Chronická renální insuficience v primární péči


Chronic renal failure in primary care

The prevalence of patients with chronic renal failure treated by one method of renal function replacement is steadily rising. Nowadays, the most frequent cause of renal failure is diabetic nephropathy and nephrosclerosis. Haemodialysis treatment is very expensive, in general the treatment of 0.1–0.2% of the population consumes 4–7% of the total health care expenditure. In comparison with non-dialyzed renal failure patients, the quality of life of dialyzed patients is substantially lower. Mortality of patients with end-stage renal disease treated by haemodialysis remains very high: 20–25% per year. The yearly mortality of patients after successful kidney transplantation is markedly lower than in haemodialyzed patients (cca 10 times), however their mortality remains significantly higher than in the age-matched population.

At present we have scarce information about mortality and risk of development of a haemodialysis requiring end-stage renal disease in a homogenous unselected population of patients with advanced renal failure. Data available refer to patients from randomized clinical trials which represent a selected population with a probably lower incidence of co-morbidities than usual, and thus with a better prognosis. A conservative treatment aims to control metabolic disturbances associated with an impaired renal function, and to postpone commencement of haemodialysis treatment in certain cases.

Key words:
renal failure, end-stage renal disease, therapeutic modalities


Autoři: V. Teplan
Působiště autorů: Klinika nefrologie, Transplantcentrum IKEM, Praha ;  Subkatedra nefrologie IPVZ, Praha ;  Přednosta: prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2007; 87(1): 4-10
Kategorie: Přehledy

Souhrn

Prevalence nemocných s chronickým selháním ledvin léčených jednou z metod náhrady funkce ledvin stále roste. Nejčastější příčinou selhání ledvin je nyní diabetická nefropatie a nefroskleróza. Dialyzační léčba je velmi nákladná, obvykle je na léčbu 0,1–0,2 % populace vynakládáno 4–7 % celkových nákladů na zdravotní péči. Kvalita života dialyzovaných pacientů je ve srovnání s nedialyzovanými pacienty v chronické renální insuficienci výrazně snížena. Mortalita pacientů s terminálním selháním ledvin léčených dialýzou zůstává velmi vysoká a činí 20–25 % ročně. Pacienti po úspěšné transplantaci ledviny mají sice výrazně nižší roční mortalitu než dialyzovaní pacienti (cca 10krát), ale i jejich mortalita je stále významně vyšší než u věkově srovnatelné běžné populace.

V současné době máme omezené informace o mortalitě a riziku vývoje terminálního selhání ledvin vyžadujícího náhradu funkce ledvin u homogenní neselektované populace pacientů s pokročilou chronickou renální insuficiencí. Dostupné informace se týkají pacientů z randomizovaných klinických studií, kteří představují selektovanou populaci nemocných s pravděpodobně menším zastoupením komorbidit než obvykle, a tedy i lepší prognózou. Cílem konzervativního léčení je především úprava metabolických poruch nemocných spojených se sníženou renální funkcí a kromě toho v řadě případů oddálení zahájení dialyzačního léčení.

Klíčová slova:
renální insuficience a selhání, léčebné možnosti


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se