Klinické a epidemiologickécharakteristiky akutníchprůjmových onemocnění


Clinical and epidemiological characteristics of acutediarrheal affections

The authors present a series of patients admitted at the Department of Infections Diseases ofthe University Hospital in Plzeň in 2002, for acute diarrheal affections. Of the overall numberof 1735 hospitalized in 2002 a total of 836 (48.2 %) patients were admitted for acute gastroenteritis.For a clinical and epidemiological assessment a series of children of over 5 years of ageand adults, 549 patients in all, were selected. Etiologically have been verified 52 % of all casesof acute gastroenteritis. The most frequent cause of diarrhea were salmonelloses (26 %) andcampylobacterioses (19.5 %). In a series of 14 patients out of a total of 107 etiologicallyunverified cases of gastroenteritis there have been revealed other diseases manifested bydiarrhea. In the latter patients the authors have attempted to determine anamnestic, clinicaland laboratory characteristics that would lead to a correct diagnosis.

Key words:
acute gastroenteritis - epidemiology - differential diagnostics of diarrhea.


Autoři: J. Táborská;  S. Virtová;  J. Kydlíčková
Působiště autorů: Infekční klinika FN, Plzeň, přednostka MUDr. J. Táborská, PhD.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (8): 434-438
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři předkládají soubor pacientů přijatých v roce 2002 na Infekční kliniku FN v Plzni proakutní průjmové onemocnění.Z celkového počtu 1735 hospitalizovaných v roce 2002 bylo celkem836 pacientů (48,2 %) přijato pro akutní gastroenteritidu. Ke klinickému a epidemiologickémuzhodnocení byl vybrán soubor dětí starších 5 let věku a dospělých, celkem 549 nemocných.Etiologicky bylo ověřeno 52 % všech akutních gastroenteritid. Nejčastější příčinou průjmovýchonemocnění byly salmonelózy (26 %) a kampylobakteriózy (19,5 %). V souboru 14 nemocnýchz celkového počtu 107 etiologicky neověřených gastroenteritid byla objasněna jiná onemocněníprojevující se průjmem. U těchto pacientů se autoři pokusili stanovit anamnestické, klinickéa laboratorní charakteristiky vedoucí ke správné diagnóze.

Klíčová slova:
akutní gastroenteritida - epidemiologie - diferenciální diagnostika průjmů.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 8
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se