Mitigace pandemie chřipky


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2009; 89(11): 642
Kategorie: Z různých oborů

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu Pandemic (H1N1) 2009 a sezónní chřipky opakovaně upozorňuji na to, že Česká republika – stejně jako ostatní státy EU – přistoupila k mitigaci (a to již v září 2009), to znamená k praktickému uplatňováni zmírňováni důsledků pandemie chřipky. Na základě tohoto přístupu je třeba s okamžitou platností důsledně postupovat podle následujících pravidel, neboť jejich nedodržováni by nadále vedlo k neindikovanému přetěžováni zdravotního systému:

  1. V NRL pro chřipku ve Státní zdravotním ústavu v Praze budou vyšetřovány a konfirmovány pouze vzorky biologického materiálu od pacientů se závažným průběhem Pandemic (H1N1) 2009, kteří jsou současně hospitalizováni ve zdravotnických lůžkových zařízeních a dále ve výjimečných případech vysoce rizikové kontakty s touto infekcí.
  2. Vyšetřování biologického materiálu v ostatních případech, pokud bude indikováno, zajistí laboratoře uvedené v příloze 1. Tyto laboratoře hlásí pozitivní výsledky do NRL pro chřipku v definovaném formátu (o němž budou co nejdříve informovány).
  3. Lůžková zdravotnická zařízení budou poskytovat zdravotní péči pouze pacientům uvedeným v bodě 1.
  4. Praktičtí lékaři pro dospělé a praktičtí lékaři pro děti a dorost zajistí symptomatickou léčbu pacientů, jejichž zdravotní stav nebude vyžadovat hospitalizaci. Odběry biologického materiálu na virologické vyšetřeni u těchto pacientů obecně nejsou indikovány. Pokud však existuji důvody pro odběr (na základě individuálního uvážení ošetřujícího lékaře), bude postupováno dle bodu 2.
  5. Pacienti, kteří netrpí závažným chronickým onemocněním a mají chřipkové příznaky, budou ponecháváni v domácí léčbě.
  6. Odběrové soupravy, které jsou k dispozici na KHS jsou určeny POUZE pro odběr vzorků v rámci sentinelového sledováni ARIIILI vyhlášeného HH, nikoliv paušálně pro odběry k vyšetřováni Pandemic (H1N1) 2009.
  7. K monitorování výskytu Pandemic (H1N1) 2009 je počínaje dnem 20. 11. 2009 spuštěna internetová aplikace Pandemie – rozsah požadovaných dat ke sledování ČR.
  8. Tento pokyn se netýká programu virologické surveillance vyhlášené pokynem hlavního hygienika ČR (čj. 3552212009/0VZ ze dne 18. 8. 2009), která probíhá sentinelovým způsobem ve všech krajích CR dle zavedeného režimu, přičemž uvedené vyšetřováni i nadále zajišťuje NRL pro chřipku.

S pozdravem

MUDr. Michael Vit, Ph.D.

hlavni hygienik ČR

a náměstek ministryně

Ministerstvo zdravotnictví, odbor ochrany veřejného zdraví

Palackého náměstí/4,

128 01 Praha 2,

Tel: +420 l224971111,

e-maH. khh@mzcr.cz, www.mzcr.cz.

Vyřizuje: MUDr Sylvie Kvášová.

tel./fax: +420 224972185 ;224972440,

e-mail sylvie.kvasova@mzcr.cz

Eventuální další podrobnosti budou zaslány následně. Systém hlášeni ARI/ILI zůstává ve standardním režimu.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 11

2009 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se