XX. kongres ČLS JEP pro lékaře v praxi s mezinárodní účastí


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2009; 89(11): 652
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Prevence a časná diagnostika – účinný způsob obrany proti nádorovým onemocněním

Koncem října uspořádala Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s Českou onkologickou společností ČLS JEP, Společností všeobecného lékařství ČLS JEP, Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP, Slovenskou lekárskou spoločnosťou a pod záštitou nadace Vize 97 XX. kongres ČLS JEP pro lékaře v praxi s mezinárodní účastí.

Tématem a zároveň titulem této významné odborné akce uskutečněné v rámci brněnských zdravotnických veletrhů Medical Fair v pavilonu Rotunda byla Prevence a časná diagnostika onkologických onemocnění v ordinaci praktického lékaře.

Na jednání letošního kongresu, jehož se účastnilo na 250 aktérů, se vzhledem k jiným naléhavým pracovním povinnostem nemohli osobně dostavit ani předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., ani jeho protějšek ze Slovenské lekárské spoločnosti prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., kteří těmto podzimním kongresům tradičně předsedají. Nicméně odůvodnění volby tématu i jeho závažnost podal účastníkům prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. písemně v úvodním slově programu, kde mimo jiné napsal:

Témata kongresů ČLS JEP jsou vždy zvolena tak, aby byla přínosem jak pro praktické lékaře, tak i pro lékaře dalších specializací, kteří se seznamují s novými poznatky z jiných než vlastních oborů. Epidemiologická významnost onkologických onemocnění i pokroky v časné diagnostice jsou nepochybně atraktivními tématy aktuální medicíny. Význam letošního jubilejního kongresu zdůrazňuje i záštita, kterou nad ním převzala paní Dagmar Havlová, předsedkyně správní rady Nadace Vize 97. Právě program této nadace významně napomohl zvýšit povědomí mezi lidmi o jednoduché prevenci zhoubného onemocnění.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., předseda Onkologické společnosti ČLS JEP, pak ve svém úvodní vystoupení připomněl, že naše republika se řadí mezi onkologicky nejvíce zatížené státy na světě. Každým rokem u nás diagnostikují lékaři více než 68 000 onkologicky postižených pacientů postižených a každý rok jich na toto onemocnění více než 27 000 umírá. Poslední statistiky uvádějí, že v současné době žije v České republice na 380 000 nemocných se zhoubným nádorem nebo těch, kteří onkologické onemocnění prodělali v minulosti. To jsou varující čísla. A navíc dvojnásob hrozivá, protože by taková nemusela být. Při značné prevalenci a incidenci je totiž podle vyjádření prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc., pořád velmi vysoké procento choroby diagnostikováno až v pokročilém stádiu.

Typickým příkladem je kolorektální karcinom, největší ‚zabiják‘ českých mužů.“řekl J. Vorlíček. „Při incidenci 8 300 pacientů ročně jich je více než 54 procent diagnostikováno ve stadiu III a vyšším. To samozřejmě významně snižuje dosažitelné léčebné výsledky, podstatně zvyšuje náklady na léčbu a při vysoké incidenci vytváří i logistický problém dostupnosti adekvátní terapie pro všechny pacienty.“

Důležitý a zároveň i potěšitelný je fakt, že v poslední době i přes zvyšující se incidenci onkologických onemocnění zůstává celková mortalita na zhruba stejné úrovni, to znamená že „nekopíruje“ rostoucí počty onemocnění. To na jedné straně nezpochybnitelně svědčí o vzrůstající kvalitě, odborné péči a pokroku medicíny, na druhé straně to však také představuje vyšší léčebné zatížení.

I tento fakt připomněl vy svém vystoupení prof. MUDr. Jiří Vorlíček CSc.

Rostoucí počty pacientů s onkologickými diagnózami a s tím související zvyšující se náklady nejsou dílem nás onkologů, i když jsme někdy napadáni pro své finanční požadavky – jako bychom ty peníze chtěli pro sebe. Česká onkologická společnost naopak nabízí všem subjektům pomoc a aktivní účast v zajištění a optimalizaci péče. Cestu vidíme v racionální domluvě všech zúčastněných nad strategií dalšího postupu. Shoda je nezbytná především dnes, v době nedostatku financí.“

Léčba rakoviny není ani snadnou, ani lacinou záležitostí. To ostatně potvrzuje již dlouho známá, obecně a objektivně platící teze: že totiž lékaři, kteří ze své profese přicházejí s onkologickým onemocnění často do styku, je zpravidla léčí správně a dobře a že centralizace takovéto péče je jedinou možností, jak tuto léčbu finančně zvládnout. Není to vůbec jednoduché, ale je to zároveň cesta, po které se naše medicína vydala a které se osvědčuje. Díky tomu dnes existuje v České republice 13 komplexních onkologických center, poskytujících specializovanou péči na nejvyšší úrovni.

Kdybychom tato centra neměli, nebyla by u nás aplikována biologická léčba, která je tak drahá, že prostě musí být centralizována.Ve vyspělé Západní Evropě připadá jedno takovéto onkologické centrum asi na milión obyvatel, to znamená, že u nás je jejich dostupnost ještě o něco vyšší. Za superspecializovanou péčí pacienti nemusejí zpravidla dojíždět dále než 100 kilometrů – a věřím, že člověk, který onkologicky onemocní, je schopen a hlavně ochoten vyhledat si sám nebo s pomocí rodiny regionálně nejbližší centrum“, uzavřel své vystoupení prof. Jiří Vorlíček.

* * *

Následující odborná pracovní část kongresu se skládala ze čtyř samostatných bloku, v nichž jednotliví přednášející postupně seznamovali účastníky s problematikou, diagnostikou, možnostmi prevence i léčbou různých druhů nádorových onemocnění.

Podrobná abstrakta z vystoupení jednotlivých přednášejících přinesl Praktický lékař v čísle 9.

re


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 11

2009 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se