Sociální péče a léčba HIV/AIDS


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2008; 88(11): 674-675
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

TORONTO: Dílčí klinické výsledky z dvanácti měsíců probíhající studie ve čtyřech subsaharských afrických státech ukazují, že HIV pozitivní pacienti, kterým se dostalo lékařské péče a byli začleněni do rozsáhlých sociálních programů, dosáhli dobrých klinických výsledků.

Výzkumníci z organizace SECURE THE FUTURE, což je iniciativa společnosti Bristol-Myers Squibb a nadace Bristol-Myers Squibb Foundation, která se zabývá problematikou onemocnění HIV v Africe, usiluje o zlepšení péče o nemocné s HIV/AIDS a pomáhá limitovanými příspěvky, informovala o výsledcích svých šetření na XVI. Mezinárodní konferenci o AIDS.

Výsledky této studie dokazují nejen to, že antiretrovirální léčba (ARV) může být poskytována i v odlehlých vesničkách a v nejchudších oblastech, kde je zdravotní péče a rozvoj dalších činností velmi omezený, ale i fakt, že integrovaná sociální podpora, jako je potravinová pomoc, psychologická a sociální péče, hospodářská pomoc i domácí péče, hrají důležitou roli v dosažení trvale dobrých klinických výsledků,“ řekl Sebastian Wanless, M.D., ředitel organizace Secure the Future. „Model péče, který jsme zde zavedli a který společně s našimi partnery rozvíjíme, se zaměřuje nejen na léčení nemocných, ale také na sociální aspekty, jež s touto problematikou úzce souvisí a ovlivňují úspěšnost léčby nemocných HIV.“

Walter Obiero, technický ředitel vývojové a výzkumné divize institutu Family Health International pak k tomu dodal:

Tento projekt také představuje mimořádný krok, který povede k rozvoji nezávislých sociálních služeb a osvětlí, jaký význam tyto služby mají pro pacienty a pro dosažení trvalých klinických výsledků.“

Organizace Secure the Future zpracovala ve svých léčebných centrech v Jižní Africe, Namibii, Botswaně a v Lesotho podrobné analýzy prvních 992 pacientů, kteří zde podstoupili ARV léčbu. Jedná se o podrobné analýzy každého pacienta, kterému byla poskytnuta ARV léčba a které jsou zlatým standardem pro klinické zkoušky.

Tyto analýzy prokázaly, že celková účinnost činí 64 %, přičemž účinnost je definována jako trvalé zvýšení počtu buněk CD4 o více než 50 buněk. Výsledky také ukázaly zvýšení počtu buněk CD4 na průměrnou hodnotu 270 z původních 105 před zahájením léčby. Virové zatížení nebylo zjištěno u 92 procent z 296 pacientů, kteří byli na virové zatížení testováni, a reakce na léčbu byla více než 95 % u 84 % z 522 pacientů, u kterých byla reakce na léčbu zjišťována.

Další úspěchy byly zaznamenány v úrovních vzdělávání a testování HIV, včetně desetinásobného nárůstu množství klientů, kteří se zúčastnili dobrovolného testování a konzultací na počátku programu, a v mobilizaci společnosti do boje s tímto onemocněním a s přidruženými stigmaty.

Předběžné výsledky z nezávislého hodnocení sociálních služeb, které byly poskytnuty 587 pacientům, jež podstoupili léčbu ARV, prokázaly, že pacienti byli spokojeni se sociálními službami, kterých se jim dostalo. Tyto služby přispěly ke zlepšení kvality jejich životů, méně vnímali stigmata a rychleji u nich vzrostl počet buněk CD4 než u pacientů, kterým tyto služby poskytnuty nebyly. Výsledky průzkumu byly shodné, pokud jde o úroveň spokojenosti, se službami rodinného typu, které jsou nabízeny ve čtyřech pomocných centrech.

Pacienti spokojení se sociálními službami dosáhli průměrného počtu 251 CD4 T-buněk během 6 měsíců, zatímco pacienti, kterým byli také poskytnuty tyto služby, ale kteří nevyjádřili uspokojení s těmito službami, dosáhli průměrné úrovně 216 buněk. Ti pacienti, kteří byli spokojeni s pomocí rodinného typu dosáhly průměrné hodnoty 232 buněk během šesti měsíců, oproti počtu 198 buněk, kterého dosáhli nespokojení pacienti.

Všeobecně je počet 200 CD4 buněk nebo menší spojován s větším rizikem možného vzniku infekce a dalších závažných komplikací HIV.

Výzkum zaměřený na účinnost a realizaci léčby ARV a celkový model péče v omezených možnostech je součástí programu organizace Secure the Future, která spolupracuje s místními vládami a NGO partnery na rozšíření a zajištění celkové péče o pacienty HIV/AIDS v Africe. Ke konci srpna se 13 400 pacientů zapsalo do léčebných center a programů v KwaZulu Natal, v jižní Africe; v Maseru, v Lesotho; v Mbabane, ve Svazijsku; v Bobirwa Sub-District, v Botswaně; v Caprivi Regionu, v Namibii, a v Koulikoro District, v Mali. Více než 5 700 pacientů podstupuje ARV léčbu a více než 7 700 pacientům jsou poskytovány jiné služby než ARV léčba.

Sociální pomocné služby, které poskytují léčebná pomocná centra, zahrnují například: úsilí na snížení stigmat způsobených HIV/AIDS, dávají rizikovým skupinám lidí možnost testování, jsou založeny na domácí péči a využívají práce dobrovolníků, napomáhají skupinám dobrovolníků, se kterými se pravidelně setkávají a nabízejí jim svou pomoc, včetně skupin lidí, kteří žijí s nemocnými HIV/AIDS; provozují „přátelský systém“, který přináší pomoc a výchovu pro osoby, které žijí s pacientem trpícím HIV/AIDS; zajišťují bezpečné potraviny a aktivity generující zisky a programy, které vyškolí tradiční porodní pomocníky, vedoucí představitele, přední představitele církve a tradiční léčitele.

Secure the Future je všestranná veřejně-soukromá iniciativa, která napomáhá mírnit kritická období nemoci HIV/AIDS ženám a dětem v subsaharských státech Afriky. Organizaci v roce 1999 založily společnost Bristol-Myers Squibb a nadace Bristol-Myers Squibb Foundation.

Tato organizace kombinuje mnoho postupů a modelů, aby skutečně ovlivnila boj s HIV/AIDS tam, kde jsou potřeby lidí infikovaných virem HIV nebo nemocných s AIDS obrovské a zdravotní péče a ostatní zdroje jsou velmi omezené.

Společnost Bristol-Myers Squibb je nadnárodní farmaceutická společnost, která se snaží prodloužit a zlepšit život trpících pacientů.

Zdroj: Bristol-Myers Squibb


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 11

2008 Číslo 11
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se