Aktuality


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2008; 88(9): 558
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

J. Fernandes,

J.-M. Saudubray, G.v.d.,

J. H. Walter

Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch

Nakladatelství Triton Praha, 4. vydání

2008, 5 000 výtisků, váz .604 stran.

(Inborn Metabolic Diseases,

Diagnosis and Treatment,

Copyright C Springer Medizin Verlag

Heidelberg, 2006).

Přeložila: MUDr. Sylvie Štastná

Ve 43 kapitolách doplněných tabulkami grafy uspořádali 4 přední evropští odborníci za přispění dalších 72 odborníků z celého světa dokonalou a ucelenou informaci o dědičných metabolických poruchách na nejvyšší možné odborné úrovni. Svým rozsahem 604 stran je to v českých zemích nejrozsáhlejší učebnice o tomto prudce se rozvíjejícím se oboru zahrnujícím oblast biochemie, genetiky, pediatrie, neonatologie a neurologie, které je možné nazvat opravdovým „metabolickým hodováním“ pro všechny povolané klinické zájemce. Kniha je volným pokračováním snahy překladatelky doplnit řetězec světových metabolických publikací začínající převážně metabolickou monografií G. F. Hoffmana a spol. „Dědičné metabolické poruchy“, vydané nakladatelstvím Grada v r. 2006.

Tato učebnice systematicky upravená pro kliniky vychází v nákladu 5 000 výtisků, takže bohatě stačí pokrýt zájem a poptávku všech klinických zájemců z oblasti pediatrie, neonatologie, neurologie, ale také interny, do kteréžto oblasti dobře odléčení dětští pacienti dorůstají. Odborníci ze základních oborů biochemie, genetiky, biologie a dalších oborů zde najdou podrobně popsanou klinickou symptomatologii, kterou se jednotlivé metabolické syndromy manifestují v pořadí: typická klinická manifestace, základní metabolické změny, mol.-genetické pozadí, racionální diagnostický a diferenciálně diagnostický přístup a konečně známé terapeutické možnosti. Dlouhá řada tabulek, metabolických schémat i vyobrazení dává dostatečný materiální podklad pro úplné pochopení podstaty onemocnění, diagnostického či léčebného postupu, eventuálně snadnou orientaci v záplavě důležitých metabolitů. Nechybí recentní odkazy na bohatou doplňkovou světovou literaturu.

Klinici ze všech medicínských oborů se už nebudou moci vymlouvat, že nemají kam sáhnout pro správné zařazení svých problematických diagnostických symptomů, aby snadno uzavřeli diagnózu pomyšlením také na dědičnou metabolickou poruchu.

V krásné knižní vazbě dostávají zájemci o dědičné metabolické poruchy pravou „poučnou lahůdku“ z nejlepší evropské dílny dobře přeloženou do perfektní češtiny a graficky vybavenou na špičkové úrovni.

Kniha vyšla v rámci projektu Metabolické vzdělávací centrum, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF), státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy. Vydání knihy bylo finančně podpořeno také firmami Milupa, SHS International a Enzyme.

Knihu je možné objednat na www.tridistri.cz za 399 Kč.

Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.

Transplantace ledviny v klinické praxi

Editoři: Ondřej Viklický,

Libor Janoušek, Peter Baláž a kol.

Grada, Praha 2008

PRAHA: V České republice žije s funkční transplantovanou ledvinou více než 3 500 nemocných a ročně k nim přibude dalších 350 až 400 pacientů. Česká republika se tak v počtech transplantací ledvin řadí na jedno z předních míst v Evropě.

V pražském Institutu klinické a experimentální medicíny IKEM se provádí více než polovina všech transplantací. Právě odborníci z IKEM připravili monografii „Transplantace ledviny v klinické praxi“, která nedávno vyšla v nakladatelství GRADA. Editoři monografie Ondřej Viklický, Libor Janoušek, Peter Baláž s kolektivem autorů převážně z IKEM připravili první českou ucelenou monografii o problematice transplantací ledvin. Kniha je určena nefrologům, chirurgům, imunologům, patologům i praktickým lékařům. Cílem je poskytnout nejnovější informace o této problematice všem lékařům, kteří ošetřují nebo mohou ošetřovat, nemocné po transplantaci ledviny.

Transplantace ledviny je typickým příkladem mezioborové problematiky, která využívá současných poznatků z nefrologie, chirurgie, imunologie a patologie. Vývoj medicíny na počátku 21. století se ubírá ke stále větší superspecializaci. Nových informací překotně přibývá takovým tempem, že prakticky není možné transplantační problematiku pojmout z pohledu osvíceného nefrologa nebo chirurga bez toho, aniž by došlo k matoucímu zjednodušení. Proto se na její přípravě podílelo více autorů z různých oborů transplantologie.

Snahou autorů této monografie bylo poskytnout čtenářům detailní pohled na převážně klinickou problematiku transplantací ledvin. V některých částech knihy byl kladen důraz také na patofyziologické mechanismy, které jsou důležité pro správné pochopení terapie.

Tato publikace vznikla v průběhu roku 2007 s cílem zachytit poslední trendy v diagnostice a léčbě nemocných po transplantaci ledviny. V úvodních kapitolách se čtenář, který není znalý v oboru nefrologie, může seznámit se základní problematikou selhání ledvin a historie transplantací u nás i ve světě. Po kapitole pojednávající o přípravě nemocných k zařazení na čekací listinu transplantací následuje významná část týkající se dárců ledvin.

Chirurgická část monografie je věnována odběrům ledvin, vlastní technice transplantací včetně perioperační péče a komplikacím, které jsou doplněny o aktuální poznatky intervenční radiologie. Další pasáž knihy se vyjadřuje k patofyziologii a diagnostice rejekčních nálezů a imunosupresivní terapii. V knize jsou tak již zachyceny změny v klasifikaci histologických nálezů transplantovaných ledvin publikované poprvé na jaře roku 2007.

Nejrozsáhlejší je logicky část týkající se dlouhodobého sledování nemocných po transplantaci ledviny, která se podrobně věnuje výskytu, diagnostice a léčbě hlavních komplikací.

Kapitola o zobrazovacích metodách pojednává především o ultrazvukové diagnostice a na konci monografie jsou zmíněny faktory podílející se na ztrátě funkce transplantované ledviny.

Jedním z hlavních cílů této monografie je seznámit transplantační profesionály i s odvrácenou stranou tohoto oboru. Autoři zároveň chtěli poskytnout dalším lékařům ucelenou informaci, která jim umožní pochopit základní problematiku léčby nemocných po transplantaci ledviny.

Iva Dryáková


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 9

2008 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se