Rakovina děložního hrdla – hrozba, které je možné čelit Odborný seminář za účasti Madeleine Albrightové Klíčová role patří prevenci, vakcinaci a screeningu


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2009; 89(8): 460-461
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Karcinom děložního hrdla je v celosvětovém měřítku druhým nejčastějším nádorem u žen. V České republice tímto druhem rakoviny onemocní každý rok více než tisícovka žen, to znamená, asi 20 případů na sto tisíc žen. A to je v celosvětovém srovnání dvakrát více a v evropském měřítku dokonce čtyřikrát více, než činí průměr. Nejčastější výskyt nádoru je u žen okolo 45. roku věku, v některých případech se však může objevit i u žen podstatně mladších. Ministerstvo zdravotnictví ČR proto věnuje mimořádnou pozornost způsobům, jak tento stav změnit a snížit nebezpečí hrozby tohoto onemocnění.

Diskuse, která se na toto téma vede, se soustřeďuje především na otázky prevence a očkování. V jejím rámci uspořádalo ministerstvo zdravotnictví 24. července na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky odborný seminář, který se uskutečnil pod záštitou ministryně zdravotnictví Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA, bývalé ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightové a předsedy Poslaneckého klubu ODS Bc. Petra Tluchoře. Seminář, kterého se zúčastnili přední odborníci z řad lékařů a zástupci politické scény a veřejného života, vedl a moderoval prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a emeritní prezident World Medical Association.

Pohled na předsednictvo odborného semináře. Zleva: prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., Bc. Marek Šnajdr, tlumočnice, dr. Madeleine Albrightová, Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, Bc. Petr Tluchoř, MUDr. Hana Cabrnochová, MUDr. Vladimír Dvořák.
Foto: Jiří Široký
Pohled na předsednictvo odborného semináře. Zleva: prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., Bc. Marek Šnajdr, tlumočnice, dr. Madeleine Albrightová, Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, Bc. Petr Tluchoř, MUDr. Hana Cabrnochová, MUDr. Vladimír Dvořák. Foto: Jiří Široký

Původcem tohoto závažného onemocnění je lidský papillomavirus (human papillomavirus – HPV), jehož některé typy způsobují rakovinu děložního hrdla. Je sexuálně přenosný a během života se nakazí až 80 % dospělých žen. Nákaza souvisí se zahájením sexuálního života, ale většina lidí se s ní dokáže vyrovnat. Pokud však infekce přetrvává, vyvinou se na hrdle léze, které se mohou stát potenciálním zárodkem nádoru – karcinomu děložního hrdla. Očkování je důležitou možností, jak této hrozbě čelit. To neznamená, že bychom je měli opomíjet, nicméně jsou nutné i zaběhlé preventivní screeningové metody, zdůraznil ve svém úvodním vystoupení prof. Blahoš.

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. v roli moderátora semináře. Foto: Jiří Široký
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. v roli moderátora semináře. Foto: Jiří Široký

Proti viru způsobujícímu rakovinu děložního hrdla byly vyvinuty dvě různé vakcíny, které se používají od roku 2006. Očkování ve třech dávkách stojí asi 10 000 korun, a ženy si je hradí samy. Většina pojišťoven však na očkování přispívá v rámci svých preventivních programů.

Význam plošného očkování podtrhla ve svém diskusním příspěvku i Madeilene Albrightová, která svým způsobem vlastně vyzvala českou vládu k jeho podpoře:

Země, která má silné zdravé rodiny, má ty nejlepší základy, na kterých lze stavět. Proto moudrá vláda bude investovat do péče o zdraví, do péče o matku a dítě, ale také do vzdělávání. Velmi důležitá je i osvěta. O možnosti očkování média informují minimálně. A také si musíme přiznat, že všichni nežijí v Praze či Brně a musíme dát pozor na to, aby se informace o této problematice dostaly i k těm, co žijí například na venkově. Jsem přesvědčena, že Česko by mělo být předním státem v oblasti péče o zdraví žen. Není lepší dar do budoucna než přístup ke kvalitní prevenci pro každou ženu a dívku.“

Ostatně zařadit plošné očkování proti rakovině děložního hrdla do kategorie „povinných“, jako je tomu např. u černého kašle nebo tyfu, doporučuje i Světová zdravotnická organizace, a v některých evropských zemích tomu tak je už dnes.

Podle mínění MUDr. Hany Cabrnochové, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, je k očkování nejvýhodnější věk dívek okolo třinácti let, což potvrdil prof. MUDr.Roman Prymula, CSc., Ph.D., předseda České vakcinologické společnosti ČSL JEP:

Podle provedených výzkumů začíná se sexuální životem zhruba deset procent dívek a chlapců ve věku do patnácti let. Plošné očkování proti rakovině děložního hrdla by každým rokem stálo asi 400 miliónů korun, ale zachránili bychom ročně 300 životů.“

Prof. Prymula se v této souvislosti ve své přednášce mimo jiné také zmínil o přípravě 2. generace HPV vakcín, které mají být účinné proti více sérotypům HPV viru (současné jsou účinné maximálně proti čtyřem nejnebezpečnějším) a budou ve dvou očkovacích dávkách oproti současným třem.

Cílem všech těchto diskusí a mimo dalších i důvodem uspořádání tohoto semináře, by mělo být i nalezení odpovědi na otázku, zda má takovéto očkování z farmakoekonomického pohledu smysl rovněž v České republice“ prohlásila ve svém expozé ministryně zdravotnictví Dana Jurásková. „Boj proti karcinomu děložního hrdla je jednou z priorit ministerstva zdravotnictví. V loňském jsme spustili celorepublikový screeningový program zaměřený na včasný záchyt tohoto onemocnění, a proběhla rovněž certifikace cytologických laboratoří, které smějí zpracovávat odebrané vzorky. Než se projeví účinky očkování, představuje screening jednoznačně nejúčinnější nástroj pro boj s karcinomem děložního hrdla.“

Rakovina děložního hrdla a další onemocnění způsobená HPV z pohledu gynekologa byla tématem sdělení MUDr. Vladimíra Dvořáka, předsedy České gynekologické a porodnické společnosti ČSL JEP a předsedy Společnosti soukromých gynekologů.

Infekce HPV je velice častá, potká většinu populace. My ale nevíme, proč se u někoho vyvine v onemocnění rakovinou děložního hrdla, jindy se projeví genitálními bradavicemi nebo řadou jiných nemocí. Nejlepší prevencí proti riziku HPV je sexuální absence nebo absolutní monogamie páru. To lze ale u většiny těžko očekávat. Nicméně pomocí screeningu lze však snížit počet nádorů alespoň o 80 %.

Momentálně není podle vyjádření MUDr. Dvořáka problémem dostupnost vyšetření; po kontrole a akreditaci laboratoří se zlepšila i jejich kvalita, takže na rozdíl od dřívějška možnost, že provedená analýza se ukáže jako chybná, je jen minimální. Přesto však dva závažné problémy přetrvávají. Zaprvé je to absence organizovaného systematického screeningu – pojišťovny letos přestaly cíleně zvát ženy ke gynekologické kontrole, protože jim prý k tomu chybí 20–30 miliónů korun, a zadruhé část viny nesou ženy samy, protože stále podceňují potenciální nebezpečí a dostatečně se nestarají o své zdraví.

Kdyby se mělo rozhodovat, zda přesunout peníze ze screeningu na očkování, dal bych v tuto chvíli přednost tomu, aby pojišťovny dál platily screening. To ale vůbec neznamená, že jsem proti vakcinaci. Hovořím o momentální situaci. Účinná vakcína je skvělou investicí budoucna, do svého zdraví a do zdraví svých blízkých,“ uzavřel své vystoupení MUDr. Dvořák.

Zhoubné nádory děložního hrdla jsou po nádorech prsu druhým nejčastějším typem nádoru u žen. Představují také obrovskou zdravotní, psychickou a sociální zátěž pro každou ženu. Podle údajů WHO na ni každoročně zemře 270 tisíc žen a každý rok je diagnostikováno asi 500 tisíc nových případů onemocnění. V Evropě každým rokem přibývá 60 tisíc žen s rakovinou děložního hrdla a 30 tisíc žen této zákeřné nemoci podlehne. V České republice pak způsobí tento karcinom smrt 400 ženám.

Důvod uspořádání odborného semináře je tedy více než zřejmý. A skutečnost že se konal na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a za účasti předních osobností politického i veřejného života a odborníků, kteří se přímo účastní boje proti této chorobě, jen podtrhuje význam tohoto úsilí i faktu, že v současné době již není třeba toto onemocnění trpně přijímat jako „osudový úděl“, ale že medicína již disponuje prostředky, jak této hrozbě aktivně a účinně čelit.

ri


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Článek Pozvánka
Článek Jubilea

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 8

2009 Číslo 8
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se