Sexuální dysfunkce


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2008; 88(8): 491
Kategorie: -

S. Kratochvíl

Sexuální dysfunkce

3. doplněné a aktualizované vydání

Grada, Praha 2008. Stran 301, cena 429 Kč.

Po nedávno recenzované „populárce“ Sex: starosti a radosti, napsané hlavně pro pacienty, vychází známému psychoterapeutovi a sexuologovi profesoru Stanislavu Kratochvílovi doplněné a aktualizované vydání odborné monografie Sexuální dysfunkce, určené především lékařům..

První část příručky podává přehled základních sexuálních dysfunkcí a jejich diagnostiky současně s podrobnými informacemi o možnostech jejich somatického a psychoterapeutického léčení.

Na straně mužské jsou zde probírány poruchy erekce, předčasná i retardovaná ejakulace a poruchy sexuální apetence, na straně ženské frigidita, anorgasmie, averze a vaginismus.

Autor analyzuje organické i psychogenní příčiny těchto poruch s důkladným přehledem metod farmakoterapeutických, včetně Viagry, Cialisu a Levitry pro muže s poruchami erekce, a metod psychoterapeutických, od racionální, přes dynamickou až po nácvikovou. Jsou zde výsledky autorových výzkumů ženské sexuality s ukázkami grafů průběhu sexuálního vzrušení a dosahování (nebo nedosahování) orgasmu, i subjektivní charakteristiky různých forem orgastických prožitků.

Druhá část je věnována speciální párové formě psychoterapie pod názvem sexuální terapie, jejíž základy byly položeny americkými badateli W. Mastersem a V. Johnsonovou. Autor postup adaptoval pro naše podmínky a aplikoval u 200 dvojic v rámci činnosti psychoterspeutického oddělení v psychiatrické léčebně v Kroměříži. I když lůžková forma léčení v Kroměříži již není z technických důvodů možná, ověřený postup lze velmi dobře uplatnit i v ambulantní praxi. Spočívá v serii sedmi postupně zadávaných úkolů, cvičení či „sexuálních her“.

V prvním z úkolů se mají partneři naučit mazlit a sexuálně stimulovat bez zaměření na uskutečnění pohlavního styku. Tím se omezuje vliv rušivých psychogenních faktorů, jimiž jsou zejména „orientace na výkon“ a strach ze selhání. V dalším cvičení se zkouší vyvolání orgasmu u ženy manuálním drážděním klitorisu pod ženiným vedením (ve vhodné poloze řídí mužovu ruku). To má význam jak u dosud anorgastické ženy, které při běžné souloži tato potřebná stimulace chyběla, tak u muže s poruchou erekce, který se zbavuje části strachu ze selhání, když se přesvědčí, že ženu lze uspokojnit i bez pevného údu. Ve třetím cvičení následuje naopak hra ženy s mužovým údem podle mužových pokynů. Pokud se vyvolá erekce, nemá se ještě využívat k souloži, ale má se nechat několikrát ochabnout a znovu vyvolat, aby se partneři přesvědčili, že doposud obávané ochabnutí neznamená ještě definitivní neúspěch.

Čtvrtý úkol je zaměřen na zvládání tendence k předčasné nebo příliš rychlé ejakulaci tím, že si žena hraje s mužovým údem a dráždění na chvíli přerušuje, kdykoliv muž dá signál, že se ejakulace blíží.

V pátém cvičení si žena napřed hraje s mužovým údem v poloze jízdmo (samozřejmě po obvyklé úvodní mazlivé předehře), a když je úd dostatečně pevný, tak na něj sama nasedá. V šestém cvičení ji muž při zavedeném údu dráždí rukou na poštěváčku a v sedmém cvičení již žena v poloze jízdmo provádí koitální pohyby s přestávkami podle mužových pokynů, aby se nacvičila „výdrž“ i při souloži. Při příznivém průběhu se pak obměňují polohy.

Autor uvádí nejen pozitivní výsledky a typické ukázky příznivého průběhu u všech druhů dysfunkcí, ale věnuje i značnou pozornost také selháním a rušivým faktorům, které nácvik ovlivňují nepříznivě.

Samostatnou zajímavou kapitolou jsou ukázky katamnéz. V přílohách jsou různé dotazníky k posouzení sexuální funkce muže a ženy a kvality jejich sexuálního soužití.

Kromě toho, že kniha představuje vynikající odborný přehled současného stavu znalostí o sexuálních dysfunkcích a jejich léčení, je také knížkou, která se pro množství poutavě podaných případů velmi dobře čte.

MUDr. Zuzana Vlačihová


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Článek Jubilea
Článek Oznámení

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 8

2008 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×