Zemřel doc. MUDr. Ctibor Drbal, CSc.


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2008; 88(4): 249
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Nedávno jsme přáli Borkovi Drbalovi k osmdesátinám a dnes musím všem jeho přátelům, spolupracovníkům a ohromnému množství jeho bývalých žáků a studentů bohužel sdělit, že nás opustil.

Doc. MUDr. Ctibor Drbal, CSc.
Obr. 1. Doc. MUDr. Ctibor Drbal, CSc.

Doc. MUDr. Ctibor Drbal, CSc. se narodil 14. října 1927 v Brně a po válce v roce 1951 promoval na brněnské lékařské fakultě. Po promoci působil jako vojenský lékař, v roce 1956 složil atestaci ze sociálního lékařství a organizace zdravotnictví a v roce 1963 atestaci z vnitřního lékařství. Vždy se u něj projevoval mimořádný zájem o organizaci zdravotnických služeb a o prevenci, a tak v letech 1964 až 1966 absolvoval externí aspiranturu v Ústavu sociálního lékařství a organizace zdravotnictví v Praze. V roce 1966 obhájil kandidátskou dizertační práci a v roce 1968 vyšla jeho první monografie „Analýza současného pojetí prevence“. V témže roce byl pro své postoje k sovětské okupaci propuštěn z armády, a další „normalizační“ životní etapa byla pro něj – stejně jako pro celou řadu našich spoluobčanů – obdobím neradostným. V letech 1971 až 1988 pracoval jako závodní lékař v Kladně, kde mohl alespoň částečně uplatňovat své poznatky z organizace zdravotní péče a prevence ve prospěch svých pacientů.

Po roce 1989 se stal doc. Drbal jedním ze zakládajících členů Skupiny ministra zdravotnictví pro reformu a byl spoluautorem mnoha reformních publikací, které tato skupina vydala. V roce 1990 byl řádně habilitován a v témže roce se stal ředitelem Ústavu sociálního lékařství a organizace zdravotnictví v Praze, který vedl až do roku 1992. Od roku 1993 přednášel na Škole veřejného zdravotnictví IPVZ v Pra-ze a v letech 2002 až 2003 ji vedl. Stal se v té době úspěšným řešitelem řady výzkumných grantů a vydal několik monografií. Jeho publikace „Politika pro zdraví“ byla dokonce oceněna zvláštní cenou J. Hlávky.

Doc. Drbal patřil k zákládajícím členům Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví a byl po mnoho let aktivním členem jejího výboru. Na půdě České lékařské společnosti JEP mu byla při příležitosti 70. narozenin udělena Purkyňova medaile.

Pan doc. Drbal byl bezpochyby dobrý pedagog, vědec a organizátor. Především to byl ale moudrý, skromný, laskavý, statečný a čestný člověk.

Čest jeho památce.

MUDr. Antonín Malina, PhD., MBA

vedoucí Školy veřejného zdravotnictví IPVZ


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 4

2008 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Význam metforminu pro „udržitelnou“ terapii diabetu
Autoři: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se