní vlastného pracoviska nekompromisne viedol svojich spolupracovníkov k dôslednej starostlivosti o pacientov k odbornému rastu a disciplíne. Vychoval 9 kandidátov vied, 3 doktorov vied, 7 docentov a 4 profesorov. Aktívne sa pričinil o vytvorenie Neurochirurgickej kliniky, Kliniky úrazovej chirurgie a Kliniky plastickej chirurgie a zriadenie transplantačného centra. V roku 1988 uskutočnil prvú transplantáciu obličiek v Košiciach.

Prof. Matejiček bol činorodý, vytrvalý a so zanietením sa púšťal do odbornej, vedeckej, pedagogickej a verejno-zdravotnej činnosti. Jeho vedecká a odborná činnosť bola ocenená mnohými vyznamenaniami z univerzít, fakúlt a vedeckých inštitúcii domácich aj zahraničných. Krakowská Jagelonská univerzita mu udelila titul doctor honoris causa. Za dlhoročnú prácu v chirurgických spoločnostiach mu bolo udelené čestné členstvo Československej chirurgickej spoločnosti, Českej lekárskej spoločnosti JEP a bol zvolený za čestného člena viacerých zahraničných chirurgických spoločností. Za rozvoj chirurgie mu bol udelený Pribinov kríž II. triedy.

„Profesor Matejiček pracoval s vytrvalosťou či už ako chirurg, vysokoškolský učiteľ, rektor alebo minister zdravotníctva. S nadšením sa púšťal do odbornej, vedeckej, pedagogickej a verejno-zdravotnej činnosti a jeho žiaci i celá chirurgická pospolitosť obdivovali jeho neuveriteľnú húževnatosť, cieľavedomosť, lásku k chirurgii a medicíne, zmysel pre disciplínu, poriadok a pracovitosť, ktoré ho sprevádzali celým životom.

Posledná rozlúčka so zosnulým prof. Matejičkom sa konala 5. 4. 2013 v obradnej sieni Krematória v Košiciach.

Česť jeho pamiatke!

Prof. MUDr. Július Vajó, DrSc

emeritný prednosta

II. chirurgickej kliniky UNL. Pasteura, LF                

UPJŠ Košice


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 6

2013 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se