Algoritmus ošetření balistických poranění dutinových – poranění hrudní dutiny


Autoři: S. Trča ;  J. Matek ;  Z. Krška
Působiště autorů: I. chirurgická klinika I. LF UK a VFN Praha, přednosta: Prof. MUDr. Z. Krška, CSc.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2013, roč. 92, č. 6, s. 346-347.
Kategorie: Postgraduální vzdělávání

METODIKA

Diagnosticko-terapeutický postup

Střelná pronikající poranění hrudníku jsou příčinou závažné morbidity a letaliy. Mezi všemi pronikajícími poraněními hrudníku je možno většinu ošetřit konzervativně – neoperačně, drenáží pohrudniční dutiny. Operační řešení je uváděno v rozmezí 3–6 % všech pronikajících poranění hrudníku. V případě exsangvinačního krvácení z magistrálních cév nebo myokardu dochází k úmrtí na místě incidentu u drtivé většiny postižených. U střelných mediastinálních poranění, u přežívajících pacientů, kteří se dostávají včas do nemocničního ošetření, stoupá potřeba operační léčby až na 50 % takto poraněných.

Zásadní roli v diagnosticko-léčebném algoritmu hraje oběhová stabilita pacienta a takto poskytnutý časový interval využitelný k provedení pomocných zobrazovacích vyšetření:

  1. sonografické vyšetření pleurálních dutin a osrdečníku,
  2. spirální kontrastní CT,
  3. angiografie.

Základními lékařskými výkony jsou jak v nemocniční, tak přednemocniční fázi ošetření hrudní drenáž (pneumotorax, cave tenzní pneumotorax, hemotorax) a perikardiální punkce nebo drenáž (srdeční tamponáda).

Orientačními hodnotami pro indikaci k torakotomii po zavedení hrudního drénu při hemotoraxu jsou:

  1. jednorázová evakuace 1000–1500 ml krve při zavedení hrudního drénu,
  2. pokračující derivace krve hrudním drénem více než 500 ml za 1. hodinu,
  3. 200 ml po 3 po sobě následující hodiny,
  4. 300 ml po 2 po sobě následující hodiny.

Punkce či drenáž perikardu prodlužuje interval přežívání postiženého v případě srdeční tamponády a dovolí jeho transport do nemocničního zařízení k provedení emergentní torakotomie a definitivního ošetření.

A: Oběhově nestabilní pacient

Emergentní torakotomie je indikována u oběhově nestabilního pacienta

  1. se známkami srdeční tamponády, 
  2. silného krvácení z magistrálních cév do hrudníku.

U mediastinálních poranění, v případě emergentního výkonu, je obvyklým přístupem levostranná anterolaterální torakotomie 4. mezižebřím. Lze ji i rozšířit kontralaterálně transsternálně v „clam shell“ torakotomii. Další přístupovou cestou je mediální podélná sternotomie.

B: Oběhově stabilní pacient

V případě oběhové stability je indikováno:

1. sonografické vyšetření srdce, osrdečníku, pleurálních dutin u lůžka, 2. spirální kontrastní CT. V případě negativního nálezu poranění nitrohrudních struktur následuje observace, v případě nálezu nebo podezření na mediastinální hematom, pneumomediastinum, leaku z jícnu nebo hlavních cév je indikována angiografie a/nebo ezofagoskopie a/nebo bronchoskopie a/nebo opakované echokardiografické vyšetření. Nepotvrdí-li se domněnka poranění, pokračuje observace, je-li nález poranění některého z orgánů mediastina, je indikována specifická léčba: operační řešení – urgentní torakotomie (sutura myokardu, magistrálních cév, traktotomie a /nebo plicní resekce k zástavě krvácení z cévních struktur plicního hilu, sutura jícnu, sutura trachey a lobárních bronchů) x miniinvazní intervence (stentgraft při některých typech dysrupce aorty, tracheobreonchiálního stromu).

Operační přístupy:

Levostranná posterolaterální torakotomie – poranění aorty, levého subklaviálního cévního svazku, distálního jícnu + gastro – ezofaeálního přechodu.

Pravostranná posterolaterální torakotomie – poranění střední části jícnu, distální části trachey, kariny, odstupů hlavních bronchů.

Střední mediální sternotomie – poranění srdce, kariny, pravé a. karotis communis, levé v. brachiocefalica.

Levostranná anterolaterální torakotomie 4. mezižebřím – při emergentních výkonech – tamponáda perikardu (lze rozšířit transsternálně druhostranně).

Rozdělení krční oblasti do tří zón
Obr. 1. Rozdělení krční oblasti do tří zón

ZÁVĚR

Střelná pronikající poranění dutiny hrudní představují v našich podmínkách minoritní část práce traumatologa, hrudního nebo kardiovaskulárního chirurga. Většina těchto poranění, pokud není zasaženo mediastinum, se ošetřuje konzervativně hrudní drenáží. Je-li přítomno poranění orgánů mediastina, jedná se často o poranění smrtelná. Část poraněných lze zachránit, jsou-li provedeny jak v přednemocniční, tak nemocniční fázi emergentní a urgentní výkony, jejichž algoritmus je výše popsán.

MUDr. Stanislav Trča, Ph.D

1. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN

U nemocnice 2

128 08 Praha 2

e-mail: stanislav.trca@vn.cz


Zdroje

1. Madiba TE, Thomson SR, Mdlalose N. Penetrating chest injuries in the firearm era. Injury 2001;32,1:13–6.

2. Ibirogba S, Nicol AJ, Navsaria PH. Screening helical computed tomographic scanning in haemodynamic stable patients with transmediastinal gunshot WOUNDS. Injury 2007;38,1:48–52.

3. O’Connor J, Ditillo M, Scalea T. Penetrating cardiac injury. J R Army Med Corps Sep 2009;155:185–90.

4. McGonigle N, McManus K. Penetrating thoracic trauma. Surgery 2011;29,5,3:227–230.

5. Badmanaban B, McManus KG, Graham ANJ, McGuigan JA. Penetrating injuries of the chest. Surgery 2004;22,5:117–120.

6. Mirvis SE. Diagnostic Imaging of Acute Thoracic Injury. Seminars in Ultrasound, CT and MRI. 2004;25,2:156–179.

7. Hunt PA, Greaves I, Owens WA. Emergency thoracotomy in thoracic trauma - a review. Injury 2006;37:1–19.

8. Casos SR, Richardson JD. Role of thoracoscopy in acute management of chest injury. Curr Opin Crit Care 2006;12:584–589.

Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 6

2013 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se