Střízlivá inteligence


Sober intelligence

Intelligence can be thought of as a roof under which fit various mental abilities and skills. Thus, considering the intelligence and physical movement, Interpersonal, Intrapersonal (ie, its ability to self-awareness), emotional, verbal (language), logical and mathematical, intelligence associated with the perception of nature, intelligence, visual and spatial, musical, spiritual, etc.

In this text we characteristics that help to overcome addictive disease. They are collectively called “sober intelligence.” Hardheaded intelligence can be developed and enhanced with the help of psychotherapy and other techniques.

Key words:
sober intelligence, addictive diseases, psychotherapy.


Autoři: K. Nešpor
Působiště autorů: Psychiatrická léčebna Praha – Bohnice ;  Mužské oddělení pro léčbu závislostí ;  Primář: MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2009; 89(11): 644-645
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

Inteligenci si lze představit jako střechu, pod kterou se vejdou různé duševní schopnosti a dovednosti. Tak se uvažuje o inteligenci tělesné a pohybové, interpersonální, intrapersonální (tj. týkající se schopnosti sebeuvědomování), emoční, verbální (jazykové), logické a matematické, inteligenci související s vnímáním přírody, inteligenci zrakové a prostorové, hudební, duchovní apod.

V tomto textu uvádíme charakteristiky, které pomáhají překonat návykovou nemoc. Ty jsme souhrnně nazvali „střízlivá inteligence“. Střízlivou inteligenci lze rozvíjet a zvyšovat za pomoci psychoterapie a dalších postupů.

Klíčová slova:
střízlivá inteligence, návykové nemoci, psychoterapie.

Složky střízlivé inteligence

Střízlivou inteligence lze přibližně rozdělit za vnitřní (složky 1. až 7.) a zevní (složky 9. až 11.), i když je zřejmé, že tyto kategorie se překrývají.

1. Schopnosti týkající se motivace

Jsou schopnosti sám sebe motivovat ke zdravému způsobu života a vyhledávat taková prostředí a situace, které tuto motivaci posilují. Pokud možno se vyhýbat prostředím, které působí opačně. Využívat motivaci, zejména negativní, ke zvládání cravingu (bažení). Takto lze používat minulé negativní zkušenosti i zkušenosti jiných lidí.

2. Schopnosti týkající vnímání svého těla a psychiky

Ty usnadňují identifikaci vnitřních spouštěčů (tj. podnětů aktivujících bažení), jako jsou např. sebelítost, únava nebo žízeň. To pak umožňuje na tyto spouštěče včas reagovat a zvládat je. Patří sem i schopnost sebereflexe, přiznání si závislosti, rozpoznávání bažení „v převlecích“ atd.

3. Schopnosti týkající se péče o zdraví

Zdraví je na žebříčku hodnot vysoko. O zdraví dobře pečuje. Zdraví dlouhodobě motivuje k překonání návykové nemoci.

4. Schopnosti týkající se životního stylu a organizace času

Vede zdravý a vyvážený způsob života (přiměřeně spánku, zdravé stravovací návyky atd.). Dobrou organizací času předchází vyčerpání právě tak jako nudě.

5. Schopnost zvládání bažení (craving) a udržovat si dobrou sebekontroly

Umí nereagovat na bažení a oddálit rozhodnutí, jak jednat, až na dobu, kdy bažení zmizí. Má široký repertoár strategií proti bažení a dovedně je používá samostatně i v kombinacích. Soustavně si udržuje dobrou sebekontrolu (např. přiměřeným odpočinkem, zdravým způsobem života, doléčováním atd.).

6. Schopnost předcházet nebo zvládat nadměrný stres a relaxační dovednosti

Umí odhadnou míru stresu, která je únosná. Nadměrnému stresu se vyhýbá. Zná a používá relaxační techniky, např. k navozování spánku, mírnění bolesti nebo nepříjemných duševních stavů a vyčerpání. Prvky relaxace (např. částečná relaxace nebo klidné dýchání do břicha) včleňuje i do normálních denních aktivit, jestliže je to vhodné.

7. Schopnosti týkající se systému hodnot

Schopnost abstinovat se dostává v žebříčku hodnot vysoko, člověk si uvědomuje, že je to nutná, i když ne vždy postačující, podmínka, která otevírá cestu ke svobodě a hodnotám materiálním, vztahovým, duchovním a dalším.

8. Schopnost předcházet recidivě, případně ji rychle zvládnout za pomoci druhých

Dlouhodobě využívá strategie k prevenci recidiv, ale má zároveň připraven plán na její zvládnutí. V případě recidivy rychle vyhledá účinnou pomoc.

9. Schopnosti týkající vnímání okolí a mediální gramotnost

Usnadňují identifikaci zevních spouštěčů (např. rizikoví známí) a včasnou reakci na ně. To se týká i podnětů přicházejících z médií. Řadíme sem také schopnost oceňovat střízlivost napomáhající prostředí a situace.

10. Komunikační a asertivní dovednosti včetně dovedností odmítání

Komunikační a asertivní dovednosti zahrnují schopnost projevit vhodně své pocity, svěřit se, umět se přiměřeně prosadit a využívat různé způsoby odmítání. Udržuje a zdokonaluje síť dobrých vztahů, umí se vcítit, nacházet kompromisy i přiměřeně hájit svá práva.

11. Schopnost využívat pomoci v okolí

Soustavně se udržuje v dobrém stavu díky svépomoci, využívá tištěné materiály i svépomocné organizace typu Anonymních alkoholiků. Využívá také profesionální pomoc a umí vyhledat odbornou pomoc pro různé problémy (Obr. 1).

Střízlivá inteligence
Obr. 1. Střízlivá inteligence

Závěr

Jak bylo uvedeno, některé z uvedených složek střízlivé inteligence se překrývají. I tak ale považujeme tento koncept za užitečný. S jeho lidem léčícím se pro návykovou nemoc pomoci lépe rozpoznat, co je pro překonání jejich problému prospěšné a užitečné. Proto jsme se také zaměřili na faktory, které jsou ovlivnitelné léčbou nebo nácvikem.

Poznámka: Všechny uvedené publikace jsou volně ke stažení z www.drnespor.eu

prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Psychiatrická léčebna Praha –Bohnice

Mužské odd. pro léčbu závislostí

181 02 Praha 8

www.drnespor.eu

www.youtube.com/drnespor


Zdroje

1. Nešpor K. Zůstat střízlivý. Brno: Host 2006, 238 s.

2. Ministerstvo zdravotnictví ČR. 2004, 144.

3. Nešpor, K., Müllerová, M. Jak přestat brát (drogy). 4. rozšířené vydání. Praha: Sportpropag pro MZ ČR

4. Nešpor. K. Už jsem prohrál dost. Praha: Sportpropag 2006; 130.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 11

2009 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se