Mitigace pandemie chřipky


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2009; 89(11): 642
Kategorie: Z různých oborů

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu Pandemic (H1N1) 2009 a sezónní chřipky opakovaně upozorňuji na to, že Česká republika – stejně jako ostatní státy EU – přistoupila k mitigaci (a to již v září 2009), to znamená k praktickému uplatňováni zmírňováni důsledků pandemie chřipky. Na základě tohoto přístupu je třeba s okamžitou platností důsledně postupovat podle následujících pravidel, neboť jejich nedodržováni by nadále vedlo k neindikovanému přetěžováni zdravotního systému:

  1. V NRL pro chřipku ve Státní zdravotním ústavu v Praze budou vyšetřovány a konfirmovány pouze vzorky biologického materiálu od pacientů se závažným průběhem Pandemic (H1N1) 2009, kteří jsou současně hospitalizováni ve zdravotnických lůžkových zařízeních a dále ve výjimečných případech vysoce rizikové kontakty s touto infekcí.
  2. Vyšetřování biologického materiálu v ostatních případech, pokud bude indikováno, zajistí laboratoře uvedené v příloze 1. Tyto laboratoře hlásí pozitivní výsledky do NRL pro chřipku v definovaném formátu (o němž budou co nejdříve informovány).
  3. Lůžková zdravotnická zařízení budou poskytovat zdravotní péči pouze pacientům uvedeným v bodě 1.
  4. Praktičtí lékaři pro dospělé a praktičtí lékaři pro děti a dorost zajistí symptomatickou léčbu pacientů, jejichž zdravotní stav nebude vyžadovat hospitalizaci. Odběry biologického materiálu na virologické vyšetřeni u těchto pacientů obecně nejsou indikovány. Pokud však existuji důvody pro odběr (na základě individuálního uvážení ošetřujícího lékaře), bude postupováno dle bodu 2.
  5. Pacienti, kteří netrpí závažným chronickým onemocněním a mají chřipkové příznaky, budou ponecháváni v domácí léčbě.
  6. Odběrové soupravy, které jsou k dispozici na KHS jsou určeny POUZE pro odběr vzorků v rámci sentinelového sledováni ARIIILI vyhlášeného HH, nikoliv paušálně pro odběry k vyšetřováni Pandemic (H1N1) 2009.
  7. K monitorování výskytu Pandemic (H1N1) 2009 je počínaje dnem 20. 11. 2009 spuštěna internetová aplikace Pandemie – rozsah požadovaných dat ke sledování ČR.
  8. Tento pokyn se netýká programu virologické surveillance vyhlášené pokynem hlavního hygienika ČR (čj. 3552212009/0VZ ze dne 18. 8. 2009), která probíhá sentinelovým způsobem ve všech krajích CR dle zavedeného režimu, přičemž uvedené vyšetřováni i nadále zajišťuje NRL pro chřipku.

S pozdravem

MUDr. Michael Vit, Ph.D.

hlavni hygienik ČR

a náměstek ministryně

Ministerstvo zdravotnictví, odbor ochrany veřejného zdraví

Palackého náměstí/4,

128 01 Praha 2,

Tel: +420 l224971111,

e-maH. khh@mzcr.cz, www.mzcr.cz.

Vyřizuje: MUDr Sylvie Kvášová.

tel./fax: +420 224972185 ;224972440,

e-mail sylvie.kvasova@mzcr.cz

Eventuální další podrobnosti budou zaslány následně. Systém hlášeni ARI/ILI zůstává ve standardním režimu.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 11

2009 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se