Moderní zobrazovací metody -pozitronová emisní tomografie(PET) a pozitronová emisnítomografie kombinovanás výpočetní tomografií (PET/CT)


Modern imaging methods - positron emission tomography (PET)and positron emission tomography combined with computerized tomography (PET/CT)

Modern imaging methods are undergoing intensive development not only in the developmentof new technologies, but also in efforts to combine formerly independent and separate diagnosticmethods.The objective of combining methods of nuclear medicine and radio-diagnostic depictionis to provide functional information on the metabolism of the pathological process and at thesame time to depict its structures and exact anatomical localization. The objective of ourcommunication is to present a brief information on the most modern diagnostic modality ofdepiction in nuclear medicine - positron emission tomography (PET) and on the hybrid depictionby a combined method, positron emission/computerized tomography (PET/CT).

Key words:
positron emission tomography - PET - computerized tomography - CT - fluorodeoxyglucose- FDG - oncology - diagnostics.


Autoři: J. Votrubová;  O. Bělohlávek
Působiště autorů: Oddělení nukleární medicíny - PET centrum Nemocnice Na Homolce, Praha, primář MUDr. O. Bělohlávek, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (8): 458-460
Kategorie: Články

Souhrn

Moderní zobrazovací metody procházejí mohutným rozvojemnejen ve vývoji nových technologií,ale i ve snaze vhodně kombinovat původně nezávislé a samostatné vyšetřovací modality.Účelemkombinace metod nukleární medicíny a radiodiagnostického zobrazování je poskytnout funkčníinformaci o metabolismu patologického procesu současně se zobrazením jeho struktury a správnouanatomickou lokalizací. Cílem našeho sdělení je podat stručnou informaci o nejmodernějšívyšetřovací modalitě nukleárně medicínského zobrazování - pozitronové emisní tomografii(PET) a o hybridním zobrazování kombinovanou metodou - pozitronová emisní tomografie/počítačovátomografie (PET/CT).

Klíčová slova:
pozitronová emisní tomografie - PET - výpočetní tomografie - CT - fluorodeoxyglukóza- FDG - onkologie - diagnostika.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se