Informace o aktivitách odborné společností


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2008; 88(8): 492
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof

Informace o aktivitách odborné společností

UM a MK: Cílem oboru Urgentní medicíny a Medicíny katastrof (UM a MK) je připravit lékaře pro práci na zdravotnických záchranných službách a urgentních příjmech nemocnic. Nedílnou součástí výuky je příprava frekventantů na likvidaci událostí s větším počtem postižených.

Obor UM a MK si mezi ostatními, dlouhodobě etablovanými obory, své rovnoprávné postavení teprve buduje, a to nejen v České republice, ale v celé Evropě. V České republice byl obor UM a MK ustanoven v roce 1998. Podrobnější informace najdete dále v programovém prohlášení „Evropské společnosti urgentní medicíny“ v překladu MUDr. Jany Šeblové.

Za Výbor společnosti UM

a MK ČLS JEP

Vědecký sekretář

MUDr. Milana Pokorná

EuSEM – European Society for Emergency Medicine

Programové prohlášení „Evropské společnosti urgentní medicíny“ o urgentní medicíně v Evropě

Co je urgentní medicína?

Urgentní medicína je lékařská specializace, založená na znalostech a dovednostech nezbytných pro prevenci, diagnostiku a zvládnutí urgentních a emergentních příznaků nemocí a úrazů, které postihují pacienty všech věkových skupin a v celém spektru nediferencovaných somatických a duševních poruch. Je specializací, ve které je čas kritickou veličinou. Praxe urgentní medicíny zahrnuje přednemocniční a nemocniční třídění, resuscitaci, vstupní vyšetření a zvládnutí nediferencovaných urgentních a emergentních stavů až do propuštění nebo do předání do další péče jiného lékaře nebo zdravotníka. Zahrnuje též vývoj systémů přednemocničních a nemocničních záchranných služeb.

Evropská společnost urgentní medicíny (EuSEM)

Evropská společnost urgentní medicíny (EuSEM) zahrnuje Federaci, která je v současné době tvořena 22 evropskými národními společnostmi urgentní medicíny a reprezentuje více než 12000 lékařů urgentní medicíny v Evropě.

Současný stav urgentní medicíny v Evropě

Urgentní medicína je v současné době uznaná jako samostatná lékařská specializace v devíti členských zemích Evropské unie (podle EU direktivy 2005/36/EC) a v některých dalších zemích EU existuje jako nástavbová specializace. Evropská společnost urgentní medicíny zastává názor, že poskytování vysoce kvalitní péče v urgentních stavech vyžaduje lékaře se specializovaným výcvikem v urgentní medicíně, neboť toto je nejefektivnější cesta (jak z klinického, tak z ekonomického pohledu), jak poskytnout vysoce kvalitní péči v kritických počátečních stádiích urgentní léčby. Proto by všechny evropské země měly usilovat o ustanovení urgentní medicíny základní lékařskou specializací.

Principy politiky EuSEM?

Evropská společnost urgentní medicíny se snaží zajistit:

  • Nejvyšší kvalitu urgentní péče pro všechny pacienty.
  • Poskytování této péče specialisty s výcvikem v urgentní medicíně.
  • Srovnatelný standard klinické péče na urgentních příjmech v celé Evropě.

K dosažení těchto cílů považuje EuSEM za potřebné následující kroky:

Evropský společný vzdělávací program, založený na kompetencích:

  • a) Péče o pacienty.
  • b) Medicínské znalosti
  • c) Komunikační, interpersonální dovednosti a dovednosti, týkající se spolupráce.
  • d) Profesionalita, etické a legislativní otázky.
  • e) Organizační, plánovací a manažerské dovednosti.
  • f) Akademické aktivity – výuka a výzkum.

Vzdělávací a výcvikové programy k zajištění tohoto společného vzdělávacího programu.

Systém hodnocení a přezkoušení k ověření, zda předepsané kompetence byly dosaženy.

Standardy klinické péče a rozsáhlý program, hodnotící, zda je těchto standardů dosahováno.

Výzkumné projekty, které by přispěly k rozvoji mezinárodních vědeckých důkazů v oboru.

Zahrnutí urgentní medicíny jako klíčové součásti pregraduální lékařské výuky.

Jaký výcvik by měl být vyžadován pro praktikování urgentní medicíny v Evropě

EU direktiva pro lékaře vyžaduje specializační výcvik v urgentní medicíně v minimální délce pěti let. EuSEM již publikoval evropský společný specializační vzdělávací program a v současnosti spolupracuje s Multidisciplinárním výborem lékařských specializací Evropské unie (UEMS). Výbor posuzuje revizi společného vzdělávacího programu a posuzuje principy zahrnuté v zahájení a organizaci výcvikových programů podle srovnatelných standardů na určených odděleních v celé Evropě.

Souhrn politiky EuSEM

Hlavním cílem EuSEM je zajistit co nejvyšší kvalitu urgentní péče pro pacienty. Tato péče by měla být poskytována lékaři s výcvikem v urgentní medicíně. Urgentní medicína by se měla ve všech evropských zemích stát základní lékařskou specializací, aby všichni pacienti měli přístup ke kvalitní péči v urgentních stavech.

Návrh textu: Dr. David Williams, minulý prezident EuSEM

Schváleno zástupci Evropské federace národních společností 16. září 2007 na kongresu MEMC IV Sorrent, Itálie

Překlad: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.

Připravované akce

XV. Dostálovy dny – 10 let oboru

Urgentní medicína,

Hradec nad Moravicí,

8.–9. října 2008

Dostálovy dny patří již tradičně k nejvýznamnějšímu setkání oboru UK a MK v roce. Oblibu si tato akce získala zejména tím, že se zde pravidelně setkávají lékaři zdravotnických záchranných služeb a urgentních příjmů s odborníky specializovaných pracovišť.

Bližší informace: www:urgmed.cz


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Článek Jubilea
Článek Oznámení

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 8

2008 Číslo 8
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Význam metforminu pro „udržitelnou“ terapii diabetu
Autoři: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se