Rezistence k antibiotikům u sedmi druhů invazivních bakterií, sledovaných v rámci EARSS v České republice v letech 2000–2006


Antimicrobial resistance in seven invasive bacterial species* monitored within EARSS in the Czech Republic (CR) from 2000 – 2006. (*Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa).

Detailed data on antimicrobial resistance prevalence, status and trends in seven major causative agents of invasive infections were collected within the European Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARSS). The strains of E. coli (n=9848), S. aureus (n=8004), S. pneumoniae (n=1065), K. pneumoniae (n=1018), E. faecalis (n=2812), E. faecium (n=705) and P. aeruginosa (n=470) were isolated from 23,922 patients hospitalized between July 2000 and June 2006 in 83 hospitals with a catchment area including 90 % of the population of CR. The bacterial species monitored were detected in patients with invasive infections in the CR with a similar frequency as in other countries, with the exception of S. pneumoniae whose low incidence seems attributable to late or non-collection of blood for culture from community patients. Infections caused by E. coli were more common in females (60 %), while the other monitored causative agents were more frequently detected in males (60 %). Causative species of hospital infections (E. faecalis, E. faecium, P. aeruginosa and K. pneumoniae) typically prevail in ICU and hematooncology patients. About 95 % of patients with bacteremic infection are adults (the rate being 84 % for S. pneumoniae). Almost all S. pneumoniae strains show low resistance to penicillin (MIC 0.125-1 mg/l); in 2006, the rate of erythromycin/macrolide resistant strains (6 %) was higher than that of penicillin resistance (3.4 %) for the first time. The rate of infections caused by oxacillin resistant S. aureus (MRSA) strains in 2006 was four times higher (13.1 %) than it was in 2000 (3.8 %) due to the spread of an epidemic clone. Almost half of E. faecalis strains and 80 % of E. faecium strains appeared highly resistant to gentamicin (MIC > 500 mg/l) and outbreaks of infections caused by vancomycin resistant E. faecium strains have been reported. In E. coli strains, the ciprofloxacin resistance rate tripled over 6 years, reaching 25 % among invasive isolates in 2006.

The most alarming resistance status was found in K. pneumoniae and P. aeruginosa, with both bacteria showing equally high rates of resistance to ciprofloxacin (43.8 % and 45.9 %, respectively), ceftazidime (32.3 % and 35.2 %, respectively) and gentamicin (28.8 % and 28.4%, respectively). The Czech figures are among the highest resistance rates for these two bacterial species reported in 30 European countries.

The increase in the incidence of invasive infections caused by resistant bacterial strains and their rapid spread among Czech hospitals can be ascribed to the failure to comply with antiepidemic measures and the abuse of antibiotics. Remedial measures need to be implemented urgently.

Key words:
EARSS, antimicrobial resistance surveillance, invasive bacterial isolates.


Autoři: P. Urbášková;  V. Jakubů;  H. Žemličková;  B. Macková;  Cz Earss *
Působiště autorů: Národní referenční laboratoř pro antibiotika ;  Centrum epidemiologie a mikrobiologie ;  Státní zdravotní ústav Praha ;  Ředitel: MUDr. Jaroslav Volf, PhD.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2007; 87(1): 32-39
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

V rámci evropské surveillance antibiotické rezistence EARSS (European Antimicrobial Resistance Surveillance System) byly získány podrobné údaje o prevalenci, stavu a trendech antibiotické rezistence sedmi hlavních původců invazivních infekcí. Kmeny E. coli (n=9 848), S. aureus (n=8 004), S. pneumoniae (n=1 065), K. pneumoniae (n=1 018), E. faecalis (n=2 812), E. faecium (n=705) a P. aeruginosa (n=470) byly izolovány od 23 922 pacientů, hospitalizovaných v období červenec 2000-červen 2006 v 83 nemocnicích se spádovou oblastí 90 % obyvatel ČR. Frekvence výskytu druhů bakterií u pacientů s invazivní infekcí v ČR je podobná jako v jiných zemích kromě nízkého počtu kmenů S. pneumonie, způsobeného zřejmě pozdním nebo žádným odběrem krve ke kultivaci u pacientů v komunitě. Infekce způsobené E. coli převažují u žen (60 %), infekce ostatními druhy jsou častější u mužů (60 %). Typicky nosokomiální původci (E. faecalis, E. faecium, P. aeruginosa, K. pneumoniae) převažují u pacientů na JIP a hematoonkologii. Zhruba 95 % (u S. pneumonie 84 %) pacientÛ s bakteremickou infekcí jsou dospělí. K penicilinu jsou kmeny S. pneumonie rezistentní téměř výlučně pouze v nízkém stupni (MIC 0,125-1 mg/l); v roce 2006 poprvé počet kmenů rezistentních k erytromycinu/makrolidům (6 %) převýšil rezistenci k penicilinu (3,4 %). Počet infekcí způsobených kmeny S. aureus rezistentními k oxacilinu (MRSA) je v roce 2006 čtyřnásobně vyšší (13,1 %) než v roce 2000 (3,8 %), v důsledku šíření epidemického klonu. Téměř polovina kmenů E. faecalis a 80 % kmenů E. faecium je vysoce rezistentních ke gentamicinu (MIC > 500 mg/l), a byly zaznamenány epidemické výskyty infekcí způsobených vankomycin rezistentními kmeny E. faecium. U kmenů E. coli se rezistence k ciprofloxacinu v průběhu 6 let ztrojnásobila a v roce 2006 zasáhla čtvrtinu invazivních izolátů.

Nejvíce alarmující stav rezistence byl zjištěn u K. pneumoniae a P. aeruginosa, u nichž byla prokázána vysoká a téměř identická rezistence k ciprofloxacinu (43,8 %, resp. 45,9 %), k ceftazidimu (32,3 %, resp. 35,2 %) a ke gentamicinu (28,8 %, resp. 28,4 %). ČR zaujímá čelní místo mezi 30 evropskými zeměmi ve frekvenci výskytu rezistentních kmenů těchto dvou druhů.

Vzestup počtu invazivních infekcí způsobených rezistentními kmeny bakterií a jejich rychlé šíření v českých nemocnicích je pravděpodobně způsobeno nedodržováním protiepidemických opatření a nadužíváním antibiotik. Zavedení nápravných opatření je tudíž vysoce urgentní.

Klíčová slova:
EARSS, surveillance antibiotické rezistence, invazivní izoláty bakterií


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se