Foramen ovale patens jako příčina paradoxní embolizace u potápěčů. Možnosti screeningu, terapeutická a preventivní doporučení


Patent foramen ovale as a cause of paradoxical embolization in scuba divers. Screening possibilities, therapeutic and preventive recommendation.

Introduction:
The formation of nitrogen bubbles in venous blood is common in a surfacing scuba-diver. Bubbles can pass through a patent foramen ovale (PFO) and can be a source for paradoxical embolization, resulting in the neurological form of decompression sickness (DCS).

Methods:
We examined 32 scuba divers who had performed more than 100 dives. Right to left shunt detection suggesting the presence of PFO was detected by bubble contrast examination in all divers by means of transthoracic echocardiography (TTE) and transcranial Doppler sonography (TCD). The diagnosis of PFO was then made by means of transoesophageal echocardiography (TEE).

Results:
Eleven patients had symptoms typical for the neurological form of DCS associated with an ascent. In this group, 91% (10/11) had PFO. In contrast only 10% of asymptomatic controls (2/21) had a PFO. TCD confirmed right to left shunting in all patients with PFO.

Conclusion:
The neurological form of DCS can unmask as yet asymptomatic intracardiac right to left shunting. PFO represents a risk factor for the neurological form of DCS in divers. TCD enables easy screening and TEE is a gold standard for PFO diagnostics. Our results demonstrated that PFO detection is a useful clinical tool after repeat neurological DCS and should also be used for all frequent divers and instructors.

Key words:
patent foramen ovale, scuba diving, decompression sickness


Autoři: T. Honěk 1;  A. Tomek 2;  M. Šrámek 2;  J. Januška 3;  L. Šefc 4;  R. Kerekeš 5;  Š. Novotný 6;  J. Honěk 4;  J. Veselka 1
Působiště autorů: Kardiovaskulární centrum FN Motol, Praha Přednosta: Doc. MUDr. Josef Veselka, CSc. 1;  Neurologická Klinika FN Motol, Praha Přednosta: doc. MUDr. Martin Bojar, CSc. 2;  Kardiocentrum Nemocnice Podlesí a. s., Třinec Vedoucí lékař: prim. MUDr. Marian Branný 3;  Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, Praha Přednosta: prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. 4;  Interní oddělení SZZ Krnov Primář: MUDr. Naděžda Mičudová 5;  Hyperbarická komora a poradna pro potápěče, Kladno Vedoucí: MUDr. Štěpán Novotný 6
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2007; 87(1): 48-51
Kategorie: Diagnostika

Souhrn

Úvod:
V žilní krvi vynořujícího se potápěče se mohou tvořit v důsledku poklesu okolního tlaku bublinky dusíku. Pokud proniknou skrze foramen ovale patens (PFO) mohou být zdrojem paradoxní embolizace a následně příčinou neurologické formy dekompresní nemoci (DCS).

Metodika:
Vyšetřili jsme 32 aktivních potápěčů (více než 100 ponorů). U všech pacientů bylo provedeno vyšetření pravolevého zkratu bublinkovým kontrastem, a to transtorakálně echokardiograficky (TTE) a transkraniálním Dopplerovským vyšetřením (TCD). PFO byl následně diagnostikován pomocí transezofageálního echokardiografického vyšetření (TEE).

Výsledky:
Jedenáct potápěčů mělo v souvislosti s vynořováním příznaky typické pro neurologickou formu dekompresní příhody. V této skupinû byl výskyt PFO 91% (10/11). Naproti tomu u kontrolní skupiny asymptomatických potápěčů byl PFO prokázán jen v 10% případů (2/21). TCD prokázalo pravolevý zkrat u všech pacientů s PFO.

Závěr:
Neurologická forma dekompresní příhody může poukázat na zkratovou vadu, do té doby klinicky němou. PFO je rizikovým faktorem pro vznik neurologické formy DCS u potápěčů. TCD je vhodným screeningovým vyšetřením, TEE zůstává zlatým standardem pro diagnostiku PFO. Naše výsledky naznačují, že vyšetření vedoucí k diagnostice PFO je vhodné provést při opakované dekompresní příhodě a rovněž u všech potápěčů s větším množstvím ponorů a u instruktorů.

Klíčová slova:
foramen ovale patens, potápění, dekompresní nemoc


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se