Spolek lékařů v Plzni


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2008; 88(8): 494
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Spolek lékařů v Plzni

sekretariát: I. interní klinika FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 80, 304 60

tel. 377 103 501,

srdečně zve na pracovní schůze v měsíci září 2008, které se konají (pokud není uvedeno jinak) ve středu v 18,00 hodin, a to v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín

3. 9. 2008. Večer Oddělení geriatrie

předsedá: prim. MUDr. S. Kos, CSc.

 1. Soukupová K.: Vizitka Geriatrického oddělení FN Plzeň (10 min).
 2. Šťastná V., Soukupová K., Kučerová H.: Zamyšlení nad významem anamnézy – kazuistika (10 min).
 3. Soukupová K, Šťastná V., Kučerová H.: Méně častá krvácivá komplikace při podávání enoxaparinu – kazuistika (10 min).
 4. Kučerová H.: Farmakoterapie ve stáří (10 min).
 5. Šťastná V., Soukupová K., Kučerová H.: Naše zkušenosti se subkutánní rehydratací (10 min).

10. 9. 2008. Večer Psychiatrické léčebny Dobřany

předsedá: doc. MUDr. E. Kasal, CSc.

 1. Malá K.:  ADHD (syndromy spojené s poruchou pozornosti): kontinuita z dětství do dospělosti (25 min).
 2. Navrátilová H., Průša I.: Kazuistika z oddělení č. 27 – Schizotipní porucha (25 min).
 3. Franková V.: Kazuistiky z geronto-psy-chiatrické praxe (20 min).

 17. 9. 2008 Večer Anesteziologicko-resuscitační kliniky

předsedá: doc. MUDr. V. Fessl, CSc.

 1. Šestáková B., Židková A., Kasal E., Chytra I., Svoboda K.: Intenzivní péče, a co dál? (10 min).
 2. Kříž V., Havel P.: Vysokofrekvenční tryskový ventilátor TWINSTREAM – první zkušenosti v anesteziologické praxi (10 min).
 3. Sviták R., Bosman R., Beneš J., Kasal E.: Extrémní hypoxická laktatémie u nemocných po náhlé zástavě krevního oběhu – prognóza, možnosti a limity přežití (10 min).
 4. Lejčko J., Machart S.: Radio-frek-venční intervence v léčbě chronické bolesti (10 min).
 5. Beneš J., Altmann P., Chytra I., Kasal E., Sviták R., Hluchý M.: Peroperační optimalizace hemodynamiky – teorie vs. praxe (10 min).

24. 9. 2008. Večer Kliniky TRN

předsedá: prim. MUDr. S. Kos, CSc.

Večer se koná na počest 40. výročí založení Kliniky TRN a u příležitosti významného životního jubilea prim. MUDr. Jany Vyskočilové

 1. Šonka K. (Praha): Spánková apnoe včera, dnes a určitě zítra (20 min).
 2. Moráň M. (Brno): Konzervativní léčba ventilačních poruch ve spánku (20 min).
 3. Smolík P. (Hradec Králové): Sen a snění (20 min).
 4. Dohnal P. (České Budějovice): Problematika spánku u generace 50 plus (20 min).
 5. Pešek M., Minárik M., Benešová L. (Plzeň): Genetická a epigenetická vyšetření v plicní onkologii (15 min).
 6. Havel D., Plicková K., Růžičková O., Pužman P., Cygánková J. (Plzeň): Neinvazivní ventilační podpora na JIP Plicní kliniky (15 min).
 7. Bittenglová R. (Plzeň): Péče o pacienty s intersticiálními plicními procesy na klinice TRN v Plzni (15 min).
 8. Teřl M., Růžičková O., Malkusová I., Panzner P. Hrabě V. (Plzeň): Korelace zánětlivých změn v horních vs dolních dýchacích cestách u pacientů s těžkým astmatem (15 min).
 9. Brůha F., Pešek M. (Plzeň): Interven-ční bronchoskopie na klinice TRN (15 min).
 10. Dubová V. (Plzeň): Nová problematika ve ftizeologii  (15 min).
 11. Meissner V., Pešek M., Teřl M. (Plzeň): VRI (Vibration Registration Imaging) – poslech pohledem (15 min).
 12. Štauberová M. (Plzeň): 14 let spánkové medicíny v Plzni (15 min).

Parkhotel Plzeň

registrace od 14 hod., zahájení od 15 hod.,

V případě zájmu o tuto akci, registrujte se, prosím, na www.hillaryconsulting.com

Večery SL v  září 2008 se konají ve spolupráci se společností VIVAX Outsourcing a.s. 

doc. MUDr. V. Fessl, CSc.,

předseda SL v Plzni,

doc. MUDr. J. Motáň, CSc,

vědecký sekretář SL v Plzni


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Článek Jubilea
Článek Oznámení

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 8

2008 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×