Úvodní slovo


Autoři: Z. Krška
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2012, roč. 91, č. 5, s. 255.
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně a vážení kolegové!

Dovolte mi, jako editorovi tohoto čísla, předložit Vám soubor odborných článků mých (i Vašich) kolegů z I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Tuto možnost nevyužívám nahodile.

Dne 28. 4. 1882 byla zahájena plná činnost České chirurgické kliniky (I. chirurgické školy) přednáškou profesora V. Weisse. Je však nutné zdůraznit, že založení chirurgické kliniky se uskutečnilo již při ustanovení Všeobecné nemocnice roku 1790, kdy sem byla přeložena i výuková báze z nemocnice U milosrdných. Profesor Weiss byl jmenován řádným profesorem I. pražské chirurgické kliniky 17. listopadu 1881 s účinností od 1. 1. 1882 (tedy poté, kdy císař již na jaře písemně vyjádřil souhlas s tím, aby v Praze byly v budoucnu dvě univerzity) s dodatkem, že až bude aktivována lékařská fakulta s českou univerzitní řečí, na ni tuto kliniku převede. Teprve po obdržení jmenovacího dekretu ohlásil Weiss na letní semestr 1882 základní cyklus chirurgických přednášek (10 hodin týdně) paralelně i česky. Začátek letního semestru (protože se začínalo až po velikonocích) byl pohyblivý, slavnostní přednáška se tudíž konala dne 28. 4. 1882. Od onoho data uplynulo v těchto dnech 130 let.

Na vzniku kliniky se podílelo mnoho tehdy i dnes významných osob medicínského a veřejného života a není zde prostor je jednotlivě všechny důstojně vzpomenout. Kromě zástupců pražské univerzity a veřejného života se významně zapojil i profesor Albert a další z tehdejší „rakouské“ skupiny, nelze opomenout ani vstřícnost císaře, který pochopil nutnost vzniku dalšího významného odborného a školicího pracoviště.

Založením České chirurgické kliniky vzniklo pracoviště, jímž prošla – nebo ve vazbě na ně byla – většina nejen chirurgů, ale i lékařů z Čech, Moravy a též lékaři ze Slovenska, horního Rakouska, Polska, Maďarska, Srbska a dalších zemí. Většina z chirurgů současných Čech a Moravy vyrůstala pod vlivem chirurgických škol založených pracovníky, žáky či spolupracovníky České chirurgické kliniky.

Toto číslo a články v něm pojímám jako úctu a poděkování všem, kteří se zasloužili o vznik České chirurgické kliniky, pracovali na ní a spolupracovali s ní. Současně ale také všem těm, kteří v duchu ideálů chirurgie jako zcela zásadního kamene medicíny pracují dnes v často nejednoduchých podmínkách náročného oboru a ve složité společenské době a kteří svoje znalosti, čas, práci a trpělivost dávají ve prospěch pacientů a ještě jsou ochotni předávat své zkušenosti dalším generacím tak, jak je předchozí generace předávaly nám. Toto číslo je součástí oslav výročí české kliniky, k nimž mj. patří též odhalení bust nejvýznamnějších představitelů České chirurgické kliniky a české chirurgie.

Podrobnější údaje o České chirurgické klinice, nyní I. chirurgické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, si dovolíme předložit v rámci programu a Sborníku přednášek XIX. chirurgického kongresu, protože se domníváme, že vznik kliniky a události následné jsou jistě součástí kulturního dědictví národa tak, jak je tomu běžné v okolních civilizovaných zemích. Současně však pochopení historie – a především medicíny – je významným a u nás stále opomíjeným argumentem k denivelizaci medicíny a především chirurgie a získání adekvátního společenského hodnocení a postavení…

Samozřejmě si i touto cestou dovoluji pozvat Vás všechny nejen na oslavy, kde přivítám rád i jakoukoliv Vaši aktivní účast, protože se jedná o oslavu, jejíž podstata se dotýká významné většiny z nás, ale i na uvedené nastávající XIX. pražské chirurgické dny, chirurgický kongres s mezinárodní účastí.

V duchu hesla Inter omnes partes medicinae chirurgiae effectus evidentissimus mi dovolte popřát I. chirurgické klinice a celé české chirurgii Quod bonum, faustum, felix, fortunatumque sit!

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

1. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN,

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

e-mail: krskaz@vfn.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 5

2012 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se