Autonomní selhání způsobené recidivujícími hypoglykémiemi, jeho klinické hodnocení a terapie


Hypoglycaemia-associated autonomic failure, its clinical assessment and treatment.

Hypoglycaemia is the most frequent complication of insulin therapy in diabetic patients. Severe hypoglycaemia may impair not only the brain, but also the heart and autonomic nervous system. Frequent episodes cause a failure of the autonomic nervous response to a falling blood glucose level and also impair its counter regulation. The changes caused by repetitive hypoglycaemia deepen the autonomic failure and lead to more and more frequent episodes. This phenomenon has been called „hypoglycaemia-associated autonomic failure (HAAF)”. Its pathophysiological mechanisms have been described but there is still a need for its clinical assessment. The exact evaluation of the frequency and seriousness of hypoglycaemia, as well as the autonomic nervous impairment, is essential for the selection of further treatment procedures. For this reason a scoring system has been developed. Transplantation of either the islet of Langerhans or pancreas has been proven to be the best treatment of HAAF. Afunctioning graft ensures long-term euglycaemia or at least improves unstable glycaemia. The fundamental prerequisite for HAAF treatment is several weeks without hypoglycaemia.

Key words:
hypoglycaemia, diabetes mellitus, autonomic nervous system, transplantation


Autoři: M. Mindlová;  F. Saudek
Působiště autorů: Centrum diabetologie, Praha ;  Přednosta: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. ;  Klinika diabetologie, Praha ;  Přednosta: Doc. MUDr. František SAUDEK, DrSc. ;  Institut klinické a experimentální medicíny, Praha ;  Ředitel: MUDr. Štefan Vítko, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2007; 87(1): 52-57
Kategorie: Terapie

Souhrn

Hypoglykémie je nejčastější komplikace inzulínové terapie u diabetiků. Těžká hypoglykémie může poškodit nejen mozek, ale i myokard a autonomní nervový systém. Časté epizody způsobují selhání odpovědi autonomního nervového systému na pokles hladiny glukózy v krvi a narušují její regulaci. Změny způsobené recidivujícími hypoglykémiemi prohlubují autonomní selhání a vedou ke stále častějším poklesům glykémie. Tento jev se nazývá HAAF (Hypoglycaemia-associated autonomic failure). Jeho patofyziologické mechanismy jsou již popsány, ale stále chybí klinické hodnocení. Exaktní kvantifikace frekvence a závažnosti hypoglykémií a míra narušení funkce autonomního nervového systému je důležitá pro volbu léčebného postupu. Proto byl vyvinut skórovací systém. Je prokázáno, že nejlepší terapií HAAF je transplantace Langerhansových ostrůvků nebo pankreatu. Funkční štěp zajistí dlouhodobou euglykémii nebo alespoň zmírní labilitu glykémií. Několik týdnů bez hypoglykémie je základní podmínkou terapie HAAF.

Klíčová slova:
Hypoglykémie, diabetes mellitus, autonomní nervový systém, transplantace


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×