59. Purkyňův den v Libochovicích


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2017; 97(4): 191
Kategorie: Aktuality/historie

Dne 23. května 2017 se konal na zámku v Libochovicích 59. Purkyňův den. Laureátem Purkyňovy ceny pro tento rok byl zvolen prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc. dr.h.c. FCMA.

Jednání v Saturnově sále zahájil prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. a úvodní slovo přednesl předseda České lékařské společnosti prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., který profesoru J. Květinovi předal ocenění.

Slova se poté ujal prof. P. Anzenbacher a představil laureáta jako pokračovatele nejlepších tradic české farmakologie. Připomněl, že Purkyně byl též farmakolog, který na sobě zkoušel některé látky – digitalis, ipecacuahu, opium, kávu. Významnou osobností naší farmakologie byl profesor Karel Chodounský, autor první české učebnice farmakologie z roku 1905, ve které uvádí i aspekty toxikologické. Profesor Maxmilián Wenke (1926–2017) byl lékař a farmakolog, ale i básník, spisovatel a výtvarník. Dále byla připomenuta profesorka Helena Rašková (1913–2010), která se věnovala otázkám toxikologie, antibiotik, enterotoxinů, sulfonamidů a toxicity salicilátu. Žákem H. Raškové je i Jaroslav Květina. Výzkum prováděl na úrovni molekulární, subcelulární, buněčné i celého organismu, zdůrazňoval význam spojení experimentu s teorií, hledal vhodné modely pro farmakokinetiku. Jeho zásluhou je založení a vybudování Farmakologického ústavu Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Prof. M. Doležal se ve svém příspěvku zabýval vznikem a rozvojem Farmakologické kliniky v Hradci Králové po 2. světové válce. Východočeská metropole byla vybrána po hledání několika možných sídel díky vstřícnosti a spolupráci tohoto města a kraje.

O významu profesora Jaroslava Květiny v klinické farmakologii pak hovořil prof. J. Vlček. Připomněl rozvoj farmakologické fakulty v letech 1970–1990, rozšíření spolupráce fakulty s lůžkovými zařízeními a s klinickými farmakology. Byla uskutečněna akreditace oboru, založena oborová rada i Česká odborná společnost pro klinickou farmacii. Význam práce profesora Květiny pro preklinický experimentální výzkum byl předmětem příspěvku profesora J. Dureše. Profesor Květina, v současnosti vědecký pracovník II. interní kliniky Lékařské fakulty v Hradci Králové, vypracoval několik původních experimentálních postupů. Patří sem především experimentální kapslová endoskopie realizovaná u prasete jako pokusného zvířete. Kapslová endoskopie umožňuje sledovat rozvoj vyvolaného gastrointestinálního poranění u prasete. Nově vyvinutá experimentální elektroregistrografie umožňuje posouzení aktivity žaludku například při Alzheimerově chorobě nebo otravě organofosfáty – sarinem. Květinou provedený experimentální výzkum má velký význam pro terapii chorob gastrointestinálního traktu. Na závěr profesor Jaroslav Květina poděkoval za udělení ceny. Připomněl své životní krédo, kterým jsou Purkyňova slova: Léčení nesmí být pro pacienta horší než nemoc sama. Vyslovil poděkování i svým bývalým učitelům a současným spolupracovníkům.

Profesor Květina se narodil 19. května 1930 v Račínevsi. Po ukončení vysokoškolského studia v roce 1953 nastoupil jako vědecká síla do Farmakologického ústavu Lékařské fakulty v Praze. Po 2 letech odešel na katedru farmakologie lékařské fakulty UK v Hradci Králové, kde působil postupně jako asistent, docent a posléze profesor. Od roku 1966 byl vedoucím katedry farmakologie a toxikologie a od roku 1990 působil jako ředitel Ústavu experimentální biofarmakologie ČSAV v Hradci Králové. Zahraniční zkušenosti získal na farmakologických ústavech Univerzity v Miláně a v Tokiu. Jeho hlavní vědecká témata jsou radiofarmakologie – vliv nemocí z ozáření na účinek a metabolismus léčiv, vliv léčiv na diseminaci nádorových buněk, srovnávací jaterní biotransformace léčiv u různých druhů organismů, srovnávací farmakokinetika.

V průběhu jednání přednesl klavírista Martin Levinský skladby Roberta Schumanna, Emmanuella Chabriera a Maurice Ravela.

doc. MUDr. Otakar Brázda

Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN

Kateřinská 32,

120 00 Praha 2

e-mail: otakar.brazda@centrum.cz


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 4

2017 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se