ČLS JEP udělila ceny za nejlepší vědecké publikace a odborné články


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2009; 89(11): 653-654
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

V úterý 27. listopadu přivítaly prostory Senátu Parlamentu ČR účastníky slavnostního shromáždění konaného u příležitosti ohodnocení nejlepších vědeckých publikací a odborných článků za rok 2008 a pod záštitou místopředsedy senátu Milana Štěcha.Vlastní předání cen se uskutečnilo v  Zaháňském salónku pražského Valdštejnského paláce

Úvodní slovo a poděkování oceněným za jejich práci přednesl předseda České lékařské společnosti prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. Ve svém vystoupení mimo jiné řekl:

Je mi ctí pozdravit vás jménem ČLS JEP a poděkovat za vždy milé přijetí v těchto důstojných prostorách. Považujeme to i za důkaz vaší přízně našim odborným společnostem i za ohodnocení snahy našich lékařů a badatelů, kterým se dnes dostane ocenění za vědecké práce, publikované v roce 2008.

Předsednictvo ustanovilo k ocenění navržených publikací komisi, kterou vedl prof. Hájek a která určila pořadí oceněných. Toto pořadí má  víceméně administrativní význam, protože všechny čtyři dnes oceněné práce mají vysokou vědeckou úroveň a týkají se aktuálních problémů medicíny, a to naléhavých stavů v pneumologiii, preventivní medicíny, lexikonu očkování a souboru prací z oboru neurověd.

Dovolte mi, abych jménem předsednictva ČLS JEP oceněným autorským kolektivům gratuloval.“

Ohodnoceny byly tyto publikace:

1. Cenu za knižní publikaci Naléhavé stavy v pneumologii (Maxdorf Jessenius: Praha 2008) obdrželi Viktor Kašák, Vladimír Koblížek a kol.

Jde o druhé vydání úspěšné monografie zabývající se naléhavými stavy v pneumologii. V průběhu poslední čtvrtiny 20. století došlo ve všech rozvinutých zemích k vytvoření sítě specializovaných zařízení intenzivní medicíny. Ta jsou schopna kompetentně řešit stavy, které pacienta bezprostředně ohrožují na životě, respektive hrozí trvalými následky. Vedlejším důsledkem tohoto vývoje je však značný pokles faktické schopnosti ostatních lékařů řešit naléhavé situace u svých pacientů. Naléhavé stavy tak představují mimořádně obtížnou situaci se značným rizikem chyby, případně postupu non lege artis. Kniha napomáhá praktickým lékařům se s takovými situacemi vyrovnat, což je o to důležitější, že právě na lékařích mimo jednotky intenzivní péče obvykle závisí osud pacienta do té doby, než je na specializované oddělení přijat.

Viktor Kašák, přebírá za kolektiv autorů z rukou profesorů Jaroslava Blahoše, DrSc. a Vladimíra Paličky, CSc., a za přítomnosti místopředsedy senátu Milana Štěcha (vlevo) cenu za publikaci Naléhavé stavy v pneumologii
Foto: V Brada
Obr. 1. Viktor Kašák, přebírá za kolektiv autorů z rukou profesorů Jaroslava Blahoše, DrSc. a Vladimíra Paličky, CSc., a za přítomnosti místopředsedy senátu Milana Štěcha (vlevo) cenu za publikaci Naléhavé stavy v pneumologii Foto: V Brada

2. Cenu za knižní publikaci Preventivní medicína (Maxdorf Jessenius: Praha 2008). získaliTomáš Fait, Michal Vrablík, Richard Češka a kol.

Publikace pojednává o preventivní medicíně, která je sice moderním oborem, ale prevencí se zabývali již lékaři před mnoha tisíci lety. V knize je zdůrazněna role praktického lékaře, který může být klíčovým zprostředkovatelem masově individualizované prevence a podpory zdraví. Je k tomu předurčen svými vědomostmi, znalostí pacienta a jeho rodiny, znalostí anamnézy a prostředí, ve kterém žije a pracuje a schopností posoudit hodnoty a preference pacienta.

Totéž platí i pro praktického lékaře pediatra.

Publikace přináší přehled současných programů primární a sekundární prevence v jednotlivých oborech, např. gynekologii, obezitologii, diabetologii, onkologii, ortopedii, psychiatrii a v mnoha dalších oblastech.

Slavnostní předávání cen za nejlepší knižní publikace v Zaháňském salónku Valdštejnského paláce v Praze. Na snímku zleva: Milan Štěch, Tomáš Fait, Michal Vráblík, Richard Češka a profesoři Vladimír Palička a Jaroslav Blahoš
Foto V. Brada
Obr. 2. Slavnostní předávání cen za nejlepší knižní publikace v Zaháňském salónku Valdštejnského paláce v Praze. Na snímku zleva: Milan Štěch, Tomáš Fait, Michal Vráblík, Richard Češka a profesoři Vladimír Palička a Jaroslav Blahoš Foto V. Brada

3. Cena za knižní publikaci Lexikon očkování (Maxdorf Jessenius: Praha 2008) byla udělena Jiřímu Beranovi, Jiřímu Havlíkovi a kol.

V České republice má prevence infekčních onemocnění prostřednictvím očkování dlouhou tradici. Přesto je informací o nových vakcínách a trendech v očkování u odborné veřejnosti stále nedostatek. Nové směry ve vývoji vakcín a detailní znalost původců i epidemiologie mnoha infekcí s sebou v posledních několika málo letech přinesly řadu zcela nových, i u nás již zaregistrovaných očkovacích látek. Kniha přináší přehled dostupných očkovacích látek v podobě lexikonu, který ve zjednodušené formě informuje nejen o infekci, proti které chrání, ale také o vlastní vakcíně.

4. Cenu za časopiseckou publikaci převzala Eva Syková a kol. za soubor 14 prací v zahraničních i domácích renomovaných časopisech z oboru neurovědy.

Profesoři Jaroslav Blahoš a Vladimír Palička blahopřejí Evě Sykové k ceně za časopiseckou publikaci.
Foto V. Brada
Obr. 3. Profesoři Jaroslav Blahoš a Vladimír Palička blahopřejí Evě Sykové k ceně za časopiseckou publikaci. Foto V. Brada

re


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 11

2009 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se