Evoluce a evoluční teorie pro lékaře
IV. Život na Zemi


Evolution and evolutionary theory for physicians.
IV. Life on Earth

The oldest organisms on Earth are prokaryotes. There are many differences between them and eukaryotes. Four models explain the origin of eukaryotes:

– fusion of an archea and bacteria, and

– three variants of endosymbiosis.

The current model classifies eukaryotes into six supergroups. Most people will be surprised to discover that they belong in the same supergroup as the sponges. In some well-known cases, molecular methods for estimating age on the “tree of life” give results that are about twice as old as the oldest fossils. The Ediacara hills in South Australia (formed in the geological epoch 635–542 million years ago) and Burgess Shale in the Canaadian Rockies are key sources for our observation of the earliest animal fossils. The renowned “Cambrian explosion” may have been to a certain extent an artefact. Questions concerning the evolution of plants, e.g. evolution of photosynthesis and multicellularity and the developmental genetic changes responsible for the origin of innovations such as roots, leaves and vascular tissue may be answered by comparative genomics as more plant genome sequences became available.

Key words:
prokaryotes, eukaryotes, animal evolution, plant evolution.


Autoři: F. Koukolík
Působiště autorů: Oddělení patologie a molekulární medicíny ;  Národní referenční laboratoř prionových chorob ;  Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha ;  Primář: MUDr. František Koukolík, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2010; 90(4): 199-205
Kategorie: Editorial

Souhrn

Nejstarší organismy Země jsou prokaryota. Od vývojově mladších eukaryot je odlišuje řada znaků. Vznik eukaryot vysvětlují čtyři modely:

- fúze bakterie a archea, a

- tři podoby endosymbiózy.

Současný model třídí eukaryota do šesti superskupin. Lidi překvapuje, že jsou ve společné superskupině s houbami. V některých známých případech poskytuje datování stromu života založené na fosilních nálezech zhruba poloviční doby vzniku jednotlivých větví, než poskytuje datování založené na molekulárních metodách. Klíčovým zdrojem poznatků o nejstarších živočišných fosiliích jsou zejména jihoaustralské pohoří Ediacara, podle něhož byla pojmenována geologická epocha (635–542 milionů let před současností, a Burgess Shale v kanadských Skalistých horách. Proslulá „kambrijská exploze života“ může být do jisté míry artefakt. Otázky evoluce rostlin, například evoluci fotosyntézy, multicelularitu, vývojové genetické změny odpovídající za proměny plánu stavby těl, původ rostlinných inovací jako jsou kořeny, listy a cévnaté tkáně, řeší srovnávací genomika úměrně počtu sekvencovaných rostlinných genomů.

Klíčová slova:
prokaryota, eukaryota, evoluce živočichů, evoluce rostlin.

ru.

Otázky evoluce rostlin, například evoluci fotosyntézy, multicelularitu, vývojové genetické změny odpovídající za proměny plánu stavby těl, původ rostlinných inovací jako jsou kořeny, listy a cévnaté tkáně, řeší srovnávací genomika úměrně počtu sekvenovaných rostlinných genomů.

jp_31703_f_1
jp_31703_f_1

MUDr. František Koukolík, DrSc.

Oddělení patologie a molekulární medicíny

Národní referenční laboratoř prionových chorob

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Vídeňská 800

140 59 Praha 4 Krč

E-mail: frantisek.koukolik@ftn.cz


Zdroje

1. Baldauf, S.L. The deep roots of eukaryotes. Science, 2003, 300, p. 1703-1706.

2. Benton, M.J., Ayala, F.J. Dating the tree of life. Science, 2003, 300, p. 1698-1700.

3. Benton, M.J., Donoghue, P.C.J. Paleontological evidence to date the tree of life. Mol. Biol. Evol. 2007, 24, p. 26-53.

4. Bowman, J.L., Floyd, S.K., Sakakibara, K. Green genes - comparative genomics of green branch of life. Cell 2007, 129, p. 29-234.

5. Brown, J.R. Ancient horizontal gene transfer. Nature Reviews Genetics 2003, 4, p. 121-132.

6. Budd, G.E. The earliest fossil record of the animals and its significance. Phil. Trans. R. Soc. B. 2008, 363, p. 1425-1434.

7. Burgess Shale [on-line]. Dostupné na http://en.wikipedia.org/wiki/Burgess_Shale.

8. Dennett, D. The new replicators. In: Pagel M. Encyclopedia of evolution. Oxford: Oxford University Press, 2002.

9. Donoghue, P.C.J., Benton, M.J. Rocks and clocks: calibrating the Tree of life using fossils and molecules. Trends Ecol. Evol. 2007, 22, p. 424-431.

10. Doolitle, W.F., Bapteste, E. Pattern pluralism and the Tree of life hypothesis. Proc. Natl. Acad. Sci. 2007, 104, p. 2043-2049.

11. Ediacaran period [on-line]. Dostupné na http://en.wikipedia.org/wiki/Ediacaran.

12. Encyclopedia of Life [on-line]. Dostupné na http://www.eol.org.

13. Fukami-Kobayashi, K., Minezaki, Y., Tateno, Y. et al. A tree of life based on protein domain organizations. Mol. Biol. Evol. 2007, 24, p. 1181-1189.

14. Maddison, D.R., Schulz, K-S., Maddison, W.P. The tree of life web project. Zootaxa 2007, 1168, p. 19-40.

15. Martin, W., Rujan, T., Richly, E. et al. Evolutionary analysis of Arabidopsis, cyanobacterial, and chloroplast genomes reveals plastid phylogeny and thousands of cyanobacterial genes in the nucleus. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2002, 99, p. 12246-12251

16 begin_of_the_skype_highlighting              12246-12251 16      end_of_the_skype_highlighting. Lane, C.H.E., Archibald, J.M. The eukaryotic tree of life: endosymbiosis takes its ToL. Trends Ecol. Evol., 2008, 23, p. 268-275.

17. Lenski, R.E., Ofria, Ch., Pennock, R.T. et al. The evolutionary origin of complex features. Nature 2003, 423, p. 139-144.

18. Mayr, E. What evolution is. New York: Basic Books, 2001.

19. Oren, A., Papke, R.T. Molecular phylogeny of microorganisms. Norfolk: Caister Academic Press, 2010.

20. Poole, A.M., Penny, D. Evaluating hypothese for the origin of eucaryotes. BioEssays 2006, 29, p. 74-84.

21. Shapiro, J.A. Thinking about bacterial populations as a multicellular organisms. Annu. Rev. Microbiol. 1998, 52, p. 81-104.

22. Tree of Life [on-line]. Dostupné na http://tolweb.org/tree/.

23. Woese, C.R., Kandler, O., Wheelis, M.L. Toward natural system of organisms: proposal for the domains Archea, Bacteria and Eucarya. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1990, 87, p. 4576-4579.

24. Woese, C.R. The universal ancestor. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1998, 95, p. 6854-6859.

25. Zimmer, C. Origins. On the origin of eukaryotes. Science 2009, 325, p. 666-668.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se