Ze života Spolku lékařů ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2008; 88(11): 673-674
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Emeritní primář a bývalý předseda Spolku lékařů ČLS JEP

MUDr. Karel Staněk, letos 65-letý

V letošním roce dovršil 65 roků života emeritní primář interního oddělení a posléze oddělení následné péče táborské nemocnice MUDr. Karel Staněk. V r. 1971 se MUDr. K. Staněk spolupodílel i na založení Spolku lékařů ČLS JEP v Táboře, kterým byl dlouholetým vědeckým sekretářem a později předsedou.

Stručná faktografie

MUDr. Karel Staněk, narozen 17. 4. 1943 v Táboře

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Plzeň, l960–1966, atestace I. st. z vnitřního lékařství r. 1969, atestace II. st. z interny r. 1973.

Zaměstnán na interním oddělení Okresní nemocnice Tábor v letech 1966–2007.

V letech 1984–2002 primář interního oddělení, v období 2003–2007 primář oddělení následné péče, od 1. 7. 2007 v důchodu, kdy třetinovým úvazkem pracuje v gastroenterologické a diabetologické ambulanci.

V letech 1999-2000 vykonával funkci náměstka ředitele ON Tábor pro léčebnou péči. V období. 1993–1996 byl členem komise pro nová léčiva Ministerstva zdravotnictví ČR. Byl táborským delegátem na zákládajícím sjezdu České lékařské komory v Seči u Chrudimi v r. 1990.

Spolu s prvním předsedou Spolku lékařů ČLS JEP v Táboře, prim. MUDr. Václavem Balounem chtěli dát možnost lékařům tohoto okresu dále se medicínsky vzdělávat a rozvíjet i stavovský a společenský život. V r.1971 byl proto založen místní Spolek lékařů České lékařské společnosti JEP, kde výše uvedená idea mohla být uskutečněna a jehož prvním předsedou byl prim. MUDr. Václav Baloun (nar. 1921), kterému byla udělena Čestná medaile ČLS JEP v minulých letech.

MUDr. K. Staněk byl od založení Spolku jeho sekretářem až do roku 1999, kdy se stal jeho druhým předsedou. Již době, kdy působil jako sekretář Spolku, byl hybnou silou jeho činnosti, spoluorganizoval schůze, zajišťoval jejich účastníky, a často schůze vedl. Funkci předsedy zastával do r. 2003.

Za toto období, tedy od založení Spolku lékařů ČLS JEP v Táboře, bylo uspořádáno více než 200 pracovních schůzí, některé i společně se Spolkem lékařů v Písku. Při slavnostních příležitostech v úvodu schůzí zaznívala i vážná hudba. Největší akcí, která byla v tomto období na půdě Spolku lékařů realizována, byly mezikrajské spolkové dny v roce 1982, uspořádané společně se Spolky lékařů v Českých Budějovicích, Jihlavě a Plzni.

Na pracovních schůzích SL ČLS JEP v Táboře, které byly pořádány každý měsíc (kromě prázdnin), byli přednášejícími vždy špičkoví odborníci z celé medicíny, ze kterých se léta staly legendy. Byli to např. prof.  Švejcar, prof. Raška, prof.  Fejfar, prof.  Herfort, prof. Homolka, prof.  Engliš, prof. Toman, prof. Pacovský, prof.  Trnavský, prof. Potužník, prof. Šobra, prof.  Schuck, prof. Kolbel, prof.  Špičák, prof.  Hejhal, prof. Chlumský, prof.  Svoboda, prof. Kvasnička, prof.  Čech, prof.  Havlík, prof. Rath, doc. Šetka, doc. Jirásek, doc. Vinař, doc. Přerovský, doc.  Hejnal a další.

Na našich schůzích přednášeli i vycházející medicínské hvězdy, v té době ještě bez profesorských titulů, např. dr. Haškovcová, dr. Fabián, dr. Zadák, dr. Monhart, dr. Vojáček, dr. Pirk, dr. Widimský, dr. Hradec, dr. Češka, dr. Cífková, dr. Bytešník, dr. Frídl a další.

V posledních letech pak v  rámci Spolku lékařů v Táboře přednášeli prof. Linhart, prof. Malý, prof. Sobotka, prof.  Bouček, prof. Bartoš, prof. Rosolová, prof.  Anděl, prof. Teplan, prof. Niederle, prof.  Veselka, prof. Pafko, prof. Schutzner, prof. Ryska, doc. Puchmayer, doc. Vavřík, doc. Hroboň, doc. Radvanský, doc. Šetina, doc. Lindner, doc. Lukáš, doc. Šebesta, doc. Husa, doc. Býma, doc. Táborský, doc. Neužil, doc. Lischke, doc. Fiala, doc. Bulava, dr. Honzák, dr. I. Kotík, dr. L. Kotík, JUDr. Mach.

Jak je uvedeno níže, v rámci Spolku lékařů v Táboře přednášel i předseda ČLS JEP prof. J. Blahoš.

Na počest tohoto významného životního jubilea MUDr. Karla Staňka byla uspořádána slavnostní schůze Spolku lékařů v Táboře, jehož čestným hostem byl předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. Ten jubilantovi předal Čestnou medaili ČLS JEP, kterou mu na návrh vedení Spolku lékařů ČLS JEP v Táboře propůjčilo předsednictvo ČLS JEP v Praze.

U příležitosti významného životní jubilea obdržel MUDr. Karel Staněk Čestnou medaili ČLS JEP. Slavnostního aktu se zúčastnili předseda ČLS JEP prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. a předseda Spolku lékařů ČLS JEP v Táboře primář MUDr. Jindřich Charouzek.
U příležitosti významného životní jubilea obdržel MUDr. Karel Staněk Čestnou medaili ČLS JEP. Slavnostního aktu se zúčastnili předseda ČLS JEP prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. a předseda Spolku lékařů ČLS JEP v Táboře primář MUDr. Jindřich Charouzek.

Prof. MUDr. J. Blahoš, DrSc., kterému se v Táboře současně dostalo blahopřání k letošnímu udělení titulu Rytíř lékařského stavu, pak přednesl slavnostní odborné sdělení na téma „Vitamin D.“

Milý Karle,

dovol, abych Ti jménem desítek táborských lékařů a tisíců pacientů, kteří prošli Tebou vedeným interním oddělením a posléze ODN táborské nemocnice, poděkoval za Tvůj lidský přístup k pacientům a kolegiální přístup k nám, kolegům. To bylo pro nás, mladší lékaře, správným příkladem na začátku naší profesní kariery. Oceňovali jsme Tvoji diagnostickou rozvahu a nekonfliktní vedení oddělení. Zasloužil ses tak o dobrou úroveň oboru vnitřního lékařství v táborském regionu a dobrou pověst táborské nemocnice.

Máš zásluhu na tom, že Spolek lékařů ČLS JEP v Táboře má již více než 35letou tradici. Jeho pravidelné měsíční odborné přednášky osobností československé a později české medicíny z celé její oblasti, hojně navštěvované lékaři všech oborů, jsou toho nejlepším dokladem. Dnes jsou akce Spolku lékařů ČLS JEP v Táboře, kterých se zúčastňuje v průměru až ke stovce posluchačů, téměř jedinou platformou, kde se setkávají lékaři privátních praktických a odborných ambulancí s lékaři nemocničními, často i s lékaři důchodci, čehož si v Táboře všichni ceníme.

Do dalších roků Ti přeji vše nejlepší.

MUDR. Jinřich Charouzek

primář interního oddělení II. kardiologie

předseda Spolku lékařů ČLS JEP v Táboře


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 11

2008 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se