Informace o aktivitách odborné společností


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2008; 88(8): 492
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof

Informace o aktivitách odborné společností

UM a MK: Cílem oboru Urgentní medicíny a Medicíny katastrof (UM a MK) je připravit lékaře pro práci na zdravotnických záchranných službách a urgentních příjmech nemocnic. Nedílnou součástí výuky je příprava frekventantů na likvidaci událostí s větším počtem postižených.

Obor UM a MK si mezi ostatními, dlouhodobě etablovanými obory, své rovnoprávné postavení teprve buduje, a to nejen v České republice, ale v celé Evropě. V České republice byl obor UM a MK ustanoven v roce 1998. Podrobnější informace najdete dále v programovém prohlášení „Evropské společnosti urgentní medicíny“ v překladu MUDr. Jany Šeblové.

Za Výbor společnosti UM

a MK ČLS JEP

Vědecký sekretář

MUDr. Milana Pokorná

EuSEM – European Society for Emergency Medicine

Programové prohlášení „Evropské společnosti urgentní medicíny“ o urgentní medicíně v Evropě

Co je urgentní medicína?

Urgentní medicína je lékařská specializace, založená na znalostech a dovednostech nezbytných pro prevenci, diagnostiku a zvládnutí urgentních a emergentních příznaků nemocí a úrazů, které postihují pacienty všech věkových skupin a v celém spektru nediferencovaných somatických a duševních poruch. Je specializací, ve které je čas kritickou veličinou. Praxe urgentní medicíny zahrnuje přednemocniční a nemocniční třídění, resuscitaci, vstupní vyšetření a zvládnutí nediferencovaných urgentních a emergentních stavů až do propuštění nebo do předání do další péče jiného lékaře nebo zdravotníka. Zahrnuje též vývoj systémů přednemocničních a nemocničních záchranných služeb.

Evropská společnost urgentní medicíny (EuSEM)

Evropská společnost urgentní medicíny (EuSEM) zahrnuje Federaci, která je v současné době tvořena 22 evropskými národními společnostmi urgentní medicíny a reprezentuje více než 12000 lékařů urgentní medicíny v Evropě.

Současný stav urgentní medicíny v Evropě

Urgentní medicína je v současné době uznaná jako samostatná lékařská specializace v devíti členských zemích Evropské unie (podle EU direktivy 2005/36/EC) a v některých dalších zemích EU existuje jako nástavbová specializace. Evropská společnost urgentní medicíny zastává názor, že poskytování vysoce kvalitní péče v urgentních stavech vyžaduje lékaře se specializovaným výcvikem v urgentní medicíně, neboť toto je nejefektivnější cesta (jak z klinického, tak z ekonomického pohledu), jak poskytnout vysoce kvalitní péči v kritických počátečních stádiích urgentní léčby. Proto by všechny evropské země měly usilovat o ustanovení urgentní medicíny základní lékařskou specializací.

Principy politiky EuSEM?

Evropská společnost urgentní medicíny se snaží zajistit:

  • Nejvyšší kvalitu urgentní péče pro všechny pacienty.
  • Poskytování této péče specialisty s výcvikem v urgentní medicíně.
  • Srovnatelný standard klinické péče na urgentních příjmech v celé Evropě.

K dosažení těchto cílů považuje EuSEM za potřebné následující kroky:

Evropský společný vzdělávací program, založený na kompetencích:

  • a) Péče o pacienty.
  • b) Medicínské znalosti
  • c) Komunikační, interpersonální dovednosti a dovednosti, týkající se spolupráce.
  • d) Profesionalita, etické a legislativní otázky.
  • e) Organizační, plánovací a manažerské dovednosti.
  • f) Akademické aktivity – výuka a výzkum.

Vzdělávací a výcvikové programy k zajištění tohoto společného vzdělávacího programu.

Systém hodnocení a přezkoušení k ověření, zda předepsané kompetence byly dosaženy.

Standardy klinické péče a rozsáhlý program, hodnotící, zda je těchto standardů dosahováno.

Výzkumné projekty, které by přispěly k rozvoji mezinárodních vědeckých důkazů v oboru.

Zahrnutí urgentní medicíny jako klíčové součásti pregraduální lékařské výuky.

Jaký výcvik by měl být vyžadován pro praktikování urgentní medicíny v Evropě

EU direktiva pro lékaře vyžaduje specializační výcvik v urgentní medicíně v minimální délce pěti let. EuSEM již publikoval evropský společný specializační vzdělávací program a v současnosti spolupracuje s Multidisciplinárním výborem lékařských specializací Evropské unie (UEMS). Výbor posuzuje revizi společného vzdělávacího programu a posuzuje principy zahrnuté v zahájení a organizaci výcvikových programů podle srovnatelných standardů na určených odděleních v celé Evropě.

Souhrn politiky EuSEM

Hlavním cílem EuSEM je zajistit co nejvyšší kvalitu urgentní péče pro pacienty. Tato péče by měla být poskytována lékaři s výcvikem v urgentní medicíně. Urgentní medicína by se měla ve všech evropských zemích stát základní lékařskou specializací, aby všichni pacienti měli přístup ke kvalitní péči v urgentních stavech.

Návrh textu: Dr. David Williams, minulý prezident EuSEM

Schváleno zástupci Evropské federace národních společností 16. září 2007 na kongresu MEMC IV Sorrent, Itálie

Překlad: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.

Připravované akce

XV. Dostálovy dny – 10 let oboru

Urgentní medicína,

Hradec nad Moravicí,

8.–9. října 2008

Dostálovy dny patří již tradičně k nejvýznamnějšímu setkání oboru UK a MK v roce. Oblibu si tato akce získala zejména tím, že se zde pravidelně setkávají lékaři zdravotnických záchranných služeb a urgentních příjmů s odborníky specializovaných pracovišť.

Bližší informace: www:urgmed.cz


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Článek Jubilea
Článek Oznámení

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 8

2008 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se