Bedside assessment: orientační urodynamické vyšetření u lůžka pacienta


Bedside assessment: urodynamic examination at a patient’s bedside

Diagnosis and treatment of incontinence in older patients with restricted mobility is often inadequate because it is difficult to evaluate. A suitable assessment technique is described in the following article.

Key words:
incontinence, bedside assessment.


Autoři: R. Zachoval 1;  V. Borovička 1;  J. Krhut 2
Působiště autorů: Urologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou, Praha Primář: doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph. D. 1;  Urologické oddělení Fakultní nemocnice Ostrava Primář: MUDr. Jan Krhut, Ph. D. 2
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2009; 89(8): 445-446
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

Diagnostika a terapie inkontinence moči u starých pacientů se zhoršenou mobilitou je pro jejich obtížnější vyšetřitelnost často nedostatečná. V článku je popsán vyšetřovací postup vhodný pro tuto skupinu pacientů.

Klíčová slova:
inkontinence, bedside assessment.

Úvod

Bedside assessment je orientační metoda sloužící k vyšetření dysfunkcí dolních cest močových, především inkontinence moči. Je vhodná pro staré, polymorbidní, špatně pohyblivé pacienty, u kterých z praktických důvodů není reálné provádět standardní urodynamické vyšetření.

Vyšetření vychází z předpokladu, že nejpodstatnějšími údaji dostačujícími k diferenciální diagnostice inkontinence jsou informace o kapacitě měchýře, senzitivitě, přítomnosti netlumených detruzorových kontrakcí a úniku moči při stresových manévrech. Na základě těchto indicií je většinou možno stanovit diagnózu a terapeutický postup. Nejjednodušší cestou jak získat výše uvedené údaje je takzvané „eye ball“ urodynamické vyšetření. Můžeme jej provést bez nutnosti složitého transportování nemocného, dá se snadno zopakovat a finanční náklady jsou minimální (obr. 1).

Vybavení potřebné pro orientační urodynamické vyšetření u lůžka pacienta:
- rukavice, - emitní miska,
- fyziologický roztok, - dezinfekce,
- tampón, - pean,
- Janettova stříkačka, - infuzní set,
- stojan, - měřítko,
- mesocain gel, - test pro chemickou analyzu moči,
- zkumavka k vyšetření sedimentu, - 1 nebo 2 kanálová cévka.
Obr. 1. Vybavení potřebné pro orientační urodynamické vyšetření u lůžka pacienta: - rukavice, - emitní miska, - fyziologický roztok, - dezinfekce, - tampón, - pean, - Janettova stříkačka, - infuzní set, - stojan, - měřítko, - mesocain gel, - test pro chemickou analyzu moči, - zkumavka k vyšetření sedimentu, - 1 nebo 2 kanálová cévka.

Provedení orientačního urodynamického vyšetření u lůžka pacienta

Orientační urodynamické vyšetření začínáme odebráním anamnézy a provedením fyzikálního vyšetření. Provádíme záznam mikčního deníku, kde zaznamenáváme příjem a výdej tekutin, frekvenci mikcí a úniků moči. Na základě získaných informací si vytvoříme představu o funkční kapacitě močového měchýře a do značné míry je možno usuzovat i na typ inkontinence.

Fyzikální vyšetření pacienta se skládá z aspekce zevního genitálu

  • v klidu a při stresovém manévru,
  • vyšetření per rectum u mužů (pátráme především po zvětšené prostatě, eventuálně jiné patologii),
  • per vaginam u žen (pátráme po descensu dělohy, cystokéle, rektokéle, eventuálně jiné patologii),
  • hodnocení tonu svalstva dna pánevního a análního svěrače, perianogenitálního čití a análního a bulbokavernózního reflexu, a 
  • vyšetření volní kontrakce análního sfinkteru.

Před vyšetřením sledujeme, jakým proudem pacient močí, jak dlouho, zda musí tlačit. Informuje nás to o pravděpodobnosti subvesikální obstrukce, hypoaktivitě detruzoru, zapojování břišního lisu během mikce.

Po mikci zjišťujeme velikost rezidua zavedením katetru (14-16Ch), provádíme chemickou analýzu moči a pokračujeme pomalým plněním měchýře Janettovou stříkačkou cca po 50 mililitrech za minutu (obr. 2).

Použití Janettovy stříkačky k plnění měchýře. Rychlost plnění cca 50 ml/min.
Obr. 2. Použití Janettovy stříkačky k plnění měchýře. Rychlost plnění cca 50 ml/min.

Takto můžeme zjistit přítomnost striktury uretry, infekce v močových cestách a hodnotíme kapacitu měchýře, sensitivitu, únik moči při stresových manévrech a je možno vyslovit suspekci na přítomnost netlumených detrusorových kontrakcí.

V ideálním případě využijeme k plnění místo stříkačky infuzní roztok umístěný cca 20 cm nad úrovní symfysy a necháme měchýř plnit gravitačním gradientem. Pokud chceme vyšetření ještě zpřesnit, použijeme dvoucestný katetr – první kanál k plnění močového měchýře, druhý kanál připojíme na ustřižený infuzní set připevněný k měřítku, na kterém sledujeme přibližné pohyby tlaku v měchýři (obr. 3). Během plnění necháváme pacienta kašlat nebo provést jiný stresový manévr k identifikaci stresového úniku moči. Na rozdíl od použití Janettovy stříkačky je takto možno přesněji stanovit senzitivitu a eventuálně vyslovit suspekci na netlumené detrusorové kontrakce.

Využití dvojcestné cévky, kdy jedním kanálem je prováděno plnění močového měchýře infuzním roztokem umístěným 20 cm nad úrovní symfyzy, druhý kanál je využit k monitoraci změn tlaku během plnění prostřednicvím zkráceného infuzního setu připevněného na stojan s měřítkem.
Obr. 3. Využití dvojcestné cévky, kdy jedním kanálem je prováděno plnění močového měchýře infuzním roztokem umístěným 20 cm nad úrovní symfyzy, druhý kanál je využit k monitoraci změn tlaku během plnění prostřednicvím zkráceného infuzního setu připevněného na stojan s měřítkem.

Vyšetření končíme odstraněním cévky a provedením stresových manévrů, pacient vsedě nebo vestoje zkouší kašlat, a pozorujeme, zda dochází k úniku moči při naplněném měchýři, respektive posuzujeme znovu přirozenou mikci.

Na základě získaných údajů je většinou možno říci, zda se jedná o inkontinenci z přetékání (při hypoaktivtě detruzoru nebo subvesikální obstrukci), stresovou, nebo inkontinenci urgentní, popřípadě syndrom OAB.

Závěr

Výše uvedeným způsobem je možno vyšetřit většinu špatně pohyblivých pacientů. Není proto na místě inkontinenci u starých špatně pohyblivých pacientů řešit paušálně zavedením PK nebo plenkami. Pokud si uděláme trochu času, je možno ve spolupráci se sestrou, nebo členem rodiny získat poměrně jasnou představu o charakteru inkontinence a rozhodnout se o adekvátní terapii.

doc. MUDr. Roman Zachoval Ph.D.

Urologické oddělení FTNsP

Vídeňská 800

140 59 Praha 4-Krč

E-mail: roman.zachoval@ftn.cz


Zdroje

1. Klingele, Ch. The urinary tract and it‘s clinical evaluation. J. Gynecol. Oncol. 2002, 7, p. 36-47.

2. Ouslander, J., Leach, G., Abelson, S. et al. Simple versus multichannel cystometry in the evaluation of bladder function in an incontinent geriatric population. J. Urol. 1988, 140, p. 1482-1486.

3. Abrams, P. Urodynamic techniques. In: Abrams, P. Urodynamics. 2nd ed. London: Springer, 1997, p. 104.

4. Berni, K. Urodynamic evaluation of the older adult: bench to bedside. Clin. Geriatr. Med. 2004, 20(3), p. 477-487.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Článek Pozvánka
Článek Jubilea

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 8

2009 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se