VI. jarní setkání českých a slovenských hrudních chirurgů


Autoři: P. Pafko
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2013, roč. 92, č. 6, s. 338.
Kategorie: Zprávy

Ve dnech 11. a 12. dubna 2013 proběhlo v Bzenci na Moravě odborné setkání českých a slovenských hrudních chirurgů. Autor příspěvku vnímá toto setkání jako jednu z velkých česko-slovenských akcí na poli hrudní chirurgie. Zúčastnilo se jí 44 českých a deset slovenských chirurgů.

Velkou zásluhu na organizaci a úspěšném průběhu sympozia měl jeho hlavní organizátor primář Smetka, kterému vydatně sekundoval prof. Čapov.

V úvodu setkání prof. Schützner, předseda sekce hrudní chirurgie a předseda akreditační komise pro hrudní chirurgii, seznámil účastníky se stavem oboru v naší zemi. Zdůraznil nutnost centralizace a na promítnuté tabulce počtu operačních výkonů jednotlivých pracovišť ukázal mnohde jejich malou četnost. Doc. Vyhnánek a prof. Čapov věnovali své přednášky problematice poranění hrudní stěny. Výsledkem následné bohaté diskuze bylo sjednocení názorů diskutujících na přísně individuální přístup zejména k indikacím osteosyntézy zlomených žeber. Prof. Klein demonstroval několik kazuistik operačního řešení nádorů průdušnice. Jistě jde o vzácné stavy, byly však řešeny excelentně. MUDr. Janík zhodnotil výhody a nevýhody VATS lobektomií. Problematiku katameniálního pneumotoraxu přednesl doc. Vodička. Upozornil na drobné otvory v bránici, které řešil její plikací. MUDr. Hanke v přehledné přednášce shrnul zkušenosti pracoviště s léčením nádorů předního mediastina.

Po prvním bloku přednášek následoval místo standardního coffee breaku tzv. wine break s ochutnávkou nových vín ve vinařství (největšího v Bzenci) paní JUDr. Blanky Ďurinové, která byla spolu s firmou BBraun hlavním sponzorem akce. Druhý blok přednášek začal se zpožděním, na které si nikdo z účastníků nestěžoval…

O lobární transplantaci plic a první retransplantaci referovali MUDr. Pozniak a MUDr. Šimonek. MUDr. Pešťál přednesl zajímavou kazuistiku GISTu jícnu. Descendentní mediastinitida byla náplní sdělení doc. Šillera. V diskuzi k ní vystoupil prof. Haruštiak a zdůraznil význam srkavých drénů při její léčbě. O operačním léčení poradiační tracheoezofageální píštěle referoval MUDr. Mitták. Následující přednáška o akutní mediastinitidě MUDr. Šafránka byla spojena s živou diskuzí. Diskutujícím se nezdálo dostatečné pouhé zavedení stentu a jejunostomie v případě, že zdrojem mediastinitidy byla perforace jícnu. Ostatně mluvit o způsobu správného ošetření není možné, aniž bychom specifikovali, která část jícnu byla perforována, zda byl jícen patologicky změněný či ne, a rovněž, jaký interval uplynul od perforace atd. MUDr. Chudáček referoval o minimální reziduální chorobě u bronchogenního karcinomu a MUDr. Horák o volně cirkulující DNA jako predikátoru tohoto onemocnění. Nepochybně zajímavá myšlenka, která zatím v praxi nemá své místo. Posledním sdělením byla kazuistika o intrathorakální poúrazové splenóze, přednesená MUDr. Tulinským z Ostravy.

Plánovaná panelová diskuze o užití NanoKnife pak již probíhala v kuloárech. Místem „kuloárů“ byl i restaurační prostor ve vile Fürst, kde probíhala ochutnávka archivních vín.

Opět jsme se všichni utvrdili v tom, že o vědě se dá psát, a to je vlastně to jediné, co se „počítá“, ale stejně tak důležité je osobní neformální setkání odborníků, kteří si vždy mají co říci, a k tomu mimořádně přispěli primář Smetka a prof. Čapov. Ti vědí, že na Moravu mají jak Češi, tak Slováci stejně daleko a rádi tam jezdí. Morava je prostě Morava. Potleskem byla přijata myšlenka, že proběhlé sympozium by bylo vhodné nazvat Prvními Smetkovými dny. 

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

e-mail: pavel.pafko@fnmotol.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 6

2013 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se