K úmrtí profesora MUDr. Zbyňka Vobořila, DrSc.


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2012, roč. 91, č. 5, s. 261.
Kategorie: Nekrolog

Po dlouhé a těžké nemoci zemřel dne 9. 5. 2012 emeritní přednosta chirurgické kliniky UK v Hradci Králové a předseda oborové rady pro chirurgii VR České lékařské komory, profesor MUDr. Zbyněk Vobořil. DrSc. Na podzim by se dožil 72 let.

Narodil se 12. 11. 1940 ve Dvoře Králové nad Labem, v roce 1958 zde ukončil svoje středoškolská studia maturitou. Začal studovat na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové a v roce 1964 promoval s vyznamenáním. Vykonal základní vojenskou službu a nastoupil na svoje první místo v Semilech. Od roku 1966 do roku 1972 pracoval potom jako odborný asistent v anatomickém ústavu LF UK v Hradci Králové u profesora Hromady. V roce 1973 nastoupil na chirurgickou kliniku UK v Hradci Králové, kde měl nejprve místo jako sekundární lékař, potom jako asistent, odborný asistent, docent, profesor, přednosta katedry chirurgie od roku 1991 a nakonec do roku 2006 jako přednosta chirurgické kliniky. Dosáhl hodnosti doktora věd. Na svoje učitele, profesory Hromadu, Procházku a Brzka vždy velmi rád vzpomínal a byl jim vděčný za vše, co se od nich naučil. Svoji práci vykonával s plným zaujetím. Základy získané studiem anatomie, smysl pro přesnost a detail, zodpovědnost a cílevědomost využil v celém rozsahu svých schopností ve své profesi, zaměřené kromě všeobecné chirurgie i na chirurgii cévní. Velmi rád učil, vždy s akademickým rozhledem a exaktností. Zodpovědně pracoval mnoho let pro chirurgickou obec a Českou lékařskou komoru. Byl členem mezinárodní organizace International College of Surgeons a International Gastro-Surgical Club. V roce 2006 mu bylo přiznáno vysoké římskokatolické vyznamenání, titul získaný od papeže Benedikta XVI. – Rytíř svatého Silvestra.

Profesní činnost Zbyňka Vobořila byla oceněna udělením Čestného členství České chirurgické společnosti, Slovenské chirurgické společnosti, Maydlovou medailí, členstvím v Čestné radě ČCHS a dalším uznáním i na půdě akademické. Obdržel stříbrnou medaili LF UK V Hradci Králové, medaili k 650 výročí založení University Karlovy, cenu ministra zdravotnictví České republiky za rok 1998.

Ve vědecké činnosti dosáhl světové a evropské priority výzkumem segmentárního uspořádání sleziny, propracováním metody zachování poraněné sleziny a segmentární resekce sleziny. Byl kultivovaný, velmi vzdělaný, zabýval se historií, byl hrdý na českou minulost a národní obrození. Měl rád hudbu.

Byl věřící katolík a podle zásad božích přikázání dokázal nejen sám žít, ale ve stejném duchu vedl i svoji rodinu. Jeho vztahy k blízkým odpovídaly křesťanské tradici, byly nesmírně silné a v rodině samé, stejně uvažující, nalézal vždy plnou podporu. Vysoce uznával a ctil hodnoty, jimž mnozí dnes už nevěří. Smrt po dlouhé a těžké nemoci zarmoutila mnoho jeho přátel. Znamená pro všechny nenahraditelnou ztrátu.

Čest jeho památce.

Prof. Karel Havlíček, Prof. Miloš Hájek


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 5

2012 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se