Významná monografie z oboru ortopedie


Autoři: J. Bartoníček
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2012, roč. 91, č. 10, s. 584.
Kategorie: Recenze

Monografie zaměřená na určitou krajinu či kloub má dnes nezastupitelné místo v odborné ortopedické literatuře. Čtenář tak může najít v jediné knize vyčerpávající informace týkající se anatomie, biomechaniky, vyšetřovacích metod, popisu jednotlivých onemocnění či úrazů, operační přístupů a postupů včetně přehledu nejvýznamnějších literárních zdrojů. Dnes ve světové literatuře neexistuje velký kloub, který by neměl svoji monografii.  V případě loketního kloubu je nejznámější kniha Morreyova – The elbow, která se objevila již ve 4. vydání.

V české literatuře dosud kompletní sada monografií zahrnující všechny velké klouby či významné krajiny chybí. První vlašťovkou byla Dunglova Ortopedie a traumatologie nohy vydaná v roce 1989. Co se loketního kloubu týká, první česká monografie vyšla z pera Radka Harta, Miloše Janečka a Pavla Bučka v roce 2002. Nyní, po 10 letech, předkládají autoři, které spojuje Úrazová nemocnice v Brně, čtenářům druhé, rozšířené vydání. Rozrostl se i autorský kolektiv, a to o Ilonu Klusákovou z Anatomického ústavu LF MU. Její přínos je patrný v kapitole věnované operačním přístupům.

Kniha změnila formát a i obsah. Celkem 560 stran textu je rozděleno do tří základních dílů, tj. na všeobecnou část, ortopedii a traumatologii. V části všeobecné je popsána anatomie, biomechanika, vyšetřovací metody, operační přístupy a artroskopie. Zde bych uvítal i kapitolu o rehabilitaci loketního kloubu. V ortopedické části jsou probrána onemocnění dětského věku, záněty, degenerativní onemocnění, nádory a ostatní onemocnění. Část traumatologická pojednává o poraněních dětského a dospělého lokte. Na konci každé kapitoly najde čtenář detailní přehled domácí i světové literatury. Text doplňuje značné množství rtg snímků a obrázků, řada z nich barevných. Součástí knihy je i seznam ilustrací, věcný rejstřík a DVD. Pokud lze knize něco vytknout, je to po mém soudu kvalita tisku některých obrázků.

Uvedené námitky však v žádném případě nesnižují kvalitu publikace, která z hlediska svého rozsahu představuje základní dílo české ortopedické a traumatologické literatury týkající se loketního kloubu. Lze ji doporučit všem ortopedům, traumatologům, všeobecným a dětským chirurgům, kteří se chtějí detailněji seznámit s problematikou loketního kloubu. Důležité informace v ní naleznou i radiologové a rehabilitační lékaři. 

Hart R, Janeček M, Klusáková I, Buček P. Loketní kloub – ortopedie a traumatologie. 2. rozšířené vydání. Praha, Maxdorf 2012. ISBN 978-80-7345-195-0

Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha

U Vojenské nemocnice 1200

169 02 Praha 6

e-mail: bartonicek.jan@seznam.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 10

2012 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se