VI. jarní setkání českých a slovenských hrudních chirurgů


Autoři: P. Pafko
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2013, roč. 92, č. 6, s. 338.
Kategorie: Zprávy

Ve dnech 11. a 12. dubna 2013 proběhlo v Bzenci na Moravě odborné setkání českých a slovenských hrudních chirurgů. Autor příspěvku vnímá toto setkání jako jednu z velkých česko-slovenských akcí na poli hrudní chirurgie. Zúčastnilo se jí 44 českých a deset slovenských chirurgů.

Velkou zásluhu na organizaci a úspěšném průběhu sympozia měl jeho hlavní organizátor primář Smetka, kterému vydatně sekundoval prof. Čapov.

V úvodu setkání prof. Schützner, předseda sekce hrudní chirurgie a předseda akreditační komise pro hrudní chirurgii, seznámil účastníky se stavem oboru v naší zemi. Zdůraznil nutnost centralizace a na promítnuté tabulce počtu operačních výkonů jednotlivých pracovišť ukázal mnohde jejich malou četnost. Doc. Vyhnánek a prof. Čapov věnovali své přednášky problematice poranění hrudní stěny. Výsledkem následné bohaté diskuze bylo sjednocení názorů diskutujících na přísně individuální přístup zejména k indikacím osteosyntézy zlomených žeber. Prof. Klein demonstroval několik kazuistik operačního řešení nádorů průdušnice. Jistě jde o vzácné stavy, byly však řešeny excelentně. MUDr. Janík zhodnotil výhody a nevýhody VATS lobektomií. Problematiku katameniálního pneumotoraxu přednesl doc. Vodička. Upozornil na drobné otvory v bránici, které řešil její plikací. MUDr. Hanke v přehledné přednášce shrnul zkušenosti pracoviště s léčením nádorů předního mediastina.

Po prvním bloku přednášek následoval místo standardního coffee breaku tzv. wine break s ochutnávkou nových vín ve vinařství (největšího v Bzenci) paní JUDr. Blanky Ďurinové, která byla spolu s firmou BBraun hlavním sponzorem akce. Druhý blok přednášek začal se zpožděním, na které si nikdo z účastníků nestěžoval…

O lobární transplantaci plic a první retransplantaci referovali MUDr. Pozniak a MUDr. Šimonek. MUDr. Pešťál přednesl zajímavou kazuistiku GISTu jícnu. Descendentní mediastinitida byla náplní sdělení doc. Šillera. V diskuzi k ní vystoupil prof. Haruštiak a zdůraznil význam srkavých drénů při její léčbě. O operačním léčení poradiační tracheoezofageální píštěle referoval MUDr. Mitták. Následující přednáška o akutní mediastinitidě MUDr. Šafránka byla spojena s živou diskuzí. Diskutujícím se nezdálo dostatečné pouhé zavedení stentu a jejunostomie v případě, že zdrojem mediastinitidy byla perforace jícnu. Ostatně mluvit o způsobu správného ošetření není možné, aniž bychom specifikovali, která část jícnu byla perforována, zda byl jícen patologicky změněný či ne, a rovněž, jaký interval uplynul od perforace atd. MUDr. Chudáček referoval o minimální reziduální chorobě u bronchogenního karcinomu a MUDr. Horák o volně cirkulující DNA jako predikátoru tohoto onemocnění. Nepochybně zajímavá myšlenka, která zatím v praxi nemá své místo. Posledním sdělením byla kazuistika o intrathorakální poúrazové splenóze, přednesená MUDr. Tulinským z Ostravy.

Plánovaná panelová diskuze o užití NanoKnife pak již probíhala v kuloárech. Místem „kuloárů“ byl i restaurační prostor ve vile Fürst, kde probíhala ochutnávka archivních vín.

Opět jsme se všichni utvrdili v tom, že o vědě se dá psát, a to je vlastně to jediné, co se „počítá“, ale stejně tak důležité je osobní neformální setkání odborníků, kteří si vždy mají co říci, a k tomu mimořádně přispěli primář Smetka a prof. Čapov. Ti vědí, že na Moravu mají jak Češi, tak Slováci stejně daleko a rádi tam jezdí. Morava je prostě Morava. Potleskem byla přijata myšlenka, že proběhlé sympozium by bylo vhodné nazvat Prvními Smetkovými dny. 

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

e-mail: pavel.pafko@fnmotol.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 6

2013 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se