Práce je hodně, lidí málo


Autoři: M. Ryska
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2012, roč. 91, č. 10, s. 527.
Kategorie: Editorial

Od začátku září má Česká chirurgická společnost ČLS JEP nový výbor. Vašimi hlasy byl obměněn téměř z poloviny. „Staré“ členy (bez titulů): I. Čapov, J. Dostalík, J. Gatěk, Č. Neoral, P. Pafko, M. Ryska, V. Třeška, M. Vraný doplnilo sedm nových: A. Ferko, Z. Kala, V. Ninger, L. Pleva, J. Šimša, T. Verner, J. Žaloudík. Na svém prvním zasedání si zvolili předsedu (M. Ryska), místopředsedy (V. Třeška a I. Čapov). J. Šimša bude vědeckým sekretářem, J. Gatěk pokladníkem a K. Havlíček předsedou revizní komise. R. Schrötterová zůstává i nadále sekretářkou.

ČCHS ČLS JEP s íce jak půldruhou tisícovkou členů patří v ámci České lékařské společnosti JEP k největším. Bohužel však trpí, stejně jako ostatní odborné společnosti, nepřílišnou ochotou členů aktivně se podílet na její činnosti. Nový výbor musí počítat s ím, že práce bude mít hodně, a lidí, kteří budou ochotni něco udělat, málo. Přestože před ním stojí řada významných úkolů, které si týkají všech členů.   

Nový výbor bude muset věnovat velkou pozornost kvalitě práce na jednotlivých chirurgických pracovištích, zejména s ohledem na významné změny v jejich financování, které nastanou v příštím roce. Musíme také jednat se zdravotními pojišťovnami o nastavení pravidel pravidelných auditů chirurgických pracovišť. Ty začnou od 1. 1. 2013. Významnou podporou by při těchto jednáních mohlo být, že ve výboru jsou zástupci velkých fakultních pracovišť i menších chirurgií a mohou využít svých osobních zkušeností. Chirurgové by měli získat jistotu, že odvádějí-li dobrou práci, mohou se spolehnout, že se za ně v případě problémů s plátci zdravotní péče jejich profesní organizace postaví. Ti, kteří si to už vyzkoušeli, jistě potvrdí, že jde o pomoc nikoli nevýznamnou. Velmi aktuální to bude zejména u pracovišť s jednodenním režimem, jejichž početní růst v příštím roce očekáváme. Nedílnou součástí této podpory je však i aktivní účast výboru ČCHS ČLS JEP na výběrových řízeních při obsazování vedoucích míst.

Palčivým problémem jsou stále standardy, tedy vytváření doporučených postupů klinické chirurgické péče. Slibovali jsme si od nich nejen zkvalitnění a standardizaci péče na všech pracovištích v České republice, ale i významnou pomůcku při jednání se zdravotními pojišťovnami a ministerstvem zdravotnictví. Bohužel se ukázalo, že o standardy nikdo příliš nestojí. Se změnou v personálním obsazení na příslušném odboru MZ byl proces jejich definování zastaven. Výbor ČCHS ČLS  JEP se musí rozhodnout, zda bude v práci na tvorbě a prosazování standardů pokračovat, případně jakými cestami.

Dalším úkolem nového výboru bude nikdy nekončící „boj“ o úhrady chirurgické péče se zástupci zdravotních pojišťoven a ministerstva zdravotnictví. Aktuálně je třeba dokončit jednání o hospitalizační chirurgii a o výkonech s robotickou asistencí. Musíme pokračovat v kultivaci Seznamu výkonů. Chceme na ministerstvu zdravotnictví prosadit racionální nároky při kategorizačních řízeních. Budeme také jednat o tom, že je z našeho pohledu nepřípustné, aby proplácení jednotlivých položek (např. stomické pomůcky, kýlní síťky apod.) bylo omezeno jen na ty nejlevnější varianty bez ohledu na individuální potřeby jednotlivých pacientů.

Jsou tu i drobnější, ale neméně důležité interní úkoly. Vidíme například problém v tom, že jednotlivá pracoviště organizují velké množství odborných akcí s velmi nevyrovnanou kvalitou a často v termínech, které se překrývají. I když má výbor ČCHS ČLS JEP jen omezené možnosti tyto aktivity regulovat, chtěli bychom se pokusit svou garancí, účastí i pomocí podpořit kvalitní konference a pracovní setkání, na kterých by chirurgická veřejnost zbytečně neztrácela národní i mezinárodní prestiž.

Dnes už můžeme konstatovat, že odchod Rozhledů v chirurgii z nakladatelského střediska ČLS JEP byl správným krokem v hodině dvanácté. Konečně se daří dodržovat pravidla recenzovaného časopisu, což považujeme za první krok k získání IF, o který budeme usilovat. Aby toho bylo možné dosáhnout a dále zvyšovat kvalitu časopisu, bude nutné zvýšit část členského příspěvku, který jde na jeho vydávání a již sedm let se nezměnil. Odchodem z nákladového střediska ČLS JEP jsme sice náklady na jeden výtisk snížili, příjmy z inzerce je ale v současné době nepokryjí. Výbor proto navrhuje zvýšení členského poplatku o 250 Kč/rok. Toto opatření by mělo být schváleno na plenárním zasedání. Letos již plenární zasedání ČCHS ČLS JEP proběhlo a není reálné, abychom je zorganizovali do konce roku znovu. Proto se výbor rozhodl hlasovat per rollam prostřednictvím naší webové stránky, podobně jako tomu bylo u voleb do výboru společnosti v průběhu jara letošního roku.

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha

U Vojenské nemocnice 1200

169 02 Praha 6

e-mail: miroslav.ryska@uvn.cz 


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 10

2012 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se